Utku Güngör

Kelimelerin Geçmişi 2

11 Temmuz 2015, Cumartesi

     

Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin geçmişine devam ediyorum. Dikkatimi çeken kelimeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim.
Temmuz: Yedinci ayın adı temmuz, İbranicede  efendi anlamına gelmektedir.Yunanca Adonis’tir.
Müze: Eski Yunan söylencelerine göre ,sanatçıları dokuz Musa (muse)  korur. Müze/ Museum  sözcüğü ise Musa evi demektir.
Kurbağa: Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğünde bu sözcük  “baka” olarak geçer  zamanla yerel ağızlarda “ bağa”ya dönüşür. Bu kelimenin  başındaki  ‘kur’ sözcüğü kurbağanın çıkardığı sesten ötürüdür
“Kur sesi çıkaran baka” anlamında bu sözcüğü kullanmaktayız.
Tekvando:  Dünyaya yayılan Uzakdoğu dövüş tekniklerinden biri tekvando diye adlandırılmıştır. El ve ayakların  etkin olarak kullanıldığı  bu dövüş tekniğine konulan ad Korece üç sözcüğün birleşiminden  oluşmuştur. Korecede  te: ayak kvon: el  do: yol anlamını taşır. 
Kaymakam: Kaymakamların en ünlüsü  Yalova  Kaymakamı’dır. Ünlüdür ama kimsenin aldırmadığı bir kaymakam olduğu için  “Kim takar Yalova Kaymakamı”nı denilirdi. Biliyorsunuz vali bir ilin en yüksek mülki ve idari amiridir kaymakam ise ilçenin. Ve kaymakam valinin yetkilerini vali adına kullanıyor. Kelimenin kökü de burada saklı aslı kaim-i makam, yani makam yerine  geçen.
Lokum: Lokum ismi ,Arapça  “rahatü’l hulkum”dan geliyor. Gırtlağı rahatlatan  anlamına gelmektedir.
Simit:  Bu sözcüğün kökü – simdir. Sim sözcüğü  ‘eritme, ezme’ gibi anlamlara  gelmektedir. - it eki ise fiilden isim yapan bir ektir. Konut sözcüğü buna örnektir. Kon-ut
Kolonya: Fransızcada  eu de Cologne  diye anılır. Yani: Köln suyu.  Böyle adlandırılmasının sebebi de  ilk kez Almanya’nın Köln kentinde  üretilmiş olmasıdır.
Kıro: Günümüzde bu kelime kentsel davranış biçimlerine uyum sağlayamamış  kimseler için kullanılmaktadır. Görgüsüz, kaba gibi anlamlara gelmektedir. Oysa , kıro sözcüğü Kürtçedir ve oğul ya da evlat  anlamına gelmektedir. 
 Türkçeyle kalın!!!