Prof. Dr. Nefati KIYLIOĞLU

Dirsekte sinir sıkışması - Kubital Tünel Sendromu

24 Ağustos 2013, Cumartesi

     

Sol kolum uyuşuyor doktor bey! Kalp ile ilgili diye kardiyoloji hekimine gittim ama kalbimin sağlam olduğunu söyledi. Orada bir sorun yokmuş. Beni bir nöroloji hekiminin görmesi gerekiyormuş. Ben de size geldim. EGM'mi yoksa EMG'mi ne diye bir test varmış. Onunla anlaşılacakmış. Kötü bir şey mi bu doktor bey? 
Kol uyuşması neden olur? Hastalıklar nasıl tanınır? 
Kol uyuşması basitçe "duyu bilgisinin" taşınmasındaki bir bozukluk ile olur. Deriden duyma bilgisini alan özel yapılar, sinirler aracılığı ile bu bilgiyi önce omuriliğe ve ardından da beyinde değerlendirildiği bölgeye taşır. Taşıyıcı sinirin yolu boyunca bası altında kalması, kesilmesi gibi durumlarda bu bilgi omuriliğe ulaşamaz. Bilekte - dirsekte sıkışma, boyun fıtığı gibi durumlar örnek olarak verilebilir. Omurilik içine girdikten sonra beyine ulaşıncaya kadar da etkilenme olabilir. Damar tıkanması ile felç olma, bir tümörün bası oluşturması, multipl sklerozda plak oluşumu gibi nedenler omurilik - beyin arasında bilgi taşınmasını bozarak aynı sonucu ortaya çıkarırlar. 
Uyuşmanın dağılımı, nasıl başlayıp ilerlediği, eşlik eden diğer şikayet ve bulguların varlığı ile hangi bölgeden kaynaklandığı anlaşılabilir. Bunları ayırt etmek için de radyolojik görüntüleme yöntemlerinden beyin tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme - MR yöntemleri kullanılabilir. 
Ulnar sinir ne işe yarar? Nasıl bir yol izler ve nerede etkilenir? Ulnar sinir etkilendiğinde hangi bulgular olur? 
Ulnar sinir eli ve ön kolu çalıştıran üç sinirden bir tanesidir. Yüzük parmak ile serçe parmak duyu bilgisi ile elde ve ön kolda serçe parmak tarafındaki kasların, el içinde de kemikler arasındaki kasların kasılması görevini ulnar sinir yapar. Sinir bilekte bir kanalın içinden geçtikten sonra, dirsekte de bir oluk içinden geçer. Sonrasında da koltuk altı aracılığı ile boyuna - omurgalara uzanır. Bilek kanalının daralması ile sıkışabilirken, dirseklerin dayanması ile oluk içinde sıkışmaya - basılmaya uğrar. Araba kullanırken kolu pencereye koymak, yemek ya da kahve masasında kolları masaya dayayarak oturmak gibi işlemler uzun vadede sinire zarar veren hareketlerdir. Dirsek kemik kırıkları da normal yapının bozulması sonrasında etkilenmeye davetiye çıkarır. Koltuk değneği kullananlarda da, değneğin sinire baskı yapması ortaya çıkabilir. Yine akciğer tepesinde yer alan kanserler ya da meme kanserinin koltuk altı bezlerine yayılması ile de etkilenme ortaya çıkabilir. 
Ulnar sinir hafif olarak etkilendiğinde ara ara olan duymada zayıflık ve karıncalanma yakınması olur. Bu hal daha sonra sürekli hal alır ise parmaklarda belirgin olan güç kaybı, son evresinde ise duymanın tamamen kaybı ile ve kasların eridiği gözlenir. İşaret ve serçe parmağı bükülü kalır, elde bir şeylerin tutulması ve taşınması zorlaşır. 
Nasıl incelenir? Ne zaman ve nasıl tedavi edilir? 
Klinik bulgulara ek olarak elektromyografi denen, sinir iletim hızını ve kasın sağlık durumunu inceleyen yöntem ile tanısı konur. EMG'de dirsek bölgesine sınırlı sinir iletiminde yavaşlama bulunur. Tedavide hastanın şikayetleri ve bulguları önem taşır. Şikayetler sürekli değil ve bulgular hafif ise öncelikle davranış değişikleri ve fizik tedavi yöntemleri kullanılır. Hastanın dirsek kullanmak ile ilgili yanlış davranış ve tutumları araştırılır ve bu hareketleri yapmaması konusunda uyarılır. Dirsekler dayanarak oturulmaz, araç kullanırken kol yaslanmaz, uzun süre elde kitap ya da gazete okunmaz, bilgisayar kullanırken uzun süre sabit pozisyonda durulmaz. Yakınmaları sürekli ve yapılan diğer tedavilere de yanıt vermeyen duruma gelindiğinde de cerrahi tedavi yapmak gerekir. Bekleme süresi genellikle 3-6 aydır. Cerrahi tedavi ile sinir bulunduğu yerden çıkarılır ve kol hareketi artık siniri etkilemez.Yazarın Tüm Yazıları
Yaşlılık ve sağlıklı yaşam
Serebellar hemoraji - Beyincik kanaması
Damar iltihaplanması - Vaskülit
Behçet Hastalığı
Beyin ölümü
İnsan sağlığı ve bilgi üretimi
Apraksi - Hareketin yapılamaması
Spinoserebellar ataksi
Epilepsi ve cerrahisi
Servikal spondilotik myelopati
Temporal arteritis
Kapı - Duvar
Göz felci (Gözde hareket kaybı)
Paraneoplastik sendrom
Düşük el (Radiyal sinir felci)
Status Epileptikus (Nöbet fırtınası)
Beynin sağ ve sol yarısı
Beyin tümörü ve nöbet geçirme
Progressif Supranükleer paralizi (PSP)
Hekimlikte hastalığı tanıma ve zaman
Normal basınçlı hidrosefali (Beynin su toplaması)
Brakial pleksus yapısı ve etkilenmesi
Ben Multipl Skleroz (MS) hastası mıyım?
İlaçlar ve vücudumuz
Arteriovenözmalformasyon (Damar yumağı)
Beyin ve beyin zarlarının iltihaplanması
Davranışlar ve sağlığımız
Göz hareketleri ve bozuklukları
Yürümede bozulma
Dirsekte sinir sıkışması - Kubital Tünel Sendromu
Göz kapağı düşmesi - Blefaroptozis
Siyatik sinir etkilenmesi
Pozisyon değişmesi ile ortaya çıkan baş dönmesi - BPPV
Sıcaklık, ısı ve bedenimiz
Damar sertliği - Ateroskleroz
Uyku ve baş ağrısı
Sinir çalışma bozukluğu - Periferik Nöropati
Beyin çalışmasının yetmezliği - Deliryum
Yutma bozukluğu - Disfaji
Hipokalsemi - Kalsiyum düşüklüğü
Geçici Bellek Kaybı
Ortostatik hipotansiyon
Kulak çınlaması - Tinnitus
Kore - Sydenham koresi
Vitamin B12 ve sinir sistemi
Doğa, vücudumuz ve enerji dönüşümleri
Uykudaki davranış bozuklukları - Parasomniler
Amyotrofik Lateral Skleroz - ALS
Beynimiz ve yaşlanma
Myelopati - Omurilik etkilenmesi 2
Myelopati - Omurilik etkilenmesi - 1
Akut distoni - İlaç ile ortaya çıkan kasılma durumu
Hemifasiyal spazm
Nefati Kıylıoğlu
Ağrı - Beş duyunun cezalandırıcısı
Demans - Bunama hastalığı
Yalancı tümör sendromu (Pseudotumor cerebri)
Karotis damarı daralması - Şah damarı darlığı
Uykusuzluk - İnsomni
Parkinson hastalığı ve cerrahi tedavisi
Bel ağrısı
Uykuda nefes durması - Horlama (Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu)