Emin Aydın
emin.aydin@aydindenge.com.tr

Bu mektup Aydın’ı yakar!

20 Aralık 2021, Pazartesi

     

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, usulsüzlük ve hırsızlıkları kaleme aldığımız ve televizyon programlarında dile getirdiğimiz için sürekli bilgi geliyor.

Şehrimizde, bölgemizde bu konuları gündeme getirebilen yayın kuruluşu sayısı yok denecek kadar az olduğu için, kamunun hakkını gözeten tanıklar bilgilerini bizlerle paylaşıyor.

Bazı bilgiler teyide muhtaç olduğundan bekliyor. Bazıları da kişilerin özel hayatlarını ilgilendirdiği, kamusal bir yönü bulunmadığı için direk çöpe gidiyor, değerlendirilmiyor.

Bazı haber kaynaklarının kişisel ihtiras, hırs ve çıkarlarını ön plana çıkarması nedeniyle; bilgi kıymetli olsa da değerlenmediği, bekletildiği durumlar da olabiliyor.

Bir mektup aldım. Şahsıma gönderilmiş bir yazıydı. Baştan sona okudum, ilgili kanun maddeleri ve belgelerle iddiaları destekleyen delillerin de yer aldığı bir mektuptu bu.

Aynı mektup Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy ve Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Kurtça Eker’e de gönderilmiş. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yaşananlar anlatılıyordu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Mehmet Serdar Adanır’a karşı dava kaybetmek üzere olduğu ve bu dava durmazsa makamında hukuken duramayacağı için varılan anlaşmadan ve sonrasında yaşananlardan bahsediliyordu.

Aydın Büyükşehir Belediyesini Özlem hanımın kendi çiftliği gibi yönettiğini, Mehmet Serdar Adanır’a da bu çiftlikte her istediğini yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran bilgiler vardı.

Devlet kurumu ciddiyetinden uzaklaşıldığı, kanunların, mevzuatların ve içtihatların yok sayıldığı belgelerle bir bir ortaya konmuştu. Bu mektubu ciddiye alıp yayınlamazsam; ileride oluşacak büyük yangınlardan kendimi sorumlu hissederdim. Çünkü mektupta anlatılan şekliyle yönetilen bir şehrin itfaiyesi, yangınları engel olmayı ve söndürmeyi bırakın içten içe kendini, bağlı olduğu Aydın Büyükşehir Belediyesini ve Aydın’ı yakar da haberimiz olmaz.

O yüzden hiçbir noktasına virgülüne dokunmadan mektubu aynen sizlerle paylaşıyor, cevap hakkı doğan tüm kurum ve kişilerden konuya dair gelecek yanıtları da aynı şekilde aktaracağımı belirtiyorum.

O mektup:

AYDIN DENGE TV SAYIN EMİN AYDIN

Konu: Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yaşanan ve uygulanan kanunlara ve İtfaiye mevzuatına aykırı çalışmalar.

ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından emekli Mehmet Serdar ADANIR, yeni İtfaiye Daire Başkan vekili Taner GÜNHAN, İtfaiye Şube Müdür Vekili Murat AKTAŞ, İtfaiye Amir Vekili Şaban GÜMÜŞ Aydın İtfaiyesi’nde kanunlara, itfaiye mevzuatına aykırı yapmış oldukları çalışma ve uygulamalar altta maddeler halinde yazılmıştır.

1) Mehmet Serdar ADANIR’ın emekli olmadan önce hiçbir şekilde idarecilik vasfına uygun kanun ve mevzuata göre İtfaiye Daire Başkanı olarak çalışmadığı,

Kendisi aktif çalıştığı zaman içinde ABB. Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU ile mahkemelik oldu. Mahkemelik olduğu süreçte Özlem ÇERÇİOĞLU, Mehmet Serdar ADANIR’a mobing uyguladığından dolayı mahkeme kararı ile ABB. Özlem ÇERÇİOĞLU suçlu bulunarak sanık durumuna düşmüştür. Özlem Çerçioğlu’nun Belediye Başkanlığı düşmemesi için Mehmet Serdar ADANIR ile şartlı olarak anlaşmış ve davadan vazgeçmiştir. Davadan vazgeçme şartları sonucunda;

2) Mehmet Serdar ADANIR İtfaiye Daire Başkanı oldu,

3) Eşi Dilek ADANIR'a Aydın Büyükşehir Belediye'de işe alındı,

4) Yeğeni Ahmet ADANIR ABB. de ve başka bir yeğeni Efeler Belediyesinde işe alındı.

5) Almış olduğu para kendilerinden başka kimse bilmemektedir.

Bu maddeler Özlem ÇERÇİOĞLU ile Mehmet Serdar ADANIR'ın mahkemeden vazgeçmesiyle birlikte uygulandı. Ve 657 sayılı Devlet Memurları 5434 sayılı emekli sandığı kanuna göre 65 yaş haddine kadar İtfaiye Daire başkanlığında İtfaiye Daire Başkanı olarak görev yaptı. 11.10.2021 tarihinde 657 devlet memuru kanuna göre 65 yaş haddinden emekli oldu.

657 tabi Devlet memurluğu 65 yaş haddinden Emekli olduktan sonra tekrar aynı kurum veya başka bir kurumda tekrar görev yapamayacağı alttaki kanunlar ve mevzuatta net bir şekilde yazılmıştır.

İlgili kanunlar ve Mevzuat maddeler altta yazılmıştır:

Altta yazılı maddeler ve itfaiye mevzuatına göre 657 tabi Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra, 5434 sayılı emeklilik kanunu 40. Maddesine göre ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından emekli Mehmet Serdar ADANIR’ın herhangi bir resmi kurumda görev ve yetki alması kanunlara aykırıdır. Herhangi bir kurumda görev verildiğin de, görev verenler ve nöbet çizelgesine isim yazıp tasdiken imzalayanlar resmi evrakta sahtecilik, kamuya zarar verme ve kamuya yanıltma olarak değerlendirildiğinde suç işlemişlerdir.

Ekteki nöbet çizelgelerinde görüleceği üzere ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından, 65 yaş haddinden emekli olan Mehmet Serdar ADANIR'ı ABB. Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’NUN hangi yasa ve mevzuata dayanarak İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde “koordinatör” olarak işe başlatılmıştır? İtfaiye Daire Başkanlığında “koordinatör” olarak, üstte belirtilen kanunlara ve itfaiye mevzuatına aykırı olarak atandığı ekteki yazışma belgelerinde görülmektedir.

Mehmet Serdar ADANIR, ABB. İçerisinde kurulan AYPAŞ şirketine (5335 sayılı kanunun 30 maddesine aykırı olarak) yönetim kurulu üyesi olarak ilave edilmiştir. AYPAŞ yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Serdar ADANIR İtfaiye içerisinde (itfaiye Yönetmeliği olduğu için) ve Büyükşehir Belediyenin herhangi bir Daire Başkanlığında 657 tabi Devlet memurları kanununa göre 65 yaş haddinden emekli olduğundan dolayı görev ve yetki alamaz, çalıştırılamaz. Ayrıca ekte 5334 sayılı kanun gereği, ABB içerisinde kurulan her hangi bir şirkette de yönetim kurulu üyesi dahi olamaz. ABB içinde kurulan şirketlerde hiç bir şekilde görev almaması gerekirken Mehmet Serdar ADANIR’ın mevzuata aykırı ve yasalara yok sayılması ve adeta kanun üstü bir şekilde hareket edilerek ABB içerisinde oluşturulan şirkette yönetim kurulu üyesi olmuştur. Akabinde ABB. İtfaiye Daire Başkanlığında “koordinatör” olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca Mehmet Serdar ADANIR’a İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kendisine “İtfaiye 1” kotlu telsiz tahsis edilmiştir. Böyle bir uygulama ve görevlendirme kanunlar ve itfaiye mevzuatında olmadığı gibi geçmişte de yoktur.

Mehmet Serdar ADANIR 657 tabi Devlet Memurluğundan 5334 sayılı emekli sandığı kanununa göre 65 yaş haddinden emekli olmasına rağmen ekteki yazışmalarda ismi geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. genel Müdürü Ali Rıza BÜKE ve İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN hiçbir kanun ve mevzuata uymaksızın İtfaiye Daire Başkanlığına Koordinatör ihtiyaç olduğu ve AYPAŞ.dan koordinatör olarak Mehmet Serdar ADANIR’ı görevlendirerek suç işlemişlerdir. Akabinde yasalara aykırı olarak atandıktan sonra günlük nöbet çizelgesine Mehmet Serdar ADANIR’a “koordinatör” olarak yazan, bu nöbet çizelgesine imza atmalarından dolayı İtfaiye Daire Başkanı Taner GÜNHAN ve şube müdür vekili Murat AKTAŞ’ın, yasalara ve İtfaiye mevzuatına aykırı evrak (nöbet çizelgesi düzenleyip kanunlara aykırı personel çalıştırdığından) dolayı,

Ayrıca yine ekte sunulan belgelerde görüldüğü üzere;

İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN 08/11/2021 tarih, 71671 sayılı talep yazısına karşılık AYPAŞ genel müdürü Ali Rıza BÜKE (hiçbir kanun ve mevzuata bakmadan) 12/11/2021 tarih 11031 sayılı yazı ile görevlendirme yapmıştır.

12/11/2021 tarihinde itfaiyede görevlendirme yazısına bakıldığında yine ekte görüleceği üzere; taşıt görev emri belgesinde Mehmet Serdar ADANIR’a 09/11/2021 tarihinde yani itfaiyeye koordinatör olarak AYPAŞ’dan görevlendirilmezden üç gün önce itfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN ve İtfaiye Amir Vekili Şaban GÜMÜŞ imzalı taşıt görev belgesi düzenlenerek imza altına alınmıştır. İtfaiye taşıt görev belgesi üzerinde ismi yazılı ve yasaya aykırı çalıştırılan Mehmet Serdar ADANIR atanmadan üç gün önce görevlendirme yapılması resmi evrakta sahtecilik, kamuya zarar verme ve kamuya yanıltma olarak değerlendirildiğinde, altta ek 4 TCK. göre RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU madde 204 e göre suç işlemektedirler. Nöbet çizelgesinde ismi yazıldığı günlerde doğu İtfaiye grubunda bulunan 34ANY45-09AB617-09DA110-09ST165 ve 09TE001 plakalı araçlardan o anda müsait olanı ile her gün evinden alınıp mesai bitiminde evine bırakılmaktadır. Araçlarda arvento araç takip çiplerinden 6 ay geri incelendiğinde görülecektir. Doğu İtfaiye Grubunda daire başkanı odasının girişinde Daire Başkanı Taner GÜNHAN ve altında Koordinatör Mehmet Serdar ADANIR yazılı levha bulunmaktadır.

Ayrıca Mehmet Serdar ADANIR Aydın İtfaiye Daire başkanlığından 65 yaş haddinden emekli olduktan kısa bir zaman sonra İtfaiyede kanunlara ve mevzuata aykırı ‘’koordinatör’’ olarak işe başlaması ile birlikte öz oğlu Serdar ADANIR’ı da Aydın itfaiyesinde işe aldırmıştır. Yani şuanda Mehmet Serdar ADANIR itfaiyede koordinatör, eşi Dilek ADANIR ve yeğen Ahmet ADANIR ABB içerisinde, henüz 18 yaşına giren oğlu Serdar ADANIR İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN’ın 1 adet itfaiye eri talep yazısı ile AYPAŞ’ın yazısı ile 12.11.2021 tarih yazılı itibaren ABB. İtfaiye Daire Başkanlığında ve bir yeğeni de Efeler Belediyede göreve (işe) başlamıştır. Şuan itfaiyede 350-400 kişi görevli olup norm kadroya göre 550-600 kişi çalışacak olması gerekmektedir. Eksik en az 200 personel varken 1 kişi personel talep edilip ve (o) bir kişi için ilan verilmeden, itfaiye okulu mezunu ve birçok iş bekleyen işsiz kişi varken direkt adrese teslim Mehmet Serdar ADANIR’ın oğlunun işe başladığı görülmektedir. Kendisi ile birlikte aynı nöbet kâğıtlarında baba oğul isimleri yazmaktadır. Umulur ki kanunsuz uygulamalar devam edildiği sürece bir sene sonra kızı Yaren ADANIR’da 18 yaşına girdiği andan itibaren ABB de işe aldıracağı aşinadır. Umulur ki kanunlara aykırı ve mevzuatta yeri olmadığı halde her şirket üyesinin ve yönetim kurulundan herkesin çocukları KYK ya ve KPSS aranmaksızın işe başlamaları gerekmektedir. Hatta kanun ve mevzuata aykırı olmasına rağmen şirket yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediyesinde danışman ve koordinatör olarak görevlendirile bilir.

Yasaya ve mevzuatın yok sayılması ABB. İtfaiye Daire Başkanlığında adeta yasa ve kanunların işlemediği yere çevrilmiştir. Buna izin veren ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından sorumlu genel sekreter yardımcısı Tahsin KOCAMAN, nöbet kâğıtlarına imzalayan yeni İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN ve İtfaiye Şube Müdür Vekili Murat AKTAŞ kanunlara ve mevzuata aykırı nöbet çizelgelerinde imzalarından sorumlu olduklarından dolayı, üstte ismi geçen kişiler haklarında soruşturma açılması ve yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. Yazarın Tüm Yazıları
Yine geleceğim Şuşa!
Ege’yi şimdi de PKK ve FETÖ tahrip ediyor
Aydın’da kim muktedir?
tvDEN 5 yaşında!
Çerçioğlu adalete değil adliyeye güveniyor
Ankara notları
Emin Aydın hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı’nın Aydın ziyareti ve blöfçü otelci
Aydın’ın paraları telife, telifler kime gidiyor?
Çerçioğlu’nun arızasını bulduk
Bu mektup Aydın’ı yakar!
Çağrı merkezi bürokrasisi
Çerçioğlu destek vermez, rüşvet verir
Çerçioğlu’nu ben öldürmedim
Dr. Devlet Bahçeli’ye
İstifade edin Ayşe hanım
Bu şehir sadece bir kişinin mi?
Tekliflerine yokuz, tehditlerine de tokuz Çerçioğlu
CHP değil PR ajansı
tvDEN 4 yaşında
Mesele köftecilik değil
AK Parti kongresi
İzah
Ne kadar fonksiyonelsiniz?
Özlem'in Savaş'ı Aydın'la
Doğum günü çocuğunun talepleri
Vali Aksoy’a verilen sufle yanlış!
Efelik yemini
FETÖ Borsası, Ahmet Kurtuluş cinayeti, CHP ve Aydın ayağı...
Kuşadası Belediye Başkanı Günel yolsuzluğa göz mü yumuyor, ortak mı oluyor?
Aydın’dan geçinenler
Aydın’da neler oluyor?
Cumhurbaşkanı’na bir teşekkür, bir de sitem!
Çerçioğlu geçimsiz mi?
Denge Aydın’ın at sineğidir
Çineliler reklam kerizi mi?
Çerçioğlu Gürün’ün avucundan su içmeli
Yağcılarda inecek var
Bir 'Yıldız' kaydı
Bence Topuklu Efe
Portakalı soydum, başucuma koydum…
Kısa kısa
Türkiye cenderesi
HALA MI GOL YOK?
EMITT Fuarı
Televizyon projesi
Şiddete hekim olun hocam
Kendine gel Aydın!
Çorba
Aydın'ın patronları sınıfta kaldı
Denge, Ankara, Çerçioğlu, yayın yasağı ve Trump…
Tezcan kim vurdurduya mı gitti?
Olay kötü, sonrası iyi...
Bakan İsmet Yılmaz Aydın’da öyle bir ders verdi ki
Yerel gazeteler zor durumda değildir Cem Bey!
AK Parti'yi hala kim kandırıyor?
Fazla ‘Sert’ değil mi?
Kursağımızda kaldı
Erdem’in tekzibi ve benim şüpheciliğim
Teşekkürler BİK! Teşekkürler Aydın!
Teknokent ve Mehmet Erdem
Başkentimiz gerçekten Ankara olsun
AK Parti’de neler oluyor?
Siyasetçinin susanı tehlikelidir
Aydın'a lazım olan vali bulunmuştur
Uzayan kol bizden olsun
Ortak değerlerimiz
Yazıyla masaj vermek
Bir yıllık gelirle olur bu iş...
Sadık Atay’ı gören var mı?
Bayram sohbetleri
Sulandırmak
Şantajla para kazanmak isteyen gazetecilere
Gerginlik Aydın’ı beslemez
'Süt’e FETÖ darbesi
Şehidin var Aydın!
FETÖ temizliği ve Aydın
AK Parti’deki FETÖ’cüler nasıl ayıklanır?
Aydın polisi çok iyi çalışıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Aydın
Etkili muhalefet ballı gazetecilik
Dengemiz bozulmasın
Tekstil Park
Bilginin gücü
Zeytin üreticisi ve Adnan Bosnalı
Aydın için umut olsun
Kankimle sahil keyfi bir başka oluyor…
Zafer Savcı ve Aziz Nesin
FETÖ konsorsiyumu
Sıra Cumhurbaşkanında
Demokrasi Meydanı ve Emniyet Müdürü
Darbe
Ankara notları
Yeni vali
Kuşlar için de denizaltı isteriz
Aydın’a ‘bakan’ lazım
Yeni başbakan ve kabinesi
Genelleme ve yerelleme
Aydın ne zaman adam olur?
Jeotermallerin Aydın’a ne faydası var?
Didim’e cezaevi
Çine Devlet Hastanesi
Gazetecilik ve kasaba entelektüelleri
Eli Dili Yeri Güzel İnsanlar Şehri
Denge Gazetesi
Hava alanı ve değersiz adımlar
Aydın'da bir kahin: Mümtaz Küçükkasap
Aydın'ın 'Atay mı, Savaş mı?' seçimi
Kim demiş ‘olmaz’ diye...
Aydın’da Bayrağa saldırı
Aydın kurtuldu mu?
Seçim
Çakma milliyetçiler sizi
Ağustos sıcağı, Türkiye ve Aydın
Sananlar
Taklitçi belediye başkanları
Çifte vuruş
Ahmet Varlık
Bu bir nispet değildir...
Denge'ye dikkat edin
Fırtına öncesi sessizlik
Neredesin AYTO?
Sarı facia yaşamayalım
Yakınlar ve yakınmalar
Hoşgeldin bebek
İnsan kaynakları
Çikolatacem
Balkon köşesi
Güle güle Celayir ağabey...
Seçimlik sorulara yanıt
Aydın halkı enayi mi?
Kafası kırık CEO Kazım
Yörük Ahmet ve Adnan Menderes
Efeler’e alışamadık mı?
Neden Demokrat Partiliyim? Niye oy vermeyeceğim?
“Aydın’a Bahçeli mi geldi?”
Dilenci rezaleti
Bir şehre değer katmak
AYTO hak ediyor
Atışmak
Özlem ile Zeynep
Didim’e DİKKAT!
Nazilli Devlet Hastanesi
Hassasiyet
Yolun yarısı
Vatandaş gazeteciliği
Mustafa Savaş
Çerçioğlu’na köyden mektup var
Keşke 21 vekil çıkarıyor olsaydık
Aydın’da hiç sıkıntı yok
CHP loto
Söke Un ve Çanakkale Şehitleri
Aydın ne kazanacak?
Kasap vicdanı
Seçim muhabbetleri
Fıtrat
Taklitler...
Devlet ve Kanunun karizması ne olacak?
Aydın’da olmazsa...
Havaalanı ve portakal
Ön seçim vekil sayısını artırır
Güle güle Mehmet Amca
Son yazı
Aydın’ı tanımlamak
Prestij yolu sakızı
Farklı bakabilmek
Aydın’ın malları – 2
İyi bir takımız
ADÜ’nün itibarı ve Bircan’dan beklentiler
Kadın+Erkek=Bebek
Özel okul mu, devlet okulu mu?
Senin için ölene kadar su taşırım
Kervan...
Saloncunun vicdanından kurtar Çerçioğlu
Yazık!
Suya iyi davranmak gerek
Özakcan’a teşekkür, diğerlerine...
Bu fuar Aydın için çok önemli
Şehirlerimiz neden hep ovada?
Hamama gidin
Önemli bir gelişme
Tercih sizin
Aydın’ın dalkavuğuyuz
Aydın'ın malları
Lobi
Ne anlaşılmak
İlçe belediye başkanlığı ayağa düşüyor
Susma günü
Hayvan terli
Mümkünlü
Nazilli’ye yağmurlu havada su yok mu?
İlahi seçim, sen nelere kadirsin
Abartmayın...
Fransalı Türk Hemşire Emir
AK Parti – Demokrasi
Sembolik hasat
… gibi
Öğretmenimi itibarsızlaştırmayın
Tuğrul Ozan
ADÜ Rektörlük Seçimi
Olumsuz düşünce
Bahçeli
Ekonomi zirvesi
Tarım arazileri nasıl korunur?
İncir tehlikede
Yeniden doğmak
“Vali ile iyi geçin...”
Turizme Polis baltası
Küfür ve iftira operasyonları
Aydın…
Ne konuştular?
Bu isimlere dikkat
Meclis üyelerinin hükmü var mı?
Neyleyeyim parayı pulu
Aydın’ı aldatma Çerçioğlu
İftihar sofralarında buluşalım
Didim’den Çine’ye...
Kaliteyi uzaklarda aramayın
Başkalarına şekil vermek
Bu dönem lütfen dikkat
Mahalle Baskısı
“Cenazeme gel”
İçimiz rahat değil...
Şimdi iş zamanı
O adam, bu takım
“Karpuzlu’ya rüşvet yağacak”
Satmak yada satın almak ve büyük adam olmak
Siyaseti değil Nurcan’ı yazacağım
Özlem, AK Parti ve MHP
Lafa değil sonuca bakalım
En doğru aday
Seçimi kim kazanacak?
Demagoji
Anasına bak kızını...
Özlem’in seçim sınavı
Son durum
Ben demiştim
Tepeden inme siyaset
Bizimki daha güzel
Tezatlık bereketi
Gaza geldim
(U)mutlu olacak
Messi Mustafa
Savcı İmparatorluğu
Savaş başlıyor
Gelinlik köyler
Her şey çok güzel olacak
Senin için ölene kadar su taşırım
Bükük Bütçe
Özlem nasıl yıkılır?
Tuvalet kağıdı adamlığı
Neler gördük neler...
Vermek
İleri gelen yorumu
Aydınlı İngilizler
Diyet mi yoksa niyet mi?
Muhalefete muhalefet
Her zaman ceza olmaz ki...
Güzellik ve zeka