Prof. Dr. Nefati KIYLIOĞLU

Servikal spondilotik myelopati

11 Ocak 2014, Cumartesi

     

-Önce sol kolumda erime başladı. Kolumu şimdi başımın üzerine kaldıramıyorum. Sağ koluma da geçti. Boynum hep ağrırdı zaten!. Hızla sağa ve sola çeviririm, bir ses çıkar, rahatlarım. Son zamanlarda yürümem de "zor" hale geldi. 10 yıl evvel bir trafik kazası geçirmiştim. Bir süre boyunluk kullandım. Galiba tüm bunlar o kazanın eseri.....

Omur kemiği nedir? Kaç bölgeye ayrılır? Ne işe yarar?

Omur kemiği omurga dediğimiz yapının tek bir parçasıdır. Boyun omurgası 7 tane omur kemiğinin tesbih tanesi gibi yan yana dizilmesi ile oluşur. Sırtta 12, belde 5, kuyruk sokumunda da leğen kemiğine yapışık 5-6 tane daha omur bulunur. Üzerine karın ve göğüs kafesi içindeki organların ağırlıkları, kolun ve başın ağırlığı biner. Bizi taşıyan bir yapıdır. Omurların birbiri üzerine oturan düz kemik yüzeyleri olduğu gibi arka tarafında "yüzük gibi" ortası boş bir yapısı daha vardır. Yan yana dizildiklerinde bu yüzük bölümleri bir kapalı boşluk oluşturur. Bu boşluğa "omurilik" dediğimiz beynin uzantısı, sinirlerin başladığı yapı yerleşir. Sinirler ise bu omur kemikleri arasında bulunan deliklerden çıkarak kaslara gider ve onları çalıştırır. Ayrıca bu yapı içinde omurilik sıvısı, omuriliği besleyen kan damarları da bulunur. Tek bir uzun kemikten farklı olarak, birer birer dizilmeleri bu yapıya gövdeyi taşıma görevi sırasında esneklik, hareket edebilme yeteneği kazandırır. Omur kemikleri arasında ise "disk" adını verdiğimiz mindere benzeyen bir başka yapı vardır. Kemiklerin birbirine sürtünmesini engeller, ağırlığı azaltır. Omur kemiklerini hem dıştan, hem de içten sıkıca saran ve birbirine bağlayan kas ve bağ yapıları ile sağlam ama aynı zamanda oynak olan bir omurga yapısı oluşur.

Neden ve nasıl etkilenirler? Hangi olaylar ile, kimlerde ve hangi yaşta ortaya çıkar? Omur etkilenmesi ile omurilik etkilenmesi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Hem yük taşıyan, hem de oynak olan bu yapı hareket ederken belli bir sınırda bu işi yapar. Bu sınırlar içinde biz boynumuzu sağa - sola çevirebilir, öne ve arkaya eğilebilir ve hatta gövdemizi arkaya doğur döndürebiliriz. Ağırlık ve hareket hem kemikleri ve hem de bağları ciddi olarak etkileyen bir durumdur. Bunu herkes kendi pratik hayatında görmüştür. Değirmen taşları sürtünürken ufalır şekil değiştirir, salıncak ipi sallanma sonrasında hem kendini hem de asıldığı yeri aşındırır. "Ağırlık ve hareket edebilme sınırları sürekli olarak aşıldığında ise omurlar ve bağlar" etkilenir. Yapısı değişir - şekli değişir, öne arkaya doğru kayar, arada bulunan disk yapısı fıtıklaşır. Hele kaza geçirme ile boyun kemiklerinde etkilenme gibi olaylar da yaşanmış ise bu iyice belirgin hale gelir. Bu daha çok ileri yaşta ortaya çıkarken, erkeklerde kadınlara göre daha fazla gözlenir. Omur kemiklerinin değişmesi ile içinde bulunan omurilik yapısına kalan yer de değişir - azalır. Bu alan azalması omurilik için iyi değildir. Gelen damarlar sıkışır ve büzülür, yaşayacak - beslenecek yer kalmaz. Ayrıca omurilik baskı altında kalır, buradan çıkan dışarı çıkan sinirler de sıkışır ve zedelenir.

Omurilik etkilenmesi sırasında hangi yakınmalar gözlenir?

Gerek omurilik içinde yaşayan ve gerekse de omur kemikleri arasındaki deliklerden çıkarak kasa giden sinirler etkilendiğinde becerikli el hareketleri bozulur, kaslarda gözle görünen erimeler oluşur. Bu erime içine çökme olarak gözlenir. Omurilik etkilenmesi ile bacağa giden bilgiler de taşınamaz ve yürürken bacaklarda kasılma - yürümede yavaşlama ortaya çıkar. Ayaklar tam olarak istenilen hareketi yapamaz. Beyinden barsaklara ve idrar torbasına giden yollar da etkilenir. Kabızlık ile idrara sık gitme, idrara yetişememe, idrar kaçırma gibi durumlar gözlenir.

Nasıl tanınır ve tedavi edilir? Bu hastalığa yakalanmamak için ne yapmak gerekir?

Kol ve bacaklarda daha önce yapılabilen hareketlerin kaybedilmesi ya da kaslarda erime olması durumlarında başvurulacak kişi Nöroloji hekimidir. Sizi dinleyen ve muayene eden hekim yakınmaların omurilik ile ilişkili olduğunu görecek ve omurilik görüntüleme yöntemlerine başvuracaktır. Ayrıca sinirlerdeki etkilenmeyi ortaya koymak için de elektromyografi yöntemini kullanacaktır. Omuriliğin içinde yaşadığı alan ciddi derecede daralmış ise ve omurilik içinde değişmeler ortaya çıkmaya başlamış ise ameliyat olmak gerekebilir.

Hastalığa yakalanmamak için omurga yapısı "hor" kullanılmamalıdır. Yani çok ağırlık bindirilmemeli, kaslar kuvvetlendirilmeli, omurga hareket sınırları aşılmamalıdır. Egzersiz yapmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, fazla kilolardan uzak durmak da iyi olacaktır. Yazarın Tüm Yazıları
Yaşlılık ve sağlıklı yaşam
Serebellar hemoraji - Beyincik kanaması
Damar iltihaplanması - Vaskülit
Behçet Hastalığı
Beyin ölümü
İnsan sağlığı ve bilgi üretimi
Apraksi - Hareketin yapılamaması
Spinoserebellar ataksi
Epilepsi ve cerrahisi
Servikal spondilotik myelopati
Temporal arteritis
Kapı - Duvar
Göz felci (Gözde hareket kaybı)
Paraneoplastik sendrom
Düşük el (Radiyal sinir felci)
Status Epileptikus (Nöbet fırtınası)
Beynin sağ ve sol yarısı
Beyin tümörü ve nöbet geçirme
Progressif Supranükleer paralizi (PSP)
Hekimlikte hastalığı tanıma ve zaman
Normal basınçlı hidrosefali (Beynin su toplaması)
Brakial pleksus yapısı ve etkilenmesi
Ben Multipl Skleroz (MS) hastası mıyım?
İlaçlar ve vücudumuz
Arteriovenözmalformasyon (Damar yumağı)
Beyin ve beyin zarlarının iltihaplanması
Davranışlar ve sağlığımız
Göz hareketleri ve bozuklukları
Yürümede bozulma
Dirsekte sinir sıkışması - Kubital Tünel Sendromu
Göz kapağı düşmesi - Blefaroptozis
Siyatik sinir etkilenmesi
Pozisyon değişmesi ile ortaya çıkan baş dönmesi - BPPV
Sıcaklık, ısı ve bedenimiz
Damar sertliği - Ateroskleroz
Uyku ve baş ağrısı
Sinir çalışma bozukluğu - Periferik Nöropati
Beyin çalışmasının yetmezliği - Deliryum
Yutma bozukluğu - Disfaji
Hipokalsemi - Kalsiyum düşüklüğü
Geçici Bellek Kaybı
Ortostatik hipotansiyon
Kulak çınlaması - Tinnitus
Kore - Sydenham koresi
Vitamin B12 ve sinir sistemi
Doğa, vücudumuz ve enerji dönüşümleri
Uykudaki davranış bozuklukları - Parasomniler
Amyotrofik Lateral Skleroz - ALS
Beynimiz ve yaşlanma
Myelopati - Omurilik etkilenmesi 2
Myelopati - Omurilik etkilenmesi - 1
Akut distoni - İlaç ile ortaya çıkan kasılma durumu
Hemifasiyal spazm
Nefati Kıylıoğlu
Ağrı - Beş duyunun cezalandırıcısı
Demans - Bunama hastalığı
Yalancı tümör sendromu (Pseudotumor cerebri)
Karotis damarı daralması - Şah damarı darlığı
Uykusuzluk - İnsomni
Parkinson hastalığı ve cerrahi tedavisi
Bel ağrısı
Uykuda nefes durması - Horlama (Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu)