Aydın KIROBALI

MODERN YÖNETİMİN DEĞİŞEN KODLARI...

7 Mart 2019, Perşembe

     

İnsan, yönetimin temel kaynağı ve en hayati unsurudur. Bir organizasyon ya da kurumda yer alan insanlar, kuru bir kalabalık olmanın aksine, farklı duyguları, değer yargıları ve inançları olan kişilikler bütünüdür. Yönetimde başarı ve verimliliğin yakalanabilmesi için, bu kaynağın doğru zaman ve doğru zeminde kullanılması gerekmektedir. Bunu başaran organizasyon ve kurumlarda insan, "kaynak" olmaktan çıkıp "kıymet" haline gelir.

Günümüzün modern organizasyonlarında artık örgüt veya kurum kavramları eski rağbeti görmemekte, bunun yerine aile kavramı ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Sony Ailesi, Eczacıbaşı Ailesi, Koç Ailesi gibi.

Kurum ve organizasyonlarda yer alanların "aile" olduğu yerde, doğal olarak işyerleri de "ev" olarak nitelendirilmektedir.

Kısacası, modern yönetim anlayışında, tüm çalışanlar bir ailenin fertleri, işyerleri de bu çalışanların evi olarak anlam kazanmaktadır.

Hiç şüphesiz ki, çalışanlarda bu duyguyu hakim kılmadaki en büyük görev, o işyerlerindeki yöneticilere düşmektedir. Bunun için de, öncelikle yöneticilerin bu duygulara sahip olmaları şarttır. Bunu başarabilen yöneticiler, iyi yöneticiler olarak kabul edilirler.

Değerli Okurlarım,

Hiç kuşku yok ki, bahsettiğimiz manada bir aileyi meydana getirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Zira bir insanın zamanını, iş gücünü ve belirli bir noktaya kadar psikolojik varlığını satın alabilirsiniz. Ne var ki bir insanın şevkini, inisiyatifini, bağlılığını satın alamazsınız. Bu duygular, satın alınmakla değil, ancak gönüllülükle kazanılır.

Unutulmamalıdır ki yöneticiler, emirleri altında çalışanların bu duyguları kazanmasını sağlamaya memur olan amirlerdir.

Bu bağlamda, çalışanları ile kurdukları ilişkilerde dini, siyasi, ideolojik, etnik ve kültürel unsurları azami düzeyde bir kenara bırakan ve herkese salt insan olma özelliklerinden dolayı objektif ve adaletli davranan yöneticiler, daha huzurlu bir aile ortamının oluşmasında başarı sağlayabileceklerdir.

Yönetimin başarısının sağlıklı, başarılı ve olumlu amir-memur ilişkisine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır.

Günümüz insanının artık emredilmekten ve yönetilmekten hoşlanmadığı, çağımızın rıza ile yönetim çağı olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir. Çağdaş yönetimde yöneticiler, uzmanlaşmış astlar karşısında emreden ve hükmeden amirler değil, teşvik dili ile konuşan ve astlarının görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayan birer rehber, önder ve koordinatördürler.

Kısacası, iyi yönetim, yapmaları gereken işleri personele gönüllü olarak yaptırabilme sanatıdır.

Dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri de, işi bizzat yapanların, onu yöneten ve denetleyenlerden daha iyi bildikleri gerçeğidir. Bilgi ve deneyimin her zaman bir güç olduğu, özellikle yöneticiler tarafından çok iyi bilinmelidir.

Yönetimde katı bir amir-memur ayrımına gitmek doğru değildir. Zira bu durum, her ne kadar günlük emirlerin yürütülmesini sağlasa da, iş yerinde verimliliği azaltan önemli bir faktördür.

Bütün bu anlatılanlara rağmen, yöneticiler bulundukları mevkilerin ağırlığının ve saygınlığının farkında olmalı ve ona göre hareket etmelidirler. Bu saygınlığın farkında olmak demek, bir bakıma makamın bir gücü olduğunu bilip, çalışanlara gerekli uyarı, tenkit ve hatta emir verirken, aşırı duygusal davranmaktan kaçınmak demektir.

Bu noktada belirtmek istediğim önemli bir husus, çalışanların amirlerinin iyi insan olmalarından daha çok, etik kurallara riayet eden, adil ve ciddi insan olmalarını bekledikleridir. Yapılan birçok bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, iyi insan olan amirler astlarının ilerlemesine ve başarılı olmasına en az katkıda bulunan kimselerdir.

Amirler personeline karşı daima resmi bir samimiyet içinde ve kendileri ile görüşülüp konuşulabilen, akıl danışılan kimseler olmalı ve  personeli ile istişare halinde olmaktan asla çekinmemelidirler.

Hz. Ali’nin de dediği gibi, "Meşveret ortamında müşavir olarak seçeceğiniz kişiler, gerçekleri açıkça söyleyebilecek, yağcılık yapmayacak sadık ve kanaatkâr kişiler olmalıdır.

Unutulmaması gereken önemli bir husus, amirlerle memurlar arasındaki ilişkinin bir yönüyle çıkar ilişkisi olduğudur. Memurların amirleri ile kurduğu sosyal ilişkilerin bir anlamda geleceğe yapılan yatırımlar anlamına gelebileceği konusu göz ardı edilmemelidir.

Amirlerin emirleri altında çalışanlarla kurdukları sosyal ilişkilerde daima dikkatli ve temkinli olmaları gerekmekle beraber, personeline karşı adil davranmaları da bir zorunluluktur.

Bu konuyla ilgili olarak Nisa Suresi 58 inci ayette;

“Hiç şüphesiz ki, Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder” buyurulmaktadır.

Hz. Ömer’in; “Adalet mülkün temelidir” ve “Adalet yoksa yönetimin faydası olmaz” sözleri de adaletin ne kadar elzem bir konu olduğu hakkında bizlere fikir vermektedir.

Çalışanların ihtiyaçlarının bilinmesi ve olumsuz davranışlarının nedenlerinin bu ihtiyaçlarda aranması, iş yerindeki ilişkilerin sağlıklı yürümesini sağlayacaktır. Üstlerin güven duyulan, adaletli ve hakkaniyetli kişiler olmaları şarttır. Adalet ve güvenin olmadığı yerde huzursuzluk, huzursuzluğun olduğu yerde de başarısızlık vardır.

Belirtilmesi gereken bir başka önemli nokta ise, amirlerin çalışanlarına karşı muamelelerinde, kişiliklerine uygun davranış biçimi sergilemeleri gerektiğidir. Bir çalışan için etkili olabilecek bir davranışı, bir diğer çalışana benzer şekilde uygulama, hatalı sonuçların doğmasına neden olabilir.

Bireyler, ancak özelliklerine uygun bir biçimde yönlendirildiklerinde en yüksek verimi elde etmek mümkün olabilir. Profesyonel bir yönetici, personelini farklı bireylerden oluşmuş bir bütün olarak gören yöneticidir.

Konfüçyüs der ki, "İyi yönetim, yakındakileri mutlu eden ve uzaktakileri de kendine çeken yönetimdir."

Son söz;

Herkes bir yönüyle memurdur. Görevleri ve pozisyonları farklı olsa bile, herkes bir yerlere hesap verecektir.

İnanan insanlar olarak, en nihayetinde Yüce Yaradana hesap vereceğimizi asla unutmayalım...

Esen Kalın... Yazarın Tüm Yazıları
KADER DİYEMEZSİN, SEN KENDİN ETTİN...
KIR ZİNCİRLERİNİ...
TRENE YENİLEN DEVELER...
"AH ZAMANE GENÇLERİ" DİYECEĞİNİZE...
UHUD'UN ANLATTIKLARI VE BİZİM ANLAMADIKLARIMIZ..
İKİNCİ EL GİYİM KÜLTÜRÜ...
İLAHİ DAVET, EZAN...
KÖRLER ÜLKESİNDE YA KRALSIN YA SEFİL...
SÜNNET ŞEKİL DEĞİL YORUMDUR...
UMUTLA OYUN OLMAZ...
AKILLI DELİLER...
HER İNSAN GİZLİ BİR HAZİNEDİR...
NE YAPARSAN YAP, AŞK İLE YAP...
BENİ İLGİLENDİRMEZ DEME...
SAVAŞIN GETİRDİĞİ FIRSATLAR...
SAVAŞI ASIL KİM BAŞLATTI?...
SU GİBİ AZİZ OL...
BABALAR VE KIZLARI...
ÜZGÜNÜZ, BİZ SİZİ DOYURAMADIK......
BU AYAKLAR KOKTU...
BALLAR BALINI BULDUM, KOVANIM YAĞMA OLSUN...
TÜRK GİBİ HİSSETMEK...
KAZAKİSTAN OLAYLARININ İÇYÜZÜ...
BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ...
KIZIL SULTAN MI, ULU HAKAN MI?
İNSAN DOĞMAK KOLAY, İNSAN KALABİLMEK ZOR...
SADECE BAŞARIYA ODAKLANMA HATASI...
GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ...
PAVLOV'UN KÖPEKLERİ...
BİR ŞAİRDEN ÖTESİ...
DÜNYA'NIN EFES'İ...
KÜFÜRBAZ...
CİNSİNE TÜKÜRDÜKLERİM...
URLA KARANTİNA ADASI...
GEZEN ÇOCUK YEĞ OLUR...
GÜZEL ATLAR DİYARI; KAPADOKYA...
CAMİLER SADECE NAMAZ KILINAN YERLER MİDİR...
DİL DÜŞÜNCENİN AYNASIDIR...
HEPİMİZ BİRAZ ŞAMANIZ...
İYİLİK YAPMAK YETMEZ...
TÜRKİYENİN MAYASI; YÖRÜKLER...
SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN...
ÇAY DEYİP GEÇMEYİN...
"NEREDE BU DEVLET" TEMALI PROVAKASYON...
BAŞARMAK İÇİN, KIR KABUĞUNU...
ŞEYTANIN ÇOCUKLARI...
SAHİPSİZ MEMLEKETİM...
BAZEN KANUN SUSAR İNSANLIK KONUŞUR...
ÖTEKİLEŞTİR(ME)...
KATAR SİZE NE YAPTI...
SEL GİDER KUMU KALIR ...
SENİ TUZ KADAR ÇOK SEVİYORUM...
KÖR DEĞİLLER, NİYETLERİ BOZUK...
FAZLA NORMALLEŞMEYİN, ÖLÜRSÜNÜZ...
DİKKAT! HER YAHUDİ SİYONİST DEĞİLDİR...
FİTNE, FÜCUR, DEDİKODU; YOK YOK ...
PLASEBO ETKİSİ...
PATATESTEN DOĞAN DOSTLUK...
MÖNTRÖYLE KANAL İSTANBUL'A VURMAK...
YAVRU VATAN KIBRIS...
BİD'ATLA ÂDETİ KARIŞTIRMAK...
ZAVALLI TETİKÇİLER...
CELLADINA AŞIK MİLLET...
NE ZAMAN İYİ BİR TOPLUM OLURUZ...
BAZI ŞEYLERDEN TASARRUF OLMAZ...
CEMRE DÜŞSÜN GÖNLÜMÜZE...
KAVANOZU KİM SALLADI...
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GERÇEĞİ...
AYDIN'A KAR YAĞARSA...
CORONADAN DA BETER...
FUTBOLUN ADALETİ "VAR" MI?
BİR BOĞAZİÇİ HATIRASI...
SİYASET VE MEDYA ELİYLE KUTUPLAŞMA...
PANDEMİDE İNSANLIK TESTİ...
YEMİN OLSUN ZEYTİNE...
BOYAYI MI BEĞENMEDİN BOYACIYI MI...
YALVARIRIM BİRAZ NEFES...
SİZ BİZİ ASLA SEVEMEZSİNİZ...
ZAMANLA İMTİHAN...
PARA-TESTAN MÜSLÜMANLIK...
İT KOVAR GİBİ...
AHLAKSIZLIK VE CEHALET ÖLDÜRÜR...
HU DÖNÜŞÜ...
VERDİKÇE VERİYOR RABBİM...
MESELE AĞAÇ DEĞİL, VATAN...
HEM KEL, HEM FODUL BİR MİLLET...
HER SAKALLIYI HOCA SANMA...
DÜŞÜN ARTIK ATATÜRK'ÜN VE DİNDARLARIN YAKASINDAN...
BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA...
KABAĞIN DA BİR SAHİBİ VAR...
RUHUNUZU DA FİTNESE SOKUN...
BÜYÜK RESMİ ISKALAMAYIN...
EGENİN YAZLIK SOKAK KAHVEHANELERİ...
ÇÖP KAMYONU İNSANLAR...
KENDİSİ HİMMETE MUHTAÇ DEDE...
AYASOFYA; BİR CAMİDEN FAZLASI...
PABUCU DAMA ATILASICALAR...
KADER MAHKUMLARI...
DİKKAT! FİLM İÇİNDE FİLM VAR...
UNVANIN SANA KALSIN, BANA İNSANLIĞIN LAZIM...
BİR MEYVEDEN ÖTESİ...
KIRIK CANLAR TEORİSİ...
MABEDİME NAMAHREM ELİ DEĞDİ...
EDEPSİZ YAPILAN İYİLİK, KÖTÜLÜKTÜR...
BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR...
BAZI ŞEYLERİN FİYATI OLMAZ...
OLANA DA OLMAYANA DA ŞÜKÜR...
KOBRA ETKİSİ...
VURUN ABALIYA...
KORONADAN KORUNALIM...
İNADINA GÜLÜMSE...
HEPİMİZ KORONAYAK OLDUK..
BU DA GEÇER YA HUU!...
VATAN BU KADAR UCUZ MU?
SURİYE'DE NE İŞİMİZ Mİ VAR?
VAKIF MALI ALLAH'IN MALIDIR...
İMDAAAT! BATIYORUZ...
HER MÜZİK GIDA DEĞİLDİR...
YOK, DEVE...
AKBABALAR...
SİLAHSIZ TERÖRİSTLER...
HIRSIZLIKTAN DA ÖTE...
ŞEYTANIN OYUNU..
ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE HAYIR...
NE GÜNLERE KALDIK EY GAZİ HÜNKAR...
ZAMAN TÜNELİ...
BAZEN DİKİZ AYNASINA BAKMAK GEREKİR..
BİR KÜLTÜR EKONOMİSİ ÖRNEĞİ OLARAK EGE İLLERİ TANITIM GÜNLERİ...
HAD BİLDİRME HADSİZLİĞİ...
ÇAKIRBEYLİ ORGANİK KÖY PAZARI...
HERŞEY ZIDDIYLA KAİMDİR...
BİR BOZKIR KASABASINDAN BAŞKENTE...
ASLA PES ETME...
EVDEKİ ÖTEKİ ODA...
KAHPE İÇERDEN OLUNCA...
MUTLULUĞUN ANAHTARI; KANAAT..
BİLMEK YETMEZ, SÖYLEMEK LAZIM...
BAŞKASI OLMA KENDİN OL...
KİRPİ OKU MESAFESİNDE SEVGİ...
EYLÜL'DE GEL...
ÖN YARGI YA DA YARGISIZ İNFAZ...
Yaz sıcağında kar keyfi...
Duyarsızlık mı, hoşgörü mü...
KURBANLA ALLAH'A YAKLAŞMAK...
PİZZACI MUSTİ...
MAKAMLAR MİHENK TAŞIDIR...
YERYÜZÜNDEKİ MELEKLER...
"KEŞKE"LERE TAKILMADAN "İYİ Kİ"LERLE YAŞAMAK...
Küllerinden doğan ülke; Polonya
SABIR OLGUNLAŞTIRIR, ŞÜKÜR TATLANDIRIR...
KELEBEK ETKİSİ; GÜL Kİ DÜNYA GÜLSÜN...
GENCER; YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEK...
HER GECEYİ KADİR BİL...
ORUCA FARKLI BİR BAKIŞ; OTOFAJİ...
HIRSIZ VAR !!!
YENİ BİR KURTLA KUZU HİKAYESİ: VENEZUELA...
ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR...
BAZI ÖLÜMLER İTİBARLIDIR...
DİNİME KÜFREDEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA...
SENİN OY KAÇA GİTTİ...
BİR BELEDİYEYE BAŞKAN OLMAK...
GÖNLÜM EGE'DE KALDI...
BİZE ÇOK AYIP ETTİLER(!)
SEÇİM AHLAKI, AHLAKIN SEÇİMİ...
MODERN YÖNETİMİN DEĞİŞEN KODLARI...
İNGİLİZCEYE NEDEN FRANSIZIZ...
EĞİTİME MUHTAÇ EĞİTİMCİLER...
ZEHİRLİ EKMEK...
HER YASAL HAK, HELAL DEĞİLDİR...
KUTSALLARI SÖMÜRMEK...
DEVLET BABADIR...
SEÇMEN NELERDEN ETKİLENİR...
TOPLUMUN SİNİR UÇLARINA DOKUNMAK...
ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM ...
HAD BİLMEK VE HAD BİLDİRMEK...
ÖNYARGI VE YARGISIZ İNFAZ...
SAATLER MİDİR ZAMANI BELİRLEYEN, YOKSA BİZ Mİ?
SARMAŞIK OLMA, KAVAK OL...
Merhamet edin ki merhamet bulasınız...
İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün...
ŞEYTAN İŞ BULAMAYINCA KÜLÜ KARIŞTIRIRMIŞ...
AHLAK CAN ÇEKİŞİYOR...
ANDIMIZ ÜZERİNE BİRKAÇ TAHLİL...
FARKEDİLMEK İÇİN DEĞİL, FARK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIN...
PATLAMAYA HAZIR BOMBA: BALKANLAR...
GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN İNSANLARI...
BOYLARI KÜÇÜK, KALPLERİ BÜYÜK İNSANLAR ÜLKESİ: VİETNAM... (Aydın Kırobalı - Perşembe)
FARKLI İNSANLAR VE FARKLI BİR KÜLTÜR: TAYLAND
ÖNCE ŞÜKÜR BİTTİ...
ÇİNE'NİN YOLLARI TAŞTAN...
BARDAĞI ARADA BİR YERE BIRAKIN...
AYAKLAR GİDER, YÜREK KALIR...
İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR...
HERKES BİRGÜN HESAP VERECEK...
EŞİTLİK Mİ, ADALET Mİ...
YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZİN BİRKAÇ TEMEL UNSURU...
SİYASETTE ÖNCELİK MESELESİ...
BAZEN SUSMAK DA VEBALDİR...
ŞİMDİ HESAP KİTAP ZAMANI...
GERÇEK KANDIRILANLAR...
ÖNCE DUYGULAR BİTTİ, SONRA BAYRAMLAR GİTTİ...
BEN PARTİ TUTMAM, PARTİ BENİ TUTAR...
(Bir Kısım Ülkücüler) DÜŞMANA YAKIN, DOSTA IRAK...
ORUÇ: KARNI AÇ, KALBİ TOK TUTMAK...
SİYASETTE KATAKULLİ..
SPORDAN ÖTE BİR ŞEY; FUTBOL...
BALKANLARDAKİ TÜRK İZLERİ...
ACİLEN ERKEN SEÇİM...
TUTARSIZLIKTA İSTİKRAR...
ARTIK, İPİN UCU BİZDE...
NE SÖMÜRDÜK, NE DE SÖMÜRÜLDÜK...
DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR...
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ...
SAVAŞIN DA BİR AHLAKI VAR...
GELECEĞİMİZE BETON DÖKTÜK...
HİÇBİRİMİZ MASUM DEĞİLİZ...
SERVET VE ŞÖHRET DÜŞKÜNLÜĞÜ...
HELVA YAPACAK USTA YOK...
FETÖ TEHLİKESİ GEÇTİ Mİ?
ZEYTİN DALI GEVREK OLUR...
Ege'de ve Egeli olmak...
İRAN OLAYLARI ÜZERİNE BİR TAHLİL...
TÜRKİYE NERE, SEVAKİN NERE...
PİDE KUYRUĞUNDA BEKLEYEN HRİSTİYAN...
BİR KRİPTO HİKAYESİ...
REAKSİYON MU, AKSİYON MU? (KUDÜS)
EMPATİ, SEMPATİ VE HOŞGÖRÜ...
Başkalarının gözünden Aydın...
O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler...