Aydın KIROBALI

ANDIMIZ ÜZERİNE BİRKAÇ TAHLİL...

1 Kasım 2018, Perşembe

     

Değerli Okurlarım,

Hiç şüphesiz ki geçen iki haftanın en önemli gündem maddelerinden biri, Danıştay 8. Dairesinin "Andımız"la ilgili almış olduğu karardı. Konu ile ilgili birçok spekülatif açıklama ve yorumun yapıldığını görünce, bu haftaki yazımda, Danıştay'ın malum kararı ile ilgili bazı tahliller yapmak ihtiyacı duydum.

Konunun derinlerine inmeden önce, Danıştay'ın son kararına kadar olan süreci özetlemekte fayda olduğunu düşünüyorum:

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Ekim 2013 tarihinde İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde bir değişiklik yaparak Andımızı kaldırmıştı. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen, Bakanlığın yapmış olduğu değişikliğin iptali için Danıştay'da bir dava açmış ve Danıştay'ın 24 Nisan 2018 tarihinde aldığı bir kararla da Andımızın tekrar okullarımızda okutulmasına karar verilmiştir. Ancak her ne hikmetse, Nisan ayında alınan bu karar, davacı Türk Eğitim-Sen'e Danıştay tarafından, tam altı ay sonra, 18 Ekim 2018'de tebliğ edilmiştir. Öte yandan, Danıştay 8. Dairesi verdiği kararda, temyiz yolunun açık olduğunu da belirtmiştir.

Bu karar üzerine siyasilerden ve kamuoyundan pek çok yorum ve açıklama yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, "hukuki süreç devam ediyor" diyerek Andımızı okullarda okutmamak için direnme kararlılığında olduğu mesajını vermiştir.

Değerli Okurlarım,

Konu ile ilgili özellikle iki hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi, andımızla ilgili polemiklerin yersiz ve zamansız olduğu; ikincisi ise, Andımızın okullarda her gün dersler başlamadan önce zorunlu olarak okutulmasının anlamsızlığı.

Herkesçe malumdur ki, andımızla ilgili olarak yapılan eleştirilerin odak noktası, içerisinde yer alan Türklüğe ait söylemlerdir. Bazı kesimlerce bu söylemler, ırkçı bir yaklaşımın ifadesi olarak algılanmakta ve böylesi söylemlerin ancak faşist yönetimler tarafından dikte edilebileceği ifade edilmektedir. Bu görüştekilere göre, Türkiye gibi çok farklı etnik sınıftan insanı barındıran bir ülkede, Türk ırkından olmayanlara zorla "Türküm, doğruyum, çalışkanım" dedirtmek, zulümden başka bir şey değildir. Onlara göre Andımız, "Türk ırkından olanlar doğru, çalışkan, diğerleri değil" demektedir.

 

Bence olaya bu açıdan bakmak cehaletten başka bir şey değildir. Çünkü, Andımızda yer alan "Türk" kelimesi bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adıdır. Nitekim Anayasamızın 66. Maddesinde bu hususa ilişkin olarak, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın Türk olduğu belirtilmiştir.

Andımızla ilgili olarak eleştiride bulunanların unuttukları ya da görmezden geldikleri nokta, işte bu noktadır. Aslında andımıza karşı gelenler, dolaylı olarak Anayasanın bahse konu 66. Maddesine karşı gelmiş olmaktadırlar.

Peki, Anayasanın söz konusu maddesinin ihdasına sebep olan gerekçeler nelerdir? Gelin hep birlikte bir de buna bakalım:

Bu madde ilk olarak 1924 Anayasası'nda kendine yer bulmuştur. O yüzden şimdiki düşünce algısını değil, o zamankini irdelemek lazım gelir.

Cumhuriyet kurulurken temel amaç, bir ulusun inşası idi. Bu nedenle de ülke sınırları içerisinde yüksek nüfuslu azınlık bulunmaması gerekiyordu. Türk-Yunan nüfus mübadelesi işte bu gereklilik göz önüne alınarak gerçekleştirilmiş ve yaklaşık bir milyon Rum Yunanistan'a gönderilmiştir. Bir diğer azınlık grup olan Ermeniler ise, zaten Birinci Dünya Savaşından önce Anadolu'dan çıkartılmış, Kurtuluş Savaşı sonrası azınlık olarak geriye sadece Kürtler kalmıştır.

