Prof. Dr. Nefati KIYLIOĞLU

Hemifasiyal spazm

9 Mart 2013, Cumartesi

     

Hemifasiyal spazm - Yüzde ve gözde istenmeyen kasılma durumu.

-Ben satış elemanıyım ve yüz yüze konuşmak zorundayım. Ama sağ gözüm ve ağzım sürekli kırpılıyor. Evet hasta olduğum anlaşılıyor, bunu istemli yapmadığım da belli oluyor ama ben yine de çok rahatsız oluyorum. Ya anlamayan biri çıkarsa! Ya yanlış anlaşılırsam? Bazen iş değiştirmeyi bile düşünüyorum. Bu geçmez mi?

Hemifasiyal spazm nedir? Hangi nedenle olur? Hangi klinik bulgular gözlenir? Ne ile karışır?

Hemifasiyal spazm yüz kaslarının istemsiz, anormal kasılmasıdır. Hiçbir yakınması olmayan bir kişide genellikle elli yaş civarında ortaya çıkar. Kadınlarda biraz daha sıktır.

Yakınmanın nedeni yüz sinirinin yüz kaslarını istemeden kasmasıdır. Bu davranış ortada hiçbir neden olmadan olabildiği gibi, sinirin bası altında kalması sonrasında da ortaya çıkabilir. Yüz sinirin başın arka alt bölümünde bulunan bir sinirdir. Beyinden çıktıktan sonra beyinin arka tarafını besleyen vertebral arter dediğimiz damarın ya da bu damardan çıkan dalların basısı altında kalır. Bazen bası yapan başka nedenler de bulunabilir. Bunlar arasında sinir kılıfından ya da beyin zarlarından büyüyen tümörler, ya da kistik yapılar sayılabilir.
Yüzün sadece bir tarafında ani, tahmin edilemeyen, kısa süreli şoklar şeklinde kasılmalar olur. Yüz siniri alın, gözler, yanaklar ve boyundaki gerdan kasını çalıştırır. Hastalık şiddetli olduğunda hemen hemen tamamı kasılırken, hafif olgularda sadece göz ve ağız kenarı kasılır. O taraf göz kapakların arası daha dar hale gelebilir.

Tikler, her iki gözün kapanması ile giden blefarospazm, yüz felci sonrası istemsiz yüz kasılmaları, çiğneme sırasında olan kasılmalar ya da çene ve yüzü beraber etkileyen distoni dediğimiz hastalıklar ve epileptik nöbetler karışabilen diğer durumlardır.

Nasıl tanı konur ve araştırılır? Kime gitmeliyim? Kim tedavi eder?

Öykü ve muayene ile tanı konabilmekle birlikte, kasılma özellikleri ve olası diğer nedenler için elektromyografik inceleme (EMG) yapılmalıdır. Beyin görüntüleme yöntemi olarak yapılan manyetik rezonans görüntüleme de (MRG) olası yüz sinirine bası yapan nedenleri ortaya koymada değerlidir.

Hastalığın tanı ve tedavisini, gerekli incelemeleri yapacak kişi nöroloji hekimidir. Bu nedenle öncelikle nöroloji hekimine başvurmak gerekir.

Nasıl tedavi edilir? Ameliyat ile tedavi edilir mi? Hangi sorunlar ile karşı karşıya kalırım?

Sinirin istemsiz kasılmasını baskılamak için ağızdan kullanılan ilaç tedavileri her olguda denenmektedir (Baklofen, klonazepam, karbamazepin, gabapentin, vb...). Ancak hasta memnuniyeti çok yüksek değildir. Bu tedavinin yetmediği durumlarda kas ile sinirin bağlantısını kesen botulinum toksini tedavisi devreye girer. Toksin yaklaşık % 85 oranında faydalıdır. Tedavinin etkinliği 2-3 haftada başlar ve 6 aya kadar devam eder. Bu etkinlik zaman içinde azalma gösterebilir ve toksin enjeksiyonları arası 3 aya kadar inebilir. Daha kısa aralıklarda tedavi yapılması çok uygun değildir. Toksin tedavisi sırasında lokal kanama, gözde kuruluk ya da aşırı yaşarma, göz kapağında düşme, çift görme, ağız köşesinde düşme ya da diğer yüz kaslarında zayıflama gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi yakınmalar sık değildir ve 3-4 hafta içinde yavaş bir şekilde düzelme gösterir.

Yüz siniri üzerine olan basıları kaldırmada cerrahi yöntem de toksin kadar faydalıdır. Bası yapan neden varlığı yanı sıra artık tıbbi tedaviden bir fayda sağlanamadığında da kullanılır. Başın arka bölümünden girilerek sinire baskı oluşturan damarsal yapı ya da kitle yüz sinirinden uzaklaştırılır. Bu tedavi sırasında da işitme kaybı, yüz felci, operasyon ile ilişkili sorunlar (kanama - enfeksiyon vb...), inme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak yöntem iyi ellerde yapıldığında elde edilen fayda zarardan hemen her zaman daha yüksek olur.Yazarın Tüm Yazıları
Yaşlılık ve sağlıklı yaşam
Serebellar hemoraji - Beyincik kanaması
Damar iltihaplanması - Vaskülit
Behçet Hastalığı
Beyin ölümü
İnsan sağlığı ve bilgi üretimi
Apraksi - Hareketin yapılamaması
Spinoserebellar ataksi
Epilepsi ve cerrahisi
Servikal spondilotik myelopati
Temporal arteritis
Kapı - Duvar
Göz felci (Gözde hareket kaybı)
Paraneoplastik sendrom
Düşük el (Radiyal sinir felci)
Status Epileptikus (Nöbet fırtınası)
Beynin sağ ve sol yarısı
Beyin tümörü ve nöbet geçirme
Progressif Supranükleer paralizi (PSP)
Hekimlikte hastalığı tanıma ve zaman
Normal basınçlı hidrosefali (Beynin su toplaması)
Brakial pleksus yapısı ve etkilenmesi
Ben Multipl Skleroz (MS) hastası mıyım?
İlaçlar ve vücudumuz
Arteriovenözmalformasyon (Damar yumağı)
Beyin ve beyin zarlarının iltihaplanması
Davranışlar ve sağlığımız
Göz hareketleri ve bozuklukları
Yürümede bozulma
Dirsekte sinir sıkışması - Kubital Tünel Sendromu
Göz kapağı düşmesi - Blefaroptozis
Siyatik sinir etkilenmesi
Pozisyon değişmesi ile ortaya çıkan baş dönmesi - BPPV
Sıcaklık, ısı ve bedenimiz
Damar sertliği - Ateroskleroz
Uyku ve baş ağrısı
Sinir çalışma bozukluğu - Periferik Nöropati
Beyin çalışmasının yetmezliği - Deliryum
Yutma bozukluğu - Disfaji
Hipokalsemi - Kalsiyum düşüklüğü
Geçici Bellek Kaybı
Ortostatik hipotansiyon
Kulak çınlaması - Tinnitus
Kore - Sydenham koresi
Vitamin B12 ve sinir sistemi
Doğa, vücudumuz ve enerji dönüşümleri
Uykudaki davranış bozuklukları - Parasomniler
Amyotrofik Lateral Skleroz - ALS
Beynimiz ve yaşlanma
Myelopati - Omurilik etkilenmesi 2
Myelopati - Omurilik etkilenmesi - 1
Akut distoni - İlaç ile ortaya çıkan kasılma durumu
Hemifasiyal spazm
Nefati Kıylıoğlu
Ağrı - Beş duyunun cezalandırıcısı
Demans - Bunama hastalığı
Yalancı tümör sendromu (Pseudotumor cerebri)
Karotis damarı daralması - Şah damarı darlığı
Uykusuzluk - İnsomni
Parkinson hastalığı ve cerrahi tedavisi
Bel ağrısı
Uykuda nefes durması - Horlama (Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu)