Hüseyin IŞIK
sokeolay@gmail.com

Söke Belediyesi'nden ilaçlama ücreti sürprizi!

30 Mayıs 2016, Pazartesi

     

İlaçlama hizmeti 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerine devredilen hizmetler arasında yer alıyor.

30 Mart 2014 tarihi itibari ile Aydın'da Büyükşehir uhtesine geçen bu hizmet, seçimlerin hemen ardından 16 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınan kararla, ilçe belediyelerine devredildi.

Karar, toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliğiyle alındı.

Toplantıda el kaldıran, hiçbir ilçe belediye başkanı, "Bu, büyükşehrin yapması gereken asli görevlerdendir. Bize niye devrediyorsunuz. İlaç ve ilaçlama giderlerini verecek misiniz?" demedi.

Devir yapıldı.

2014 ve 2015 yılları ücretsiz olarak ilaçlandı.

2016 yılı, yani bu yıl geldiğinde Söke Belediyesi, "Mahalleye dönüşen köylerin yükü çok ağır, ilaçlama masrafları çok yüksek" diyerek, ilaçlama ücretini vatandaşın ödemesi gereken zorunlu ödemeler arasına soktu.

Bu arada, Söke Belediyesi hariç, diğer belediyeler sinekle mücadeleyi ücretsiz olarak yapmaya devam ediyor.

Söke'de ise, bu yıl mayıs ayında emlak vergisi ödemeye giden vatandaşlar, ilaçlama ücreti sürpriziyle karşılaştı.

Vatandaş için sürpriz oldu.

Çünkü, Söke Belediyesi'nden cep telefonlarına gönderilen mesajda, 2016 yılı emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi 1. taksitlerinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatması yapılırken, ilaçlama ücretinden bahsedilmiyordu.

Aslında bu bir sürprizin işaretleri yaklaşık 4 ay önceki meclis toplantısında yer almıştı.

Söke Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında, meclisten geçmesi gereken 2016 yılı ücret tarifeleri arasında yer alan "Mesken ve iş yerlerinin istek üzerine ilaçlanması" maddesi görüşülürken, bu ücretin yanlışlıkla isteğe bağlı olarak yazıldığı, aslında zorunlu olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.

Meclise sunulan tarifede 24 TL olarak yer alan ücret, 50 TL'lik zorunlu ücret olarak geçirilmek istenmiş ve bu artış muhalefete mensup meclis üyelerinin itirazına neden olmuştu.

Yapılan oylamada, 50 TL zorunlu ücret uygulaması muhalif meclis üyelerinin ret oylarıyla kabul edilmemişti.

İsteğe bağlı olması gerekirken zorunlu ödemeler arasına sokulan Söke'deki 'ilaçlama ücreti'nin tahakkuk serüveni işte böyle gelişti.

BELEDİYELER İLAÇLAMA ÜCRETİNİ ZORUNLU HALE GETİREBİLİR Mİ?

Başta da belirttiğim gibi, genel ilaçlama, belediyelerin asli görevlerinden..

5393 sayılı Belediye Kanunu "Çevre sağlığının korunması belediyelerin asli görevlerindendir" diyor.

Nasıl ki; zabıta, itfaiye, mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alan yapımı belediyenin görevi ise, ilaçlama da belediyelerin yapması gereken asli görevleri arasında yer alıyor.

Zabıta hizmeti, mezarlık ve ağaçlandırmadan para talep etmeyen belediye, ilaçlamadan da ücret talep edemez.

Belediyelerin gelirlerini düzenleyen 2464 Sayılı Kanun, belediyelerin vergi, resim, harç ve katılma paylarını tek tek saymış..

Aynı kanun, belediyeler ancak, "Bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir" demiş.

Söke Belediyesi'nin tahakkuk ettirdiği ilaçlama ücreti de isteğe bağlı bir hizmet olarak meclisten geçtiğine göre, böyle bir ücret alınamaz.

Ayrıca, Belediye Meclisi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (f) Bendi de belediye meclislerini, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemekle sınırlamıştır.

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi, Söke Belediye Meclisi'nin isteğe bağlı tarife belirleme dışında zorunlu bir ücret belirleme yetkisi yoktur.

Aksi halde yarın, hopörler, ağaç budama, boya-badana ücreti gibi daha bir çok ücret ortaya çıkar ki; bunun önü alınamaz.

SÖKE BELEDİYESİ'NİN MAHALLEYE DÖNÜŞEN ESKİ KÖYLER İÇİN BAŞKA BİR SÜRPRİZİ DAHA VAR

Hatırlarsınız; 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi'ne göre, mahalleye dönüşen eski köyler, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarından 5 yıl süreyle muaf tutuldu.

Yasa mahalleye dönüşen eski köylerde oturanlara "muafsınız" dedi..

Ancak, Söke Belediyesi buralar için de katı atık ve ilaçlama ücreti tahakkukunun hazırlığını yapıyor.

Bugün bu ücretler, sadece merkez ilçe ve beldeden mahalleye dönüşen yerler ile köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki iş yerlerinden alınıyor.

Mahalleye dönüşen eski köylerdeki meskenlerden alınmamasının nedeni, buralarda numarataj, yani adres ve numaralama çalışmasının yapılamamış olması..

Numarataj çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamlamayı planlayan Söke Belediyesi, 5 yıllık süreyi beklemeden önümüzdeki yıldan itibaren katı atık ve ilaçlama ücreti tahakkuklarına başlayacak.

Benden söylemesi..