Kürtlere kurtuluş savaşı sırasında, aynı gereklilik nedeniyle özerklik verilmesi gündeme gelmiş, ama savaşın bitimi ile birlikte bu düşünceden vazgeçilmiştir. Buna sebep, muhtemelen bulundukları bölge de nazara alınarak, Kürt nüfusunun gözardı edilebilir değerde bulunmasıdır. Ya da, savaş neticesinde elinde sadece küçücük bir Anadolu toprağı kalmış devletin, daha fazla toprak kaybetmesi istenmemiş olabilir.

Sonuç olarak, başka bir çözüm arayışına gidilmiş, "Türkiye'deki herkese Türk denir" ibaresi anayasaya yerleştirilerek, azınlıklar sisteme dahil edilmeye çalışılmıştır.  Ne var ki, daha Cumhuriyetin ilk dönemindeki isyanlar, bu politikanın iflasını beraberinde getirmiştir.

Andımıza karşı gelenlerin, bu gerçekliği bilerek hareket etmelerinin daha akılcı ve çözüme yönelik bir davranış biçimi olacağı kanaatindeyim.

Sevgili Dostlarım,

Andımıza yönelik olumsuz eleştirilerden en mantıklı olanı, andımızın okullarda her gün mecburi olarak okutulmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak fikrimi ifade etmeden önce, bizzat başımdan geçen bir hadiseyi size nakletmek istiyorum:

1994 yılında uluslararası bir toplantı için Sofya'da iken, yemeklerden birinde İsveçli bir meslektaşımla aynı masaya düştük. Sohbet esnasında bana ilginç bir soru sordu:

- Türkiye'de çocuklar sabahları okul önlerinde hala, "I'm a Turk, I'm righteous, I'm hard working... (Türküm, doğruyum, çalışkanım...)" diye bağırıyorlar mı?

"Evet" diye karşılık verince, bir anısını anlattı.

Yıllar önce bir kış mevsiminde bir vesileyle Türkiye'ye geldiğinde, ziyaret ettiği doğu illerimizin birinde kaldığı otelin karşısındaki okulda, her sabah çocukların olanca sesleriyle bağırarak bir şey okuduklarına şahit olmuş. Soğuktan tir tir titreyen bu çocukların hep bir ağızdan ne söylediklerini merak edip sorunca da, çocukların andımızı okuduklarını ve bunu yaz kış demeden her gün mutlaka tekrarladıklarını öğrenmiş.

Bu olayın kendisine çok komik geldiğini bana anlattığında ne diyeceğimi bilememiştim. Çünkü aynı yıllarda, yabancı bir tv kanalında yayınlanan "Dünyanın en garip olayları" programında, Türk çocuklarının okullarda her sabah hep bir ağızdan Andımızı okuması da yer almaktaydı.

Biraz kafa yorunca, İsveçlinin söylediklerine hak vermiştim. Çünkü, bir milletin çocuklarına doğruluk, çalışkanlık ve millet olma bilincini öğretmesinin yolu bu olmamalıydı. Yoksa, yıllarca Andımızı okuyan hiçbir çocuğun hırsızlık, yalancılık, tembellik gibi vasıflara sahip olmaması gerekirdi. Oysa ki toplumumuz maalesef bu tip davranışlara sahip insanlarla dolu. Demek ki, erdemli davranışların öğretilmesinde Andımızın her sabah okullarda okutulmasının rolü pek fazla olmamış. Oysa ki çocuklarımıza doğruluk, çalışkanlık, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi gibi erdemli davranışları söylemlerle değil, ancak örnek davranışlarımızla daha iyi öğretebiliriz.

Son söz:

Her Devlet varlığının devamı için gereken önlemleri almak, fakat, bunu yaparken ülkedeki her ferdin hak ve hukukunu da gözetmek zorundadır.

Anayasamıza göre Türklük üst bir kimliktir ve Türkiye'ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür; tıpkı Madagaskar asıllı bir Fransız vatandaşının Fransız, Jamaika asıllı bir Amerikan vatandaşının da Amerikan olduğu gibi.

Esen Kalın Sevgili Okurlarım... Yazarın Tüm Yazıları
YA UMUTLAR BİTERSE...
MAÇA MI GELDİNİZ, YOKSA SAVAŞA MI...
BİRAZCIK OLSUN EMPATİ...
ZERAFET KÖLEYİ SULTAN YAPAR...
YANLIŞA YANLIŞLA GİTME YANLIŞLIĞI...
BAŞKALARININ IŞIĞINDAN RAHATSIZ OLANLAR...
KOÇLARIN YÜNLERİNİ KIRPIN...
KADER DİYEMEZSİN, SEN KENDİN ETTİN...
KIR ZİNCİRLERİNİ...
TRENE YENİLEN DEVELER...
"AH ZAMANE GENÇLERİ" DİYECEĞİNİZE...
UHUD'UN ANLATTIKLARI VE BİZİM ANLAMADIKLARIMIZ..
İKİNCİ EL GİYİM KÜLTÜRÜ...
İLAHİ DAVET, EZAN...
KÖRLER ÜLKESİNDE YA KRALSIN YA SEFİL...
SÜNNET ŞEKİL DEĞİL YORUMDUR...
UMUTLA OYUN OLMAZ...
AKILLI DELİLER...
HER İNSAN GİZLİ BİR HAZİNEDİR...
NE YAPARSAN YAP, AŞK İLE YAP...
BENİ İLGİLENDİRMEZ DEME...
SAVAŞIN GETİRDİĞİ FIRSATLAR...
SAVAŞI ASIL KİM BAŞLATTI?...
SU GİBİ AZİZ OL...
BABALAR VE KIZLARI...
ÜZGÜNÜZ, BİZ SİZİ DOYURAMADIK......
BU AYAKLAR KOKTU...
BALLAR BALINI BULDUM, KOVANIM YAĞMA OLSUN...
TÜRK GİBİ HİSSETMEK...
KAZAKİSTAN OLAYLARININ İÇYÜZÜ...
BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ...
KIZIL SULTAN MI, ULU HAKAN MI?
İNSAN DOĞMAK KOLAY, İNSAN KALABİLMEK ZOR...
SADECE BAŞARIYA ODAKLANMA HATASI...
GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ...
PAVLOV'UN KÖPEKLERİ...
BİR ŞAİRDEN ÖTESİ...
DÜNYA'NIN EFES'İ...
KÜFÜRBAZ...
CİNSİNE TÜKÜRDÜKLERİM...
URLA KARANTİNA ADASI...
GEZEN ÇOCUK YEĞ OLUR...
GÜZEL ATLAR DİYARI; KAPADOKYA...
CAMİLER SADECE NAMAZ KILINAN YERLER MİDİR...
DİL DÜŞÜNCENİN AYNASIDIR...
HEPİMİZ BİRAZ ŞAMANIZ...
İYİLİK YAPMAK YETMEZ...
TÜRKİYENİN MAYASI; YÖRÜKLER...
SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN...
ÇAY DEYİP GEÇMEYİN...
"NEREDE BU DEVLET" TEMALI PROVAKASYON...
BAŞARMAK İÇİN, KIR KABUĞUNU...
ŞEYTANIN ÇOCUKLARI...
SAHİPSİZ MEMLEKETİM...
BAZEN KANUN SUSAR İNSANLIK KONUŞUR...
ÖTEKİLEŞTİR(ME)...
KATAR SİZE NE YAPTI...
SEL GİDER KUMU KALIR ...
SENİ TUZ KADAR ÇOK SEVİYORUM...
KÖR DEĞİLLER, NİYETLERİ BOZUK...
FAZLA NORMALLEŞMEYİN, ÖLÜRSÜNÜZ...
DİKKAT! HER YAHUDİ SİYONİST DEĞİLDİR...
FİTNE, FÜCUR, DEDİKODU; YOK YOK ...
PLASEBO ETKİSİ...
PATATESTEN DOĞAN DOSTLUK...
MÖNTRÖYLE KANAL İSTANBUL'A VURMAK...
YAVRU VATAN KIBRIS...
BİD'ATLA ÂDETİ KARIŞTIRMAK...
ZAVALLI TETİKÇİLER...
CELLADINA AŞIK MİLLET...
NE ZAMAN İYİ BİR TOPLUM OLURUZ...
BAZI ŞEYLERDEN TASARRUF OLMAZ...
CEMRE DÜŞSÜN GÖNLÜMÜZE...
KAVANOZU KİM SALLADI...
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GERÇEĞİ...
AYDIN'A KAR YAĞARSA...
CORONADAN DA BETER...
FUTBOLUN ADALETİ "VAR" MI?
BİR BOĞAZİÇİ HATIRASI...
SİYASET VE MEDYA ELİYLE KUTUPLAŞMA...
PANDEMİDE İNSANLIK TESTİ...
YEMİN OLSUN ZEYTİNE...
