Utku Güngör

Türkçem Benim Ses Bayrağım

2 Şubat 2015, Pazartesi

     

"Arapça bir dil ,Farsça bir şekerleme ,Türkçe ise bir sanattır. "

                                                         İran Atasözü

Türkçem Benim Ses Bayrağım*

Her dil birçok dille etkileşim halindedir. Başka dillerden sözcük aldığı gibi başka dillere de sözcük vermiştir. Türkçe de Arapça,Fransızca, İngilizce, Almanca gibi birçok dilden sözcük almıştır ve bu etkilenme hep gündemde tutulmuştur.Türkçenin diğer dillere verdiği sözcükler konu edilmemiştir. Yapılan araştırmalara göre Türkçe yabancı dillere 20 bin kelime vermiş.

TDK'nin hazırlamış olduğu Türkçe Verintiler Sözlüğü çalışmasına göre, Türkçeden diğer dillere geçen yaklaşık olarak sözcük sayıları şöyle:

Çince        : 300                          Ukraynaca : 800

Macarca    : 2000                        Rumence   : 3000

Bulgarca   : 3500                        İtalyanca    : 146

Sırpça       : 9000                        Arnatvutça : 3000

Farsça       : 3000                       Yunanca     : 3000

Fransızca  : 75                            İngilizce     : 470

Arapça      : 2000                        Almanca    : 166

Rusça       : 2500                         Ermenice   : 4260

Bu sözcüklerden bazıları;

•Macarcaya geçen Türkçe sözcükler:

Pite(pide) - Pamut (Pamuk) Joghurt (yoğurt)

•İtalyancaya geçen Türkçe sözcükler :

Ordo (ordu), firmana(ferman), pascia (paşa)

•Bulgarcaya geçen Türkçe sözcükler:

Bardak, basma, duman, bayır, atmaca, sap, kazma, arabacıya( arabacı), bekçiya(bekçi),çekiç,kofa (kova), kazan

•Sırp-Hırvatçaya geçen Türkçe sözcükler:

İnat,ortaklık,saksı,yastık

•Fransızcaya geçen Türkçe sözcükler:

Beghlerbeghi( beylerbeyi),janiheres( yeniçeri) bassa(paşa) bairam(bayram)

•Arapçaya geçen Türkçe sözcükler:

Abla, açık, balık, bayrak, boğaz, paşa, kürek, orman, yağmur, poğaça, ekmek, kaçak, güzel

Her millet kendi dilini yüceltmek için uğraşırken biz dilimizdeki güzellikleri yok etmek için adeta birbirimizle yarışıyoruz. Bakın yazarımız İsmail Hakkı Sevük de aynı şeyleri söylemiş.

"Giden vatanlar, dilleri diri kalan milletler tarafından tekrar kurtarılır fakat dili giden milletlerin ne vatanları kalır ne de kendileri."

Türkçemize sahip çıkın!!!

* Başlık şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın aynı adlı şiirinden alınmıştır.