Takip Et
  • 4 Ocak 2014, Cumartesi

C(E)MNİYET’e girebilecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), '17 Aralık Operasyonu'nun ardından gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanması ve basın odalarının boşaltılması üzerine 'iptal' davası açmıştı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde görülen davadan 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı.

Bu karara göre, Aydın Gazetecileri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı, Doğan Haber Ajansı Aydın Temsilcisi ve Denge Gazetesi Polis Muhabiri Cem Ulucan, Aydın’daki Emniyet birimlerine pizzacı kılığında girmek zorunda kalmayacak.

Söz konusu genelge yayınlandığında olayın vahametini kavrayamayan ve söz konusu yasağın Aydın’ı kapsamadığını iddia edenler de, Aydın Emniyet Müdürü ile gönül rahatlığıyla çay kahve içebilecek.

Üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“25 Aralık 2013 tarihinde TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Küçük tarafından yapılan başvurunun ardından İstanbul 4. İdare Mahkemesi 31 Aralık 2013 tarihinde yürütmeyi durdurma kararını açıkladı. Mahkemenin vermiş olduğu kararda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün basına getirdiği yasaklama kararının basın, haberleşme ve seyahat hürriyeti üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının içeriği şöyle: ‘Dava konusu işlemin, uygulandığı sürece, ilgililerinin basın, haberleşme ve seyahat hürriyeti üzerinde –uygulandığı dönem bakımından- etkisi tükenecek tahdit ve etki doğurduğu gözetildiğinde davalı idarenin savunması ve ara kararların cevabı alındıktan ya da kanuni savunma ve ara kararlarına cevap verme süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 2577 sayılı Kanun’un 27’inci maddesinin ilgili hükümlerine göre 31.12.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.’

TGC açtığı davada Emniyet Genel Müdürlüğü idari işleminin siyasi amaçlı olduğunu, aleyhe haberlerin önüne geçmek için alındığını belirtmiş ve devamında şu gerekçelere yer vermişti: Emniyet Genel Müdürlüğü’nce alınan kararın haberin serbestçe yayılmasını önlemek için tesis edildiğini, işlemin konusu ile sebebi arasında açık bir uyumsuzluk bulunduğunu, kamu yararına ters düştüğüne, Anayasa ve Basın Kanunu’nun emredici kurallarına aykırı olduğunu, basın özgürlüğünü ve Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin ihlal edildiğini, kısıtlamanın kanuni dayanağının ve meşru amacının olmadığını ve demokratik toplum düzeni bakımından da gerekli olmadığını, vatandaşların rahatlıkla girebildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına girişi ve medya mensuplarının ise anılan binaya alınmaması karşısında eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ve bu nedenle idari işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep ediyoruz.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.