BOYAYI MI BEĞENMEDİN BOYACIYI MI...
YALVARIRIM BİRAZ NEFES...
SİZ BİZİ ASLA SEVEMEZSİNİZ...
ZAMANLA İMTİHAN...
PARA-TESTAN MÜSLÜMANLIK...
İT KOVAR GİBİ...
AHLAKSIZLIK VE CEHALET ÖLDÜRÜR...
HU DÖNÜŞÜ...
VERDİKÇE VERİYOR RABBİM...
MESELE AĞAÇ DEĞİL, VATAN...
HEM KEL, HEM FODUL BİR MİLLET...
HER SAKALLIYI HOCA SANMA...
DÜŞÜN ARTIK ATATÜRK'ÜN VE DİNDARLARIN YAKASINDAN...
BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA...
KABAĞIN DA BİR SAHİBİ VAR...
RUHUNUZU DA FİTNESE SOKUN...
BÜYÜK RESMİ ISKALAMAYIN...
EGENİN YAZLIK SOKAK KAHVEHANELERİ...
ÇÖP KAMYONU İNSANLAR...
KENDİSİ HİMMETE MUHTAÇ DEDE...
AYASOFYA; BİR CAMİDEN FAZLASI...
PABUCU DAMA ATILASICALAR...
KADER MAHKUMLARI...
DİKKAT! FİLM İÇİNDE FİLM VAR...
UNVANIN SANA KALSIN, BANA İNSANLIĞIN LAZIM...
BİR MEYVEDEN ÖTESİ...
KIRIK CANLAR TEORİSİ...
MABEDİME NAMAHREM ELİ DEĞDİ...
EDEPSİZ YAPILAN İYİLİK, KÖTÜLÜKTÜR...
BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR...
BAZI ŞEYLERİN FİYATI OLMAZ...
OLANA DA OLMAYANA DA ŞÜKÜR...
KOBRA ETKİSİ...
VURUN ABALIYA...
KORONADAN KORUNALIM...
İNADINA GÜLÜMSE...
HEPİMİZ KORONAYAK OLDUK..
BU DA GEÇER YA HUU!...
VATAN BU KADAR UCUZ MU?
SURİYE'DE NE İŞİMİZ Mİ VAR?
VAKIF MALI ALLAH'IN MALIDIR...
İMDAAAT! BATIYORUZ...
HER MÜZİK GIDA DEĞİLDİR...
YOK, DEVE...
AKBABALAR...
SİLAHSIZ TERÖRİSTLER...
HIRSIZLIKTAN DA ÖTE...
ŞEYTANIN OYUNU..
ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE HAYIR...
NE GÜNLERE KALDIK EY GAZİ HÜNKAR...
ZAMAN TÜNELİ...
BAZEN DİKİZ AYNASINA BAKMAK GEREKİR..
BİR KÜLTÜR EKONOMİSİ ÖRNEĞİ OLARAK EGE İLLERİ TANITIM GÜNLERİ...
HAD BİLDİRME HADSİZLİĞİ...
ÇAKIRBEYLİ ORGANİK KÖY PAZARI...
HERŞEY ZIDDIYLA KAİMDİR...
BİR BOZKIR KASABASINDAN BAŞKENTE...
ASLA PES ETME...
EVDEKİ ÖTEKİ ODA...
KAHPE İÇERDEN OLUNCA...
MUTLULUĞUN ANAHTARI; KANAAT..
BİLMEK YETMEZ, SÖYLEMEK LAZIM...
BAŞKASI OLMA KENDİN OL...
KİRPİ OKU MESAFESİNDE SEVGİ...
EYLÜL'DE GEL...
ÖN YARGI YA DA YARGISIZ İNFAZ...
Yaz sıcağında kar keyfi...
Duyarsızlık mı, hoşgörü mü...
KURBANLA ALLAH'A YAKLAŞMAK...
PİZZACI MUSTİ...
MAKAMLAR MİHENK TAŞIDIR...
YERYÜZÜNDEKİ MELEKLER...
"KEŞKE"LERE TAKILMADAN "İYİ Kİ"LERLE YAŞAMAK...
Küllerinden doğan ülke; Polonya
SABIR OLGUNLAŞTIRIR, ŞÜKÜR TATLANDIRIR...
KELEBEK ETKİSİ; GÜL Kİ DÜNYA GÜLSÜN...
GENCER; YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEK...
HER GECEYİ KADİR BİL...
ORUCA FARKLI BİR BAKIŞ; OTOFAJİ...
HIRSIZ VAR !!!
YENİ BİR KURTLA KUZU HİKAYESİ: VENEZUELA...
ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR...
BAZI ÖLÜMLER İTİBARLIDIR...
