Utku Güngör

Tek dil, tek kılavuz

2 Ağustos 2014, Cumartesi

     

Yazım Kılavuzu Karışıklığı

Yazım Kılavuzu yetkili kurum tarafından dilin kurallarına bağlı kalınarak hazırlanan bir kılavuzdur. Yazım kılavuzunun sürekli değişmesi dilin kalıcılığını etkiler, yanlış öğrenmelere sebep olur.

Dilimiz, sondan eklemeli bir dil olduğu için her zaman canlılığını korur. Bu canlılığı kılavuzlara yansıtma işi bugün Türkiye’de TDK’ye verilmiştir. TDK tarafından çıkarılan ilk imlâ kılavuzu 1929 yılına aittir. Bu tarihten bu yana yayımlanan imlâ kılavuzlarımızda birçok değişiklik yapılmıştır. Almanya’da imlâ kılavuzları 1986 yılında toplanan 2. Dil Kurultayı’na kadar değişmemiş. 80 yıl aşkın bir süre aynı kılavuz ve kurallar kullanılmıştır. İmlâ Kılavuzlarının sık sık değiştirilmesi kişiler arasında ayrılıklara yol açar. Sürekli değişen bir kılavuza insanların güveni kalmaz. Meselâ TDK’nin 2004 baskılı kılavuzunda ‘silüet’ yazarken aynı kurumunun 1993 baskılı kılavuzunda ‘siluet’ şeklinde yazılmıştır. TDK 2009 baskılı yazım kılavuzunda Şubat 2012'de bazı değişikliklere gitmiştir. Örneğin 2009 baskılı kılavuzdaki kızıl ötesi adlı kelime 2012'de kızılötesi şeklinde değiştirilmiştir.

2009 Yazım Kılavuzunda;

Akım, çağ ve dönem adlarından vb. sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Eski Çağın, Yükselme Döneminin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına vb.

2012 değişikliği;

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin

TÜRKÇEMİZ

Annenden öğrendiğinle yetinme

Çocuğum, Türkçe'ni geliştir.

Dilimiz öylesine güzel ki

Durgun göllerimizce duru,

Akar sularımızca coşkulu…

Ne var ki çocuğum,

Güzellik de bakım ister!

Önce türkülerimizi öğren,

Seni büyüten ninnilerimizi belle,

Gidenlere yakılan ağıtları…

Her sözün en güzeli Türkçemizde,

Diline takılanları ayıkla,

Yabancı sözcükleri at!

Bak, devrim ne güzel!

Barış, ne güzel!

Dayanışma, özgürlük…

Hele bağımsızlık!

En güzeli, sevgi!

Sev Türkçeni, çocuğum,

Dilini sevenleri sev!

Rıfat ILGAZ