Takip Et

SON DAKİKA

Emin Aydın
[email protected]

Bu mektup Aydın’ı yakar!

20 Aralık 2021, Pazartesi

     

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, usulsüzlük ve hırsızlıkları kaleme aldığımız ve televizyon programlarında dile getirdiğimiz için sürekli bilgi geliyor.

Şehrimizde, bölgemizde bu konuları gündeme getirebilen yayın kuruluşu sayısı yok denecek kadar az olduğu için, kamunun hakkını gözeten tanıklar bilgilerini bizlerle paylaşıyor.

Bazı bilgiler teyide muhtaç olduğundan bekliyor. Bazıları da kişilerin özel hayatlarını ilgilendirdiği, kamusal bir yönü bulunmadığı için direk çöpe gidiyor, değerlendirilmiyor.

Bazı haber kaynaklarının kişisel ihtiras, hırs ve çıkarlarını ön plana çıkarması nedeniyle; bilgi kıymetli olsa da değerlenmediği, bekletildiği durumlar da olabiliyor.

Bir mektup aldım. Şahsıma gönderilmiş bir yazıydı. Baştan sona okudum, ilgili kanun maddeleri ve belgelerle iddiaları destekleyen delillerin de yer aldığı bir mektuptu bu.

Aynı mektup Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy ve Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Kurtça Eker’e de gönderilmiş. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yaşananlar anlatılıyordu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Mehmet Serdar Adanır’a karşı dava kaybetmek üzere olduğu ve bu dava durmazsa makamında hukuken duramayacağı için varılan anlaşmadan ve sonrasında yaşananlardan bahsediliyordu.

Aydın Büyükşehir Belediyesini Özlem hanımın kendi çiftliği gibi yönettiğini, Mehmet Serdar Adanır’a da bu çiftlikte her istediğini yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran bilgiler vardı.

Devlet kurumu ciddiyetinden uzaklaşıldığı, kanunların, mevzuatların ve içtihatların yok sayıldığı belgelerle bir bir ortaya konmuştu. Bu mektubu ciddiye alıp yayınlamazsam; ileride oluşacak büyük yangınlardan kendimi sorumlu hissederdim. Çünkü mektupta anlatılan şekliyle yönetilen bir şehrin itfaiyesi, yangınları engel olmayı ve söndürmeyi bırakın içten içe kendini, bağlı olduğu Aydın Büyükşehir Belediyesini ve Aydın’ı yakar da haberimiz olmaz.

O yüzden hiçbir noktasına virgülüne dokunmadan mektubu aynen sizlerle paylaşıyor, cevap hakkı doğan tüm kurum ve kişilerden konuya dair gelecek yanıtları da aynı şekilde aktaracağımı belirtiyorum.

O mektup:

AYDIN DENGE TV SAYIN EMİN AYDIN

Konu: Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yaşanan ve uygulanan kanunlara ve İtfaiye mevzuatına aykırı çalışmalar.

ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından emekli Mehmet Serdar ADANIR, yeni İtfaiye Daire Başkan vekili Taner GÜNHAN, İtfaiye Şube Müdür Vekili Murat AKTAŞ, İtfaiye Amir Vekili Şaban GÜMÜŞ Aydın İtfaiyesi’nde kanunlara, itfaiye mevzuatına aykırı yapmış oldukları çalışma ve uygulamalar altta maddeler halinde yazılmıştır.

1) Mehmet Serdar ADANIR’ın emekli olmadan önce hiçbir şekilde idarecilik vasfına uygun kanun ve mevzuata göre İtfaiye Daire Başkanı olarak çalışmadığı,

Kendisi aktif çalıştığı zaman içinde ABB. Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU ile mahkemelik oldu. Mahkemelik olduğu süreçte Özlem ÇERÇİOĞLU, Mehmet Serdar ADANIR’a mobing uyguladığından dolayı mahkeme kararı ile ABB. Özlem ÇERÇİOĞLU suçlu bulunarak sanık durumuna düşmüştür. Özlem Çerçioğlu’nun Belediye Başkanlığı düşmemesi için Mehmet Serdar ADANIR ile şartlı olarak anlaşmış ve davadan vazgeçmiştir. Davadan vazgeçme şartları sonucunda;

2) Mehmet Serdar ADANIR İtfaiye Daire Başkanı oldu,

3) Eşi Dilek ADANIR'a Aydın Büyükşehir Belediye'de işe alındı,

4) Yeğeni Ahmet ADANIR ABB. de ve başka bir yeğeni Efeler Belediyesinde işe alındı.

5) Almış olduğu para kendilerinden başka kimse bilmemektedir.

Bu maddeler Özlem ÇERÇİOĞLU ile Mehmet Serdar ADANIR'ın mahkemeden vazgeçmesiyle birlikte uygulandı. Ve 657 sayılı Devlet Memurları 5434 sayılı emekli sandığı kanuna göre 65 yaş haddine kadar İtfaiye Daire başkanlığında İtfaiye Daire Başkanı olarak görev yaptı. 11.10.2021 tarihinde 657 devlet memuru kanuna göre 65 yaş haddinden emekli oldu.

657 tabi Devlet memurluğu 65 yaş haddinden Emekli olduktan sonra tekrar aynı kurum veya başka bir kurumda tekrar görev yapamayacağı alttaki kanunlar ve mevzuatta net bir şekilde yazılmıştır.

İlgili kanunlar ve Mevzuat maddeler altta yazılmıştır:

Altta yazılı maddeler ve itfaiye mevzuatına göre 657 tabi Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra, 5434 sayılı emeklilik kanunu 40. Maddesine göre ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından emekli Mehmet Serdar ADANIR’ın herhangi bir resmi kurumda görev ve yetki alması kanunlara aykırıdır. Herhangi bir kurumda görev verildiğin de, görev verenler ve nöbet çizelgesine isim yazıp tasdiken imzalayanlar resmi evrakta sahtecilik, kamuya zarar verme ve kamuya yanıltma olarak değerlendirildiğinde suç işlemişlerdir.

Ekteki nöbet çizelgelerinde görüleceği üzere ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından, 65 yaş haddinden emekli olan Mehmet Serdar ADANIR'ı ABB. Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’NUN hangi yasa ve mevzuata dayanarak İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde “koordinatör” olarak işe başlatılmıştır? İtfaiye Daire Başkanlığında “koordinatör” olarak, üstte belirtilen kanunlara ve itfaiye mevzuatına aykırı olarak atandığı ekteki yazışma belgelerinde görülmektedir.

Mehmet Serdar ADANIR, ABB. İçerisinde kurulan AYPAŞ şirketine (5335 sayılı kanunun 30 maddesine aykırı olarak) yönetim kurulu üyesi olarak ilave edilmiştir. AYPAŞ yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Serdar ADANIR İtfaiye içerisinde (itfaiye Yönetmeliği olduğu için) ve Büyükşehir Belediyenin herhangi bir Daire Başkanlığında 657 tabi Devlet memurları kanununa göre 65 yaş haddinden emekli olduğundan dolayı görev ve yetki alamaz, çalıştırılamaz. Ayrıca ekte 5334 sayılı kanun gereği, ABB içerisinde kurulan her hangi bir şirkette de yönetim kurulu üyesi dahi olamaz. ABB içinde kurulan şirketlerde hiç bir şekilde görev almaması gerekirken Mehmet Serdar ADANIR’ın mevzuata aykırı ve yasalara yok sayılması ve adeta kanun üstü bir şekilde hareket edilerek ABB içerisinde oluşturulan şirkette yönetim kurulu üyesi olmuştur. Akabinde ABB. İtfaiye Daire Başkanlığında “koordinatör” olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca Mehmet Serdar ADANIR’a İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kendisine “İtfaiye 1” kotlu telsiz tahsis edilmiştir. Böyle bir uygulama ve görevlendirme kanunlar ve itfaiye mevzuatında olmadığı gibi geçmişte de yoktur.

Mehmet Serdar ADANIR 657 tabi Devlet Memurluğundan 5334 sayılı emekli sandığı kanununa göre 65 yaş haddinden emekli olmasına rağmen ekteki yazışmalarda ismi geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. genel Müdürü Ali Rıza BÜKE ve İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN hiçbir kanun ve mevzuata uymaksızın İtfaiye Daire Başkanlığına Koordinatör ihtiyaç olduğu ve AYPAŞ.dan koordinatör olarak Mehmet Serdar ADANIR’ı görevlendirerek suç işlemişlerdir. Akabinde yasalara aykırı olarak atandıktan sonra günlük nöbet çizelgesine Mehmet Serdar ADANIR’a “koordinatör” olarak yazan, bu nöbet çizelgesine imza atmalarından dolayı İtfaiye Daire Başkanı Taner GÜNHAN ve şube müdür vekili Murat AKTAŞ’ın, yasalara ve İtfaiye mevzuatına aykırı evrak (nöbet çizelgesi düzenleyip kanunlara aykırı personel çalıştırdığından) dolayı,

Ayrıca yine ekte sunulan belgelerde görüldüğü üzere;

İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN 08/11/2021 tarih, 71671 sayılı talep yazısına karşılık AYPAŞ genel müdürü Ali Rıza BÜKE (hiçbir kanun ve mevzuata bakmadan) 12/11/2021 tarih 11031 sayılı yazı ile görevlendirme yapmıştır.

12/11/2021 tarihinde itfaiyede görevlendirme yazısına bakıldığında yine ekte görüleceği üzere; taşıt görev emri belgesinde Mehmet Serdar ADANIR’a 09/11/2021 tarihinde yani itfaiyeye koordinatör olarak AYPAŞ’dan görevlendirilmezden üç gün önce itfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN ve İtfaiye Amir Vekili Şaban GÜMÜŞ imzalı taşıt görev belgesi düzenlenerek imza altına alınmıştır. İtfaiye taşıt görev belgesi üzerinde ismi yazılı ve yasaya aykırı çalıştırılan Mehmet Serdar ADANIR atanmadan üç gün önce görevlendirme yapılması resmi evrakta sahtecilik, kamuya zarar verme ve kamuya yanıltma olarak değerlendirildiğinde, altta ek 4 TCK. göre RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU madde 204 e göre suç işlemektedirler. Nöbet çizelgesinde ismi yazıldığı günlerde doğu İtfaiye grubunda bulunan 34ANY45-09AB617-09DA110-09ST165 ve 09TE001 plakalı araçlardan o anda müsait olanı ile her gün evinden alınıp mesai bitiminde evine bırakılmaktadır. Araçlarda arvento araç takip çiplerinden 6 ay geri incelendiğinde görülecektir. Doğu İtfaiye Grubunda daire başkanı odasının girişinde Daire Başkanı Taner GÜNHAN ve altında Koordinatör Mehmet Serdar ADANIR yazılı levha bulunmaktadır.

Ayrıca Mehmet Serdar ADANIR Aydın İtfaiye Daire başkanlığından 65 yaş haddinden emekli olduktan kısa bir zaman sonra İtfaiyede kanunlara ve mevzuata aykırı ‘’koordinatör’’ olarak işe başlaması ile birlikte öz oğlu Serdar ADANIR’ı da Aydın itfaiyesinde işe aldırmıştır. Yani şuanda Mehmet Serdar ADANIR itfaiyede koordinatör, eşi Dilek ADANIR ve yeğen Ahmet ADANIR ABB içerisinde, henüz 18 yaşına giren oğlu Serdar ADANIR İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN’ın 1 adet itfaiye eri talep yazısı ile AYPAŞ’ın yazısı ile 12.11.2021 tarih yazılı itibaren ABB. İtfaiye Daire Başkanlığında ve bir yeğeni de Efeler Belediyede göreve (işe) başlamıştır. Şuan itfaiyede 350-400 kişi görevli olup norm kadroya göre 550-600 kişi çalışacak olması gerekmektedir. Eksik en az 200 personel varken 1 kişi personel talep edilip ve (o) bir kişi için ilan verilmeden, itfaiye okulu mezunu ve birçok iş bekleyen işsiz kişi varken direkt adrese teslim Mehmet Serdar ADANIR’ın oğlunun işe başladığı görülmektedir. Kendisi ile birlikte aynı nöbet kâğıtlarında baba oğul isimleri yazmaktadır. Umulur ki kanunsuz uygulamalar devam edildiği sürece bir sene sonra kızı Yaren ADANIR’da 18 yaşına girdiği andan itibaren ABB de işe aldıracağı aşinadır. Umulur ki kanunlara aykırı ve mevzuatta yeri olmadığı halde her şirket üyesinin ve yönetim kurulundan herkesin çocukları KYK ya ve KPSS aranmaksızın işe başlamaları gerekmektedir. Hatta kanun ve mevzuata aykırı olmasına rağmen şirket yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediyesinde danışman ve koordinatör olarak görevlendirile bilir.

Yasaya ve mevzuatın yok sayılması ABB. İtfaiye Daire Başkanlığında adeta yasa ve kanunların işlemediği yere çevrilmiştir. Buna izin veren ABB. İtfaiye Daire Başkanlığından sorumlu genel sekreter yardımcısı Tahsin KOCAMAN, nöbet kâğıtlarına imzalayan yeni İtfaiye Daire Başkan Vekili Taner GÜNHAN ve İtfaiye Şube Müdür Vekili Murat AKTAŞ kanunlara ve mevzuata aykırı nöbet çizelgelerinde imzalarından sorumlu olduklarından dolayı, üstte ismi geçen kişiler haklarında soruşturma açılması ve yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. Yazarın Tüm Yazıları

Aydın’da su pahalı değil; değerli!

16 Nisan 2024, Salı

Ne ilk ne de son takoz

15 Nisan 2024, Pazartesi

Bir bayram daha görsünler

9 Nisan 2024, Salı

Söyleme bilmesinler…

8 Nisan 2024, Pazartesi

Zevkten ölüyoruz

6 Nisan 2024, Cumartesi

Kibir, Avukatlar Günü ve Savaş ve Dağ

5 Nisan 2024, Cuma

Çerçioğlu mübarek bir zat

3 Nisan 2024, Çarşamba

Bana dilediğin kadar yüklenebilirsin

1 Nisan 2024, Pazartesi

Ne kaybettin ne de kazandın

31 Mart 2024, Pazar

Babala, benze babana

28 Mart 2024, Perşembe

Çerçioğlu’nun vebali Aksu’nun olsun

26 Mart 2024, Salı

Son bir haftaya girerken

23 Mart 2024, Cumartesi

Ali balçıkla sıvanmaz

21 Mart 2024, Perşembe

Süha Bayırlı’nın hesapları ve PİAR anketi

19 Mart 2024, Salı

Vatandaş dövecek adamın yoksa aday olma kardeşim!

18 Mart 2024, Pazartesi

Sürprizlere hazır ol Aydınlı

16 Mart 2024, Cumartesi

Çerçioğlu’nun anket oyunları, Çine seçimi, Koçarlı ve Kuşadası

14 Mart 2024, Perşembe

“Çerçioğlu delirdi mi?”

10 Mart 2024, Pazar

Çerçioğlu’nun ‘Kırık’ sağ kolu

4 Mart 2024, Pazartesi

Yeni gelmedik, geri geldik

1 Mart 2024, Cuma

Çerçioğlu’ndan kara haber

29 Şubat 2024, Perşembe

Cumhurbaşkanı duysa Nedim Kaplan ne yapar?

28 Şubat 2024, Çarşamba

Aydın’ın Büyükerşen’i

24 Şubat 2024, Cumartesi

Çerçioğlu’nun programı ve Nazilli 'SATIŞ' krizi

18 Şubat 2024, Pazar

Ercan Çerçioğlu Sarı Bina'da kamp mı kuracak?

16 Şubat 2024, Cuma

Savaş’ın personele mesajı nasıl anlaşıldı?

11 Şubat 2024, Pazar

Çerçioğlu, Dinç, Günel ve bazıları

5 Şubat 2024, Pazartesi

Ozan’ın sazı, Çerçioğlu'nun gazı, Gamze'nin nazı

28 Ocak 2024, Pazar

CHP’nin DEM ilişkisi Aydın’da nasıl kurgulanıyor?

26 Ocak 2024, Cuma

İlçe adayları kim oluyor?

20 Ocak 2024, Cumartesi

Çerçioğlu Aydın’ı DEM’liyor mu?

15 Ocak 2024, Pazartesi

Evlat acısı, kuyruk acısı

9 Ocak 2024, Salı

Sıra CHP’de

8 Ocak 2024, Pazartesi

Dağa kaçmak da nereden çıktı?

1 Ocak 2024, Pazartesi

Yılın son kulisleri

31 Aralık 2023, Pazar

Her şey göründüğünün tersidir

29 Aralık 2023, Cuma

Yarın ve yarından sonra ne olacak?

26 Aralık 2023, Salı

CHP Çerçioğlu’nu kovmuyor ama…

24 Aralık 2023, Pazar

Çarşı fena karışık

20 Aralık 2023, Çarşamba

Samsun il başkanlarını göreve davet ediyorum

17 Aralık 2023, Pazar

On dört dakikalık son konuşma

10 Aralık 2023, Pazar

Belediye çeteleri ne olacak?

7 Aralık 2023, Perşembe

Aydın halkını salak mı sanıyor?

4 Aralık 2023, Pazartesi

Ticari ahlakın üstüne beton dökmüşler

28 Kasım 2023, Salı

Aydın’ın becerikli siyasetçileri

27 Kasım 2023, Pazartesi

Dedikodu seviyorsun

23 Kasım 2023, Perşembe

Alınganlık etme, sen de gel

20 Kasım 2023, Pazartesi

Tuğba Kuruyemiş ve Nazilli’deki olay

14 Kasım 2023, Salı

Büyük lokma Tezcan

13 Kasım 2023, Pazartesi

Ozan Çavuşoğlu mu büyük Süleyman Bülbül mü?

10 Kasım 2023, Cuma

Faturalar naylon rüşvet gerçek

9 Kasım 2023, Perşembe

CHP kurtuldu, sıra Aydın’da

5 Kasım 2023, Pazar

Rakibi kola şişesi, oyu yüzde kırk

3 Kasım 2023, Cuma

Bazı sorular

1 Kasım 2023, Çarşamba

Aday değil ama talep ve baskı var

31 Ekim 2023, Salı

Yüzyıl Aydın

29 Ekim 2023, Pazar

Asansör olayı

26 Ekim 2023, Perşembe

Aydın’da yolsuzluğun boyutu çok büyük

25 Ekim 2023, Çarşamba

İtirafı da mı görmezden gelecekler?

24 Ekim 2023, Salı

Karın ağrısına ne iyi gelir?

23 Ekim 2023, Pazartesi

Genelevde bir belediye başkanı

17 Ekim 2023, Salı

Haklı mı çıkayım, kazançlı mı çık?

16 Ekim 2023, Pazartesi

Çerçioğlu sahaya inmiş, duydun mu?

9 Ekim 2023, Pazartesi

Kısmetse güzel olur

3 Ekim 2023, Salı

Yenipazar’ın pidesi en iyisi değil bence

2 Ekim 2023, Pazartesi

Fatih Atay, Köşk ve Rıfat Kadri Kılınç

28 Eylül 2023, Perşembe

İYİ Parti vekilinden fırça yedim, mutluyum!

26 Eylül 2023, Salı

Siyaset yargı ilişkisi ve Aydın

25 Eylül 2023, Pazartesi

Gayet güzel geçti

22 Eylül 2023, Cuma

Uslu dur tamam mı?

18 Eylül 2023, Pazartesi

Üfürükten teyyare

15 Eylül 2023, Cuma

Çoktan çok azdan az gider

14 Eylül 2023, Perşembe

Senin oyun iki sayılsın ister misin?

13 Eylül 2023, Çarşamba

Eylül hareketli mi geçecek?

11 Eylül 2023, Pazartesi

Bilgi doğruysa kaynağı kirlet

5 Eylül 2023, Salı

Merakın meramımdır, 7 Eylül’de ne olacak?

4 Eylül 2023, Pazartesi

Kılıçdaroğlu neden geldi?

1 Eylül 2023, Cuma

Kılıçdaroğlu neden geliyor?

30 Ağustos 2023, Çarşamba

Ortalık niye sakinledi?

29 Ağustos 2023, Salı

Taşı doğru yere atmak

28 Ağustos 2023, Pazartesi

Haydi siz de açıklayın Çerçioğlu

24 Ağustos 2023, Perşembe

Polat Bora Mersin’e ne dersin?

23 Ağustos 2023, Çarşamba

Sadece yer yüzü karışık değil

22 Ağustos 2023, Salı

Ben yokken neler oldu?

21 Ağustos 2023, Pazartesi

Kişi kendisinin doktoru olmalı

14 Ağustos 2023, Pazartesi

Fatih Atay ve Özlem Çerçioğlu

11 Ağustos 2023, Cuma

Bu ara (kiralık ev) bulunur mu?

9 Ağustos 2023, Çarşamba

Aydın Milletvekili Bülbül’ün üzmesi

8 Ağustos 2023, Salı

CHP’de kim il başkanı olacak?

7 Ağustos 2023, Pazartesi

Yerel basın küllerinden doğuyor

4 Ağustos 2023, Cuma

Aile siyaseti ve iki örnek

3 Ağustos 2023, Perşembe

FETÖ mü devleti kontrol ediyor, devlet mi FETÖ’yü?

2 Ağustos 2023, Çarşamba

Emekli mağdurdur!

1 Ağustos 2023, Salı

Son günlük baskı

31 Temmuz 2023, Pazartesi

Çerçioğlu Aydın’ın sahibi mi?

26 Temmuz 2023, Çarşamba

Basına sansür kalktı mı?

25 Temmuz 2023, Salı

CHP delege seçimleri

24 Temmuz 2023, Pazartesi

Cevabı Necati Abi versin

20 Temmuz 2023, Perşembe

Kokain kullanmayan belediye başkanları iste

19 Temmuz 2023, Çarşamba

Zamların devamı gelir

18 Temmuz 2023, Salı

Aydın’da FETÖ ile yeterli mücadele edildi mi?

17 Temmuz 2023, Pazartesi

Hafta sonu nereye gideceksin?

15 Temmuz 2023, Cumartesi

Belediye başkanlığı neden önemli?

14 Temmuz 2023, Cuma

Biz ne kadar Aydınlıyız?

13 Temmuz 2023, Perşembe

Çerçioğlu vizyonsuz da...

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Tuvalet Kağıdı ve Ali Çankır

11 Temmuz 2023, Salı

Kitap mı önereyim?

10 Temmuz 2023, Pazartesi

Sen kimsin?

8 Temmuz 2023, Cumartesi

Daha önemli merakların olmalı

7 Temmuz 2023, Cuma

Basın İlan Kurumu ve son gelişmeler

6 Temmuz 2023, Perşembe

Bravo Caner

5 Temmuz 2023, Çarşamba

Çerçioğlu aklanacak mı?

4 Temmuz 2023, Salı

CHP’de kongre süreci

3 Temmuz 2023, Pazartesi

Kurban Bayramı

24 Haziran 2023, Cumartesi

Söke’de neler oluyor?

23 Haziran 2023, Cuma

Devlet nezaketine ne oldu?

22 Haziran 2023, Perşembe

Arınç’ın ziyareti usulsüz

21 Haziran 2023, Çarşamba

Nazilli il olur mu?

20 Haziran 2023, Salı

Böyle eleştiriyi ödül sayarım

19 Haziran 2023, Pazartesi

Bülent Ersoy ne alaka ya!

17 Haziran 2023, Cumartesi

Ankara’da dedikodu yok

16 Haziran 2023, Cuma

Başkent’teyim canım

15 Haziran 2023, Perşembe

Levent Tuncel

14 Haziran 2023, Çarşamba

Savaş Akçöltekin ile son sohbetimiz

13 Haziran 2023, Salı

Aydın’ın başına ‘Taş’ yağdı

12 Haziran 2023, Pazartesi

T’yi eksik bırakırsan ne olur?

10 Haziran 2023, Cumartesi

Kürşat Engin Özcan satar mı?

9 Haziran 2023, Cuma

Yaz geliyor Emin

8 Haziran 2023, Perşembe

CHP’nin zayıf yanı Çerçioğlu

9 Mayıs 2023, Salı

Aydın BARO’sunun onuru bize emanet

12 Nisan 2023, Çarşamba

Deprem şehirleri ve insanlarımız

22 Mart 2023, Çarşamba

Deprem bölgesi

14 Mart 2023, Salı

Aydın’da zehirlenen sadece öğrenciler değil...

7 Kasım 2022, Pazartesi

Utanmaz mısın Çerçioğlu?

31 Ekim 2022, Pazartesi

Yine geleceğim Şuşa!

20 Haziran 2022, Pazartesi

Ege’yi şimdi de PKK ve FETÖ tahrip ediyor

14 Haziran 2022, Salı

Aydın’da kim muktedir?

31 Mayıs 2022, Salı

tvDEN 5 yaşında!

19 Mayıs 2022, Perşembe

Çerçioğlu adalete değil adliyeye güveniyor

22 Nisan 2022, Cuma

Ankara notları

31 Mart 2022, Perşembe

Emin Aydın hakkında suç duyurusu

21 Ocak 2022, Cuma

Cumhurbaşkanı’nın Aydın ziyareti ve blöfçü otelci

17 Ocak 2022, Pazartesi

Aydın’ın paraları telife, telifler kime gidiyor?

10 Ocak 2022, Pazartesi

Çerçioğlu’nun arızasını bulduk

24 Aralık 2021, Cuma

Bu mektup Aydın’ı yakar!

20 Aralık 2021, Pazartesi

Çağrı merkezi bürokrasisi

9 Kasım 2021, Salı

Çerçioğlu destek vermez, rüşvet verir

18 Ekim 2021, Pazartesi

Çerçioğlu’nu ben öldürmedim

23 Eylül 2021, Perşembe

Dr. Devlet Bahçeli’ye

26 Ağustos 2021, Perşembe

İstifade edin Ayşe hanım

23 Ağustos 2021, Pazartesi

Bu şehir sadece bir kişinin mi?

2 Temmuz 2021, Cuma

Tekliflerine yokuz, tehditlerine de tokuz Çerçioğlu

14 Haziran 2021, Pazartesi

CHP değil PR ajansı

7 Haziran 2021, Pazartesi

tvDEN 4 yaşında

19 Mayıs 2021, Çarşamba

Mesele köftecilik değil

25 Ocak 2021, Pazartesi

AK Parti kongresi

18 Ocak 2021, Pazartesi

İzah

28 Kasım 2020, Cumartesi

Ne kadar fonksiyonelsiniz?

13 Kasım 2020, Cuma

Özlem'in Savaş'ı Aydın'la

7 Eylül 2020, Pazartesi

Doğum günü çocuğunun talepleri

23 Temmuz 2020, Perşembe

Vali Aksoy’a verilen sufle yanlış!

22 Haziran 2020, Pazartesi

Efelik yemini

15 Haziran 2020, Pazartesi

FETÖ Borsası, Ahmet Kurtuluş cinayeti, CHP ve Aydın ayağı...

11 Haziran 2020, Perşembe

Kuşadası Belediye Başkanı Günel yolsuzluğa göz mü yumuyor, ortak mı oluyor?

3 Haziran 2020, Çarşamba

Aydın’dan geçinenler

1 Haziran 2020, Pazartesi

Aydın’da neler oluyor?

30 Mayıs 2020, Cumartesi

Cumhurbaşkanı’na bir teşekkür, bir de sitem!

29 Mayıs 2020, Cuma

Çerçioğlu geçimsiz mi?

18 Mayıs 2020, Pazartesi

Denge Aydın’ın at sineğidir

28 Mart 2020, Cumartesi

Çineliler reklam kerizi mi?

10 Şubat 2020, Pazartesi

Çerçioğlu Gürün’ün avucundan su içmeli

28 Ocak 2020, Salı

Yağcılarda inecek var

22 Ocak 2020, Çarşamba

Bir 'Yıldız' kaydı

21 Kasım 2019, Perşembe

Bence Topuklu Efe

28 Ekim 2019, Pazartesi

Portakalı soydum, başucuma koydum…

14 Ekim 2019, Pazartesi

Kısa kısa

18 Eylül 2019, Çarşamba

Türkiye cenderesi

27 Ağustos 2019, Salı

HALA MI GOL YOK?

8 Haziran 2017, Perşembe

EMITT Fuarı

31 Ocak 2017, Salı

Televizyon projesi

24 Ocak 2017, Salı

Şiddete hekim olun hocam

28 Aralık 2016, Çarşamba

Kendine gel Aydın!

20 Aralık 2016, Salı

Çorba

13 Aralık 2016, Salı

Aydın'ın patronları sınıfta kaldı

22 Kasım 2016, Salı

Denge, Ankara, Çerçioğlu, yayın yasağı ve Trump…

16 Kasım 2016, Çarşamba

Tezcan kim vurdurduya mı gitti?

7 Kasım 2016, Pazartesi

Olay kötü, sonrası iyi...

1 Kasım 2016, Salı

Bakan İsmet Yılmaz Aydın’da öyle bir ders verdi ki

29 Ekim 2016, Cumartesi

Yerel gazeteler zor durumda değildir Cem Bey!

25 Ekim 2016, Salı

AK Parti'yi hala kim kandırıyor?

18 Ekim 2016, Salı

Fazla ‘Sert’ değil mi?

17 Ekim 2016, Pazartesi

Kursağımızda kaldı

10 Ekim 2016, Pazartesi

Erdem’in tekzibi ve benim şüpheciliğim

8 Ekim 2016, Cumartesi

Teşekkürler BİK! Teşekkürler Aydın!

7 Ekim 2016, Cuma

Teknokent ve Mehmet Erdem

3 Ekim 2016, Pazartesi

Başkentimiz gerçekten Ankara olsun

1 Ekim 2016, Cumartesi

AK Parti’de neler oluyor?

29 Eylül 2016, Perşembe

Siyasetçinin susanı tehlikelidir

27 Eylül 2016, Salı

Aydın'a lazım olan vali bulunmuştur

26 Eylül 2016, Pazartesi

Uzayan kol bizden olsun

22 Eylül 2016, Perşembe

Ortak değerlerimiz

21 Eylül 2016, Çarşamba

Yazıyla masaj vermek

20 Eylül 2016, Salı

Bir yıllık gelirle olur bu iş...

19 Eylül 2016, Pazartesi

Sadık Atay’ı gören var mı?

17 Eylül 2016, Cumartesi

Bayram sohbetleri

16 Eylül 2016, Cuma

Sulandırmak

10 Eylül 2016, Cumartesi

Şantajla para kazanmak isteyen gazetecilere

9 Eylül 2016, Cuma

Gerginlik Aydın’ı beslemez

8 Eylül 2016, Perşembe

'Süt’e FETÖ darbesi

6 Eylül 2016, Salı

Şehidin var Aydın!

5 Eylül 2016, Pazartesi

FETÖ temizliği ve Aydın

2 Eylül 2016, Cuma

AK Parti’deki FETÖ’cüler nasıl ayıklanır?

1 Eylül 2016, Perşembe

Aydın polisi çok iyi çalışıyor

31 Ağustos 2016, Çarşamba

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Aydın

30 Ağustos 2016, Salı

Etkili muhalefet ballı gazetecilik

29 Ağustos 2016, Pazartesi

Dengemiz bozulmasın

27 Ağustos 2016, Cumartesi

Tekstil Park

26 Ağustos 2016, Cuma

Bilginin gücü

25 Ağustos 2016, Perşembe

Zeytin üreticisi ve Adnan Bosnalı

24 Ağustos 2016, Çarşamba

Aydın için umut olsun

23 Ağustos 2016, Salı

Kankimle sahil keyfi bir başka oluyor…

22 Ağustos 2016, Pazartesi

Zafer Savcı ve Aziz Nesin

20 Ağustos 2016, Cumartesi

FETÖ konsorsiyumu

19 Ağustos 2016, Cuma

Sıra Cumhurbaşkanında

18 Ağustos 2016, Perşembe

Demokrasi Meydanı ve Emniyet Müdürü

29 Temmuz 2016, Cuma

Darbe

18 Temmuz 2016, Pazartesi

Ankara notları

27 Haziran 2016, Pazartesi

Yeni vali

17 Haziran 2016, Cuma

Kuşlar için de denizaltı isteriz

30 Mayıs 2016, Pazartesi

Aydın’a ‘bakan’ lazım

23 Mayıs 2016, Pazartesi

Yeni başbakan ve kabinesi

16 Mayıs 2016, Pazartesi

Genelleme ve yerelleme

9 Mayıs 2016, Pazartesi

Aydın ne zaman adam olur?

2 Mayıs 2016, Pazartesi

Jeotermallerin Aydın’a ne faydası var?

29 Nisan 2016, Cuma

Didim’e cezaevi

21 Ocak 2016, Perşembe

Çine Devlet Hastanesi

19 Ocak 2016, Salı

Gazetecilik ve kasaba entelektüelleri

10 Ocak 2016, Pazar

Eli Dili Yeri Güzel İnsanlar Şehri

30 Kasım 2015, Pazartesi

Denge Gazetesi

11 Kasım 2015, Çarşamba

Hava alanı ve değersiz adımlar

9 Kasım 2015, Pazartesi

Aydın'da bir kahin: Mümtaz Küçükkasap

4 Kasım 2015, Çarşamba

Aydın'ın 'Atay mı, Savaş mı?' seçimi

19 Ekim 2015, Pazartesi

Kim demiş ‘olmaz’ diye...

3 Ekim 2015, Cumartesi

Aydın’da Bayrağa saldırı

15 Eylül 2015, Salı

Aydın kurtuldu mu?

8 Eylül 2015, Salı

Seçim

23 Ağustos 2015, Pazar

Çakma milliyetçiler sizi

14 Ağustos 2015, Cuma

Ağustos sıcağı, Türkiye ve Aydın

4 Ağustos 2015, Salı

Sananlar

2 Ağustos 2015, Pazar

Taklitçi belediye başkanları

27 Temmuz 2015, Pazartesi

Çifte vuruş

24 Temmuz 2015, Cuma

Ahmet Varlık

22 Temmuz 2015, Çarşamba

Bu bir nispet değildir...

20 Temmuz 2015, Pazartesi

Denge'ye dikkat edin

12 Temmuz 2015, Pazar

Fırtına öncesi sessizlik

6 Temmuz 2015, Pazartesi

Neredesin AYTO?

5 Temmuz 2015, Pazar

Sarı facia yaşamayalım

2 Temmuz 2015, Perşembe

Yakınlar ve yakınmalar

28 Haziran 2015, Pazar

Hoşgeldin bebek

21 Haziran 2015, Pazar

İnsan kaynakları

5 Haziran 2015, Cuma

Çikolatacem

4 Haziran 2015, Perşembe

Balkon köşesi

29 Mayıs 2015, Cuma

Güle güle Celayir ağabey...

28 Mayıs 2015, Perşembe

Seçimlik sorulara yanıt

25 Mayıs 2015, Pazartesi

Aydın halkı enayi mi?

20 Mayıs 2015, Çarşamba

Kafası kırık CEO Kazım

19 Mayıs 2015, Salı

Yörük Ahmet ve Adnan Menderes

18 Mayıs 2015, Pazartesi

Efeler’e alışamadık mı?

14 Mayıs 2015, Perşembe

Neden Demokrat Partiliyim? Niye oy vermeyeceğim?

13 Mayıs 2015, Çarşamba

“Aydın’a Bahçeli mi geldi?”

12 Mayıs 2015, Salı

Dilenci rezaleti

11 Mayıs 2015, Pazartesi

Bir şehre değer katmak

9 Mayıs 2015, Cumartesi

AYTO hak ediyor

8 Mayıs 2015, Cuma

Atışmak

6 Mayıs 2015, Çarşamba

Özlem ile Zeynep

4 Mayıs 2015, Pazartesi

Didim’e DİKKAT!

2 Mayıs 2015, Cumartesi

Nazilli Devlet Hastanesi

1 Mayıs 2015, Cuma

Hassasiyet

30 Nisan 2015, Perşembe

Yolun yarısı

29 Nisan 2015, Çarşamba

Vatandaş gazeteciliği

28 Nisan 2015, Salı

Mustafa Savaş

27 Nisan 2015, Pazartesi

Çerçioğlu’na köyden mektup var

16 Nisan 2015, Perşembe

Keşke 21 vekil çıkarıyor olsaydık

9 Nisan 2015, Perşembe

Aydın’da hiç sıkıntı yok

2 Nisan 2015, Perşembe

CHP loto

26 Mart 2015, Perşembe

Söke Un ve Çanakkale Şehitleri

19 Mart 2015, Perşembe

Aydın ne kazanacak?

16 Mart 2015, Pazartesi

Kasap vicdanı

2 Mart 2015, Pazartesi

Seçim muhabbetleri

23 Şubat 2015, Pazartesi

Fıtrat

16 Şubat 2015, Pazartesi

Taklitler...

9 Şubat 2015, Pazartesi

Devlet ve Kanunun karizması ne olacak?

2 Şubat 2015, Pazartesi

Aydın’da olmazsa...

26 Ocak 2015, Pazartesi

Havaalanı ve portakal

19 Ocak 2015, Pazartesi

Ön seçim vekil sayısını artırır

12 Ocak 2015, Pazartesi

Güle güle Mehmet Amca

6 Ocak 2015, Salı

Son yazı

29 Aralık 2014, Pazartesi

Aydın’ı tanımlamak

22 Aralık 2014, Pazartesi

Prestij yolu sakızı

15 Aralık 2014, Pazartesi

Farklı bakabilmek

8 Aralık 2014, Pazartesi

Aydın’ın malları – 2

4 Aralık 2014, Perşembe

İyi bir takımız

2 Aralık 2014, Salı

ADÜ’nün itibarı ve Bircan’dan beklentiler

1 Aralık 2014, Pazartesi

Kadın+Erkek=Bebek

26 Kasım 2014, Çarşamba

Özel okul mu, devlet okulu mu?

25 Kasım 2014, Salı

Senin için ölene kadar su taşırım

24 Kasım 2014, Pazartesi

Kervan...

21 Kasım 2014, Cuma

Saloncunun vicdanından kurtar Çerçioğlu

19 Kasım 2014, Çarşamba

Yazık!

18 Kasım 2014, Salı

Suya iyi davranmak gerek

17 Kasım 2014, Pazartesi

Özakcan’a teşekkür, diğerlerine...

13 Kasım 2014, Perşembe

Bu fuar Aydın için çok önemli

12 Kasım 2014, Çarşamba

Şehirlerimiz neden hep ovada?

11 Kasım 2014, Salı

Hamama gidin

8 Kasım 2014, Cumartesi

Önemli bir gelişme

7 Kasım 2014, Cuma

Tercih sizin

6 Kasım 2014, Perşembe

Aydın’ın dalkavuğuyuz

5 Kasım 2014, Çarşamba

Aydın'ın malları

4 Kasım 2014, Salı

Lobi

3 Kasım 2014, Pazartesi

Ne anlaşılmak

1 Kasım 2014, Cumartesi

İlçe belediye başkanlığı ayağa düşüyor

31 Ekim 2014, Cuma

Susma günü

30 Ekim 2014, Perşembe

Hayvan terli

29 Ekim 2014, Çarşamba

Mümkünlü

28 Ekim 2014, Salı

Nazilli’ye yağmurlu havada su yok mu?

27 Ekim 2014, Pazartesi

İlahi seçim, sen nelere kadirsin

25 Ekim 2014, Cumartesi

Abartmayın...

24 Ekim 2014, Cuma

Fransalı Türk Hemşire Emir

23 Ekim 2014, Perşembe

AK Parti – Demokrasi

22 Ekim 2014, Çarşamba

Sembolik hasat

21 Ekim 2014, Salı

… gibi

20 Ekim 2014, Pazartesi

Öğretmenimi itibarsızlaştırmayın

18 Ekim 2014, Cumartesi

Tuğrul Ozan

17 Ekim 2014, Cuma

ADÜ Rektörlük Seçimi

16 Ekim 2014, Perşembe

Olumsuz düşünce

15 Ekim 2014, Çarşamba

Bahçeli

14 Ekim 2014, Salı

Ekonomi zirvesi

13 Ekim 2014, Pazartesi

Tarım arazileri nasıl korunur?

29 Eylül 2014, Pazartesi

İncir tehlikede

22 Eylül 2014, Pazartesi

Yeniden doğmak

15 Eylül 2014, Pazartesi

“Vali ile iyi geçin...”

8 Eylül 2014, Pazartesi

Turizme Polis baltası

1 Eylül 2014, Pazartesi

Küfür ve iftira operasyonları

25 Ağustos 2014, Pazartesi

Aydın…

18 Ağustos 2014, Pazartesi

Ne konuştular?

11 Ağustos 2014, Pazartesi

Bu isimlere dikkat

4 Ağustos 2014, Pazartesi

Meclis üyelerinin hükmü var mı?

21 Temmuz 2014, Pazartesi

Neyleyeyim parayı pulu

14 Temmuz 2014, Pazartesi

Aydın’ı aldatma Çerçioğlu

7 Temmuz 2014, Pazartesi

İftihar sofralarında buluşalım

30 Haziran 2014, Pazartesi

Didim’den Çine’ye...

23 Haziran 2014, Pazartesi

Kaliteyi uzaklarda aramayın

16 Haziran 2014, Pazartesi

Başkalarına şekil vermek

9 Haziran 2014, Pazartesi

Bu dönem lütfen dikkat

2 Haziran 2014, Pazartesi

Mahalle Baskısı

26 Mayıs 2014, Pazartesi

“Cenazeme gel”

19 Mayıs 2014, Pazartesi

İçimiz rahat değil...

15 Mayıs 2014, Perşembe

Şimdi iş zamanı

12 Mayıs 2014, Pazartesi

O adam, bu takım

5 Mayıs 2014, Pazartesi

“Karpuzlu’ya rüşvet yağacak”

28 Nisan 2014, Pazartesi

Satmak yada satın almak ve büyük adam olmak

21 Nisan 2014, Pazartesi

Siyaseti değil Nurcan’ı yazacağım

14 Nisan 2014, Pazartesi

Özlem, AK Parti ve MHP

7 Nisan 2014, Pazartesi

Lafa değil sonuca bakalım

31 Mart 2014, Pazartesi

En doğru aday

24 Mart 2014, Pazartesi

Seçimi kim kazanacak?

17 Mart 2014, Pazartesi

Demagoji

10 Mart 2014, Pazartesi

Anasına bak kızını...

3 Mart 2014, Pazartesi

Özlem’in seçim sınavı

24 Şubat 2014, Pazartesi

Son durum

17 Şubat 2014, Pazartesi

Ben demiştim

10 Şubat 2014, Pazartesi

Tepeden inme siyaset

3 Şubat 2014, Pazartesi

Bizimki daha güzel

27 Ocak 2014, Pazartesi

Tezatlık bereketi

20 Ocak 2014, Pazartesi

Gaza geldim

13 Ocak 2014, Pazartesi

(U)mutlu olacak

6 Ocak 2014, Pazartesi

Messi Mustafa

30 Aralık 2013, Pazartesi

Savcı İmparatorluğu

23 Aralık 2013, Pazartesi

Savaş başlıyor

16 Aralık 2013, Pazartesi

Gelinlik köyler

9 Aralık 2013, Pazartesi

Her şey çok güzel olacak

2 Aralık 2013, Pazartesi

Senin için ölene kadar su taşırım

25 Kasım 2013, Pazartesi

Bükük Bütçe

18 Kasım 2013, Pazartesi

Özlem nasıl yıkılır?

11 Kasım 2013, Pazartesi

Tuvalet kağıdı adamlığı

4 Kasım 2013, Pazartesi

Neler gördük neler...

28 Ekim 2013, Pazartesi

Vermek

21 Ekim 2013, Pazartesi

İleri gelen yorumu

7 Ekim 2013, Pazartesi

Aydınlı İngilizler

30 Eylül 2013, Pazartesi

Diyet mi yoksa niyet mi?

23 Eylül 2013, Pazartesi

Muhalefete muhalefet

16 Eylül 2013, Pazartesi

Her zaman ceza olmaz ki...

9 Eylül 2013, Pazartesi

Güzellik ve zeka

2 Eylül 2013, Pazartesi