DİNİME KÜFREDEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA...
SENİN OY KAÇA GİTTİ...
BİR BELEDİYEYE BAŞKAN OLMAK...
GÖNLÜM EGE'DE KALDI...
BİZE ÇOK AYIP ETTİLER(!)
SEÇİM AHLAKI, AHLAKIN SEÇİMİ...
MODERN YÖNETİMİN DEĞİŞEN KODLARI...
İNGİLİZCEYE NEDEN FRANSIZIZ...
EĞİTİME MUHTAÇ EĞİTİMCİLER...
ZEHİRLİ EKMEK...
HER YASAL HAK, HELAL DEĞİLDİR...
KUTSALLARI SÖMÜRMEK...
DEVLET BABADIR...
SEÇMEN NELERDEN ETKİLENİR...
TOPLUMUN SİNİR UÇLARINA DOKUNMAK...
ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM ...
HAD BİLMEK VE HAD BİLDİRMEK...
ÖNYARGI VE YARGISIZ İNFAZ...
SAATLER MİDİR ZAMANI BELİRLEYEN, YOKSA BİZ Mİ?
SARMAŞIK OLMA, KAVAK OL...
Merhamet edin ki merhamet bulasınız...
İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün...
ŞEYTAN İŞ BULAMAYINCA KÜLÜ KARIŞTIRIRMIŞ...
AHLAK CAN ÇEKİŞİYOR...
ANDIMIZ ÜZERİNE BİRKAÇ TAHLİL...
FARKEDİLMEK İÇİN DEĞİL, FARK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIN...
PATLAMAYA HAZIR BOMBA: BALKANLAR...
GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN İNSANLARI...
BOYLARI KÜÇÜK, KALPLERİ BÜYÜK İNSANLAR ÜLKESİ: VİETNAM... (Aydın Kırobalı - Perşembe)
FARKLI İNSANLAR VE FARKLI BİR KÜLTÜR: TAYLAND
ÖNCE ŞÜKÜR BİTTİ...
ÇİNE'NİN YOLLARI TAŞTAN...
BARDAĞI ARADA BİR YERE BIRAKIN...
AYAKLAR GİDER, YÜREK KALIR...
İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR...
HERKES BİRGÜN HESAP VERECEK...
EŞİTLİK Mİ, ADALET Mİ...
YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZİN BİRKAÇ TEMEL UNSURU...
SİYASETTE ÖNCELİK MESELESİ...
BAZEN SUSMAK DA VEBALDİR...
ŞİMDİ HESAP KİTAP ZAMANI...
GERÇEK KANDIRILANLAR...
ÖNCE DUYGULAR BİTTİ, SONRA BAYRAMLAR GİTTİ...
BEN PARTİ TUTMAM, PARTİ BENİ TUTAR...
(Bir Kısım Ülkücüler) DÜŞMANA YAKIN, DOSTA IRAK...
ORUÇ: KARNI AÇ, KALBİ TOK TUTMAK...
SİYASETTE KATAKULLİ..
SPORDAN ÖTE BİR ŞEY; FUTBOL...
BALKANLARDAKİ TÜRK İZLERİ...
ACİLEN ERKEN SEÇİM...
TUTARSIZLIKTA İSTİKRAR...
ARTIK, İPİN UCU BİZDE...
NE SÖMÜRDÜK, NE DE SÖMÜRÜLDÜK...
DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR...
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ...
SAVAŞIN DA BİR AHLAKI VAR...
GELECEĞİMİZE BETON DÖKTÜK...
HİÇBİRİMİZ MASUM DEĞİLİZ...
SERVET VE ŞÖHRET DÜŞKÜNLÜĞÜ...
HELVA YAPACAK USTA YOK...
FETÖ TEHLİKESİ GEÇTİ Mİ?
ZEYTİN DALI GEVREK OLUR...
Ege'de ve Egeli olmak...
İRAN OLAYLARI ÜZERİNE BİR TAHLİL...
TÜRKİYE NERE, SEVAKİN NERE...
PİDE KUYRUĞUNDA BEKLEYEN HRİSTİYAN...
BİR KRİPTO HİKAYESİ...
REAKSİYON MU, AKSİYON MU? (KUDÜS)
EMPATİ, SEMPATİ VE HOŞGÖRÜ...
Başkalarının gözünden Aydın...
O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler...