Takip Et

Mehmet Ali ACAR

Musul Probleminin Düşündürdükleri ve Çözüm Yolları

25 Ekim 2016, Salı

     

Sevgili okurlarım, iki aydan beri dünyanın gündeminde bir numaralı problem Musul. Bütün batının ve Amerika’nın gündeminde en önemli siyasi olay Musul’un DAEŞ’ten kurtarılması gibi gösterilmesine rağmen bu Musul olayının Ortadoğu’yu daha nasıl karmaşık hale getireceğinin projeleri havada dolaşmaktadır. Hatta o kadar ki Amerika’daki başkanlık seçimi dahi Musul olayının yanında önemsiz bir vaka haline geldi. Buradan şunu anlayabiliriz ki emperyalist Batı ve Amerika’nın tek düşüncesinin Musul olayı ile ilgili İslam ülkelerini terörün merkezi olduğunu dünya kamuoyuna göstermek ve bunun sonucunda İslam eşittir terörizm olgusunu hakim kılmaktır. İkincisi de Musul ile birlikte Ortadoğu petrollerinde Batı’nın hakimiyetini pekiştirmektir. Bütün bunlar olurken İslam ülkeleri ne yapmaktadır. Türkiye’nin haricindeki İslam ülkeleri, senaryosu batıda yazılan oyunu seyretmekten başka bir şey yapamamaktadır. Türkiye’nin cumhurbaşkanı her gün toplantılar yaparak bu oyunu bozmak için çırpınmaktadır. İslam ülkeleri ise bu vahim durum karşısında ilgisiz, alakasız ve ruhsuz bir şekilde tam bir çaresizlik içerisinde dramatik tiyatroyu seyretmektedir. Üstelik yüksek bir bedel ödeyerek.

Halbuki Musul’da çok ciddi bir vahim durum söz konusudur. Musul’u kurtaracağız diye yola çıkıldı. Batılılar ve Amerika yanmakta olan bir arabanın üzerine benzin dökmektedirler. Musul şehri sünni bir şehir ve nüfusu iki milyon civarında, Bağdat hükümeti ise Şii mezhep taassubunun hakim olduğu bir iktidar. Amerika, İngiltere ve benzeri batı ülkelerinin başkanlığında burada bir mezhep savaşı çıkarsa Ortadoğu bir kan gölü haline gelir. Bu ülkelerin içinde İngiltere diye bir ülke var. Yüz elli yıldan beri Ortadoğu’da en büyük oyun kurucusu ve bu bölgenin bu hale gelmesinin tarih önünde en büyük suçlusudur. Bana göre bu İngiltere’nin yüzyıldan beri idarecilerini(özellikle 1917 1930 yılları arasındaki) savaş suçlusu olarak mahkemede yargılanması gerekmektedir. Bunu tarihçi bilim adamları ile görüştüğünüz zaman anlayabilirsiniz.

Bütün bunların başlangıcı 1922 yılında tarihten silinmesi ve hilafetin kaldırılması ile başlamıştır. 1910’lu yıllardan itibaren bu İngilizler sayesinde Ortadoğu’daki ülkeler küçük küçük devletlere bölüştürülmüştür. Yani Bay İngiltere tarafından kabileler kabile devletine dönüştürülmüştür. Çünkü büyük bütün küçük parçalara ayrıldığı zaman onlar yok etmek çok daha kolay bir hadisedir.

Geriye dönün bir bakın, hilafet İstanbul’a payitahta geçtikten sonrasında Ortadoğu dört yüz yılını en ideal bir şekilde huzurlu geçirmiştir. Sünni ve Şiiler arasında bu boyutlarda olaylar olmamıştır. Osmanlı yıkıldı, hilafet yok edildi, dünya Müslümanları bahtsız kaldı, İngiltere her tarafta nifak tohumları ekti ve Ortadoğu bu hale getirildi. Bu açıdan bakılırsa tarih önünde en büyük suçlu İngiltere’dir. Bizim ülkemizde kendisini aydın zanneden bazı kafalar, hilafet müessesesi kaldırıldığı zaman bunu çok hayırlı bir iş olduğunu ülkemizin bütün okullarında eğitimde okuttular ve beş kuşak hilafet düşmanı olarak yetiştirildik. Halbuki hilafet müessesesi dini bir kurumdur. Dinin manevi otoritesinin insanlar üzerindeki fiziki tezahürüdür. Bundan dolayı dinin manevi otoritesinin geniş halk yığınlarındaki tezahürünün doğal sonucuyla birlikte siyasi gücü de ortaya çıkmıştır. İşte bu doğal siyasi güç 19. ve 20. Asırdaki emperyalist ve sömürgeci batı kapitalizmini ve özellikle İngiltere’yi rahatsız etmiştir(doğal enerji kaynaklarının ortaya çıkması münasebetiyle) İstanbul’dan en uzaktaki bir Müslüman’ın dikkatle izlediği ve takip ettiği ve hayatını ona göre tanzim edebildiği korkunç boyutlarda bir manevi silahtır. Bu korkunç manevi silahın bereketini bedelini o asırda yaşayan Müslümanlar gördüler zaten. Birbirlerinin arasında sevgi çoğaldıkça Dünya ve Müslümanlar barış ile tanıştı. Hiçbir Müslüman’ın burnu dahi kanamadı. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra dünya yirmi beş sene içerisinde iki Dünya Savaşı’nı yaşadı. Yüz milyonlarca Batılı ve doğulu insan bir hiç uğruna(vahşi kapitalist batı emperyalizminin iğrenç hedefleri) toprağın altına gitti. Şimdi ise 3.Dünya Savaşı’nın planları Ortadoğu2da tasarlanmaktadır coğrafya olarak. Batı iki dünya savaşından dersini çok iyi aldığı için. Bu hilafet meselesi çok enteresan bir olaydır. Sosyolojik ve tarihi olgudur. Batı dünyasına bir göz atalım İtalya’nın Roma şehrinin bir mahallesinin adına Vatikan demişler. O mahalleyi bir siyasi ve dini devlet haline dönüştürmüşler ve Hristiyan şeriat devletini o mahallede Vatikan’da kurmuşlar. Fiziki coğrafyası İncirliova ilçemiz kadar olan bu Vatikan ülkesinin siyasi ve manevi coğrafyası ise dört kıta olarak belirlenmiş. O küçük mahalleden verilen bir fetva Arjantin, Meksika ve Brezilya gibi çok uzak ülkelerde bir manevi mir haline dönüşmüş ama bu ülkeler asla gerici yaftasını yememiş ama İslam payitahtındaki İstanbul hilafetten uzaklaşınca ilerici bir şehir ve ülke haline dönüşüvermiş ne hikmetse bizim ülkemiz. Halbuki Vatikan devletine baktığımız zaman bir Hristiyan hilafet merkezi ve ülkesi olduğunu anlamamız gerekir ama bize bunu anlatmayan bir gizli güçler varlığı. Bize bunu göstermediler. Şimdi yine dönelim kendi Musul meselemize. Bu mesel e ile ilgili çok çözüm yolları var ama bir tek önemli meseleden bahsedeceğim ama bunu söylemeden önce Türkiye’nin demokrasi tarihinden iki liderden bahsedeceğim Irak ve Musul ile ilgili olarak. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes(Allah rahmet eylesin.) Demokrat Parti’nin 8. yıl iktidarında(1958) Irak, Pakistan ve Türkiye olarak meşhur Sadabat Paktı’nı kurdular. Irak’ı emperyalist İngiliz ve batının emrinden kurtarmak amacıyla kurulan bu Sadabat Birliği dikkat edin bu üç ülkenin liderlerinin ortadan kaldırılması ile sonuçlandırılmıştır. Şehit Başbakanımız Menderes’in idam edilişinin temellerini bu uluslararası boyutta bulabilirsiniz. Yoksa 27 Mayıs’ta albayların yiyecek olduğu bir nane değildir bu. İkinci liderimiz ise Merhum Turgut Özal olmuştur. 1991 Körfez krizi esnasında(Baba Bush’un zamanında) Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir söz söyledi Merhum Turgut Özal ‘’Musul ve Kerkük’ü Türkiye olarak girsek ve alsak ne olur’’ bu sözü söyleyen Turgut Özal tam iki yıl sonra enteresan bir şekilde hayatını kaybetti. Şimdi ise bu liderlerin üçüncüsü olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın on küsur senedir başına gelenleri ve özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsünü Pensilvanya’daki kıytırık bir hoca efendinin tek başına düzenleyebileceğini savunan bir tek Allah’ın kulu yoktur. Cumhurbaşkanına yapılanları uluslararası güç odaklarının tezgahı olduğunu bilmeyen de yoktur. Bu açıdan üçüncü devlet adamında şeytan ve onun emrindeki insani yaratıklar başarıya ulaşamamıştır.

Çözüm yolunu Türkiye’den başka hiçbir İslam ülkesi ve başkanı yapamaz. Bunu ancak ülkemizin Cumhurbaşkanı yapabilir. Şunu teklif ediyorum önümüzdeki günlerde en kısa zamanda yeryüzünde yaşayan bütün İslam ülkelerinin devlet, hükümet ve dini başkanlarının İstanbul’da toplanması ve acilen Musul meselesi üzerinde hızlı kararlar alarak dünya kamuoyuna bildirmesinde büyük faydalar görüyorum. Tek amacımız Müslüman kanı akmasın, Müslümanlar birbirine düşman olmasın. Bunun sonucunda da tekrar yeryüzünde bir İslam dirilişi ortaya çıksın. Çünkü Allah’ın İslam’ında Müslümanlık yani İslamiyet Şia ve Sünni diye ikiye ayrılmadığından dolayıdır. Bu açıdan Müslümanlar arasındaki bu nifakı başlatanlar, devam ettirenler hiç şüphesiz ki Allah’ın lanetlemiş olduğu insanlar veya devletlerdir. Yüzyıldan beri Şia ve Sünni ayrımını körükleyen İngiltere ve Amerika bu anlamda Allah’ın lanetlemiş olduğu ülkelerdir. Zira biz Türkler İngiltere ve Amerika gibi mazide güçlü olduğumuz zamanlarda hiçbir zaman Katolik ve Protestan ayrımına nifakçılık yapmadık, körüklemedik. Tarih buna şahittir.

Çünkü dünyada İslam hakim olursa barış gelir, halim olmazsa bugünkü gibi Ortadoğu kan gölüne dönüşür. Cumhurbaşkanımızın çırpınışını da bu çerçeve de değerlendirmek gerekir. Yüce Rabbimiz yeryüzünde özellikle Ortadoğu bölgesinde yaşayan bütün Müslümanlara siyasi bilinç, dini şuur ve onun gereği olan aktivite nasip etmesini yürekten diliyor ve Musul’da bir mezhep çatışmasının olmaması için kardeşlerimi duaya davet ediyorum.Yazarın Tüm Yazıları

Polise kurşun sıkan kalleşler üzerine...

2 Haziran 2020, Salı

Bir filozofun akademik ve siyasi yaşam hatıraları ve düşünceleri

28 Mayıs 2020, Perşembe

SKANDALLARIN VE FACİALARIN DEVLET ADAMI: EKREM İMAMOĞLU

28 Nisan 2020, Salı

KORONALI RAMAZAN AYI GÜNLERİ

21 Nisan 2020, Salı

KORONAVİRÜS SALGINI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

14 Nisan 2020, Salı

KABE-İ MUAZZAMA’DA CAHİL VE RUHSUZ BİR BAŞ İMAM!

27 Mart 2020, Cuma

Ey kendini dünyanın İlah’ı addeden Amerika ve Başkan Trump bil ki kainatın sahibi ve kudret sahibi Allah (C.C.)’dır.

18 Mart 2020, Çarşamba

Ortadoğu’da iki ahlaksız devlet

10 Mart 2020, Salı

Doğum gününde Deniz Gezmiş üzerine

27 Şubat 2020, Perşembe

GELECEK PARTİSİ KURUCU GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU’NA DAİR

20 Aralık 2019, Cuma

AYDIN'DAN BEDBAHT BİR SİYASETÇİ GELDİ GEÇTİ (KORAY AYDIN)

19 Kasım 2019, Salı

Barış Pınarı Harekâtı üzerine düşüncelerim

31 Ekim 2019, Perşembe

17 EYLÜL 1961 DEMOKRAT ADNAN MENDERES VE ANTİ DEMOKRAT İSMET İNÖNÜ

18 Eylül 2019, Çarşamba

Fidel Castro Sosyalizmin Sembol İsmi

6 Ağustos 2019, Salı

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan = Bu dörtlü politik şahsiyetlerin siyasal yaşamları - 2

25 Temmuz 2019, Perşembe

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan = Bu dörtlü politik şahsiyetlerin siyasal yaşamları - 1

24 Temmuz 2019, Çarşamba

Çağdaş Firavun Sisi ve Çağdaş Hz Musa Mursi

24 Haziran 2019, Pazartesi

27 MAYIS 1960: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN ACIKLI VE EN DRAMATİK GÜNÜ

27 Mayıs 2019, Pazartesi

İslamı dosdoğru anlayan bir tarikat şeyhi: Ahmet Ziyaheddün Gümüşhanevi Hazretleri (1813-1893)

16 Mayıs 2019, Perşembe

YAKLAŞAN RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE ALLAH KELAMI KURANI ANLAMAK (2)

1 Mayıs 2019, Çarşamba

YAKLAŞAN RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE ALLAH KELAMI KURANI ANLAMAK

30 Nisan 2019, Salı

Notre Dame Katedrali yanıyor, Fransız halkının ruhu ise cayır cayır yanıyor

17 Nisan 2019, Çarşamba

31 MART MAHALLİ SEÇİMLERİNE TÜRKİYE GENEL SONUÇLARI VE ULUSLARARASI PENCEREDEN BAKIŞ

8 Nisan 2019, Pazartesi

31 MART SEÇİM SONUÇLARINA MAHALLİ AÇIDAN BAKIŞ

5 Nisan 2019, Cuma

AYDIN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA CEVAPLARIM

29 Mart 2019, Cuma

Büyükşehir'den açıklama

28 Mart 2019, Perşembe

31 MART SEÇİMLERİNE ULUSLARARASI PENCEREDEN BAKIŞ

27 Mart 2019, Çarşamba

31 MART SEÇİMLERİNE MAHALLİ (YEREL) AÇIDAN BAKIŞ

26 Mart 2019, Salı

MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AYDIN'DAYDI

19 Mart 2019, Salı

Neşe Menderes: "31 Mart'ta zafer, Cumhur İttifakı'nın ve Aydın şehrinin olacaktır."

18 Mart 2019, Pazartesi

Hüseyin Aksu: Aydın şehri belediyecilikte 10 yılını boşuna geçirdi

11 Mart 2019, Pazartesi

70 yıllık demokrasi tarihimizde Aydın'dan çıkan ilk bayan bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk

8 Mart 2019, Cuma

Bakan ODTÜ'lü olunca durum farklı oluyormuş

7 Mart 2019, Perşembe

Harika Bir Proje Tanıtım Programı Oldu

4 Mart 2019, Pazartesi

HALUK ALICIK: "CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TA AYDIN VE NAZİLLİ’DE DESTAN YAZACAK"

28 Şubat 2019, Perşembe

45 YIL ARADAN SONRA BU ŞEHİRDEN BİR DIŞİŞLERİ BAKANI GELDİ VE GEÇTİ

28 Şubat 2019, Perşembe

BELEDİYECİLİKDE TIRNAKLARINI KAZIYARAK GELMİŞ BİR İSİM: ÜMMET AKIN

21 Şubat 2019, Perşembe

Büyükşehirde yükselen değer: Mustafa Savaş

20 Şubat 2019, Çarşamba

BİNALİ YILDIRIM’IN KARİZMASI ORTAYA ÇIKTI

5 Şubat 2019, Salı

MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR

4 Şubat 2019, Pazartesi

Prof. Dr. Cavit Bircan’a Teşekkürname

22 Ocak 2019, Salı

Cumhur İttifakı Aydın’da sahaya inerken

15 Ocak 2019, Salı

MİLLET İTTİFAKININ ACI DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

10 Ocak 2019, Perşembe

DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’DE BAŞKAN ERDOĞAN’A ÖLÜM ŞEKLİ BİÇEN AKPINAR ÜZERİNE

28 Aralık 2018, Cuma

BEŞİKTAŞ’TA PROBLEM HALİNE GELEN İSİM: ŞENOL GÜNEŞ

26 Aralık 2018, Çarşamba

İTTİFAK ÇALIŞMALARI SONLANDI VE SONUÇLARI

20 Aralık 2018, Perşembe

AYDIN LİSANI İLE SAYIN ABDULLAH GÜL YETTİ GARİ…

12 Aralık 2018, Çarşamba

Yusuf İslam üzerine..

4 Aralık 2018, Salı

Fatih Erbakan parti kuruyormuş

19 Kasım 2018, Pazartesi

Cemal Kaşıkçı’yı katleden egemen güç aynı zamanda yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanları ve 2 milyar Müslümanları katletmiştir

24 Ekim 2018, Çarşamba

2019 MAHALLİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE

17 Ekim 2018, Çarşamba

MENDERES AKDAĞ (ÇİLE VE IZRAPLARIN ADAMI)

25 Eylül 2018, Salı

Siyonistler rahat ve mutlu uyuyamaz

20 Ağustos 2018, Pazartesi

Çağdaş Firavun Trump üzerine

6 Ağustos 2018, Pazartesi

CHP'de hazin manzaralar

23 Temmuz 2018, Pazartesi

CHP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ı üzerine

6 Temmuz 2018, Cuma

24 Haziran Seçim Sonuçları (Millet İttifakı açısından)

5 Temmuz 2018, Perşembe

24 Haziran SEÇİM Sonuçları (Millet İTTİFAKI AÇISINDAN)

30 Haziran 2018, Cumartesi

24 Haziran seçim sonuçları (Cumhur İttifakı açısından)

27 Haziran 2018, Çarşamba

24 Haziran’daki seçimlerde reyimi AKP’ye vereceğim...

19 Haziran 2018, Salı

2 MİLYAR MÜSLÜMAN’A YAZIKLAR OLSUN (TÜRKİYE MÜSLÜMANLARI HARİÇ) VE ONLARIN DEVLET BAŞKANLARINA DA (RECEP TAYYİP ERDOĞAN HARİÇ)

16 Mayıs 2018, Çarşamba

AK PARTİLİLERE

4 Mayıs 2018, Cuma

Hey on beşli on beşli, Tokat yolları taşlı

26 Nisan 2018, Perşembe

AZİZ YILDIRIM YÜZÜNDEN BAŞIMA GELENLER

17 Nisan 2018, Salı

AK PARTİ AYDIN İL BAŞKANI TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIRKEN DÜŞÜNCELERİM

5 Şubat 2018, Pazartesi

2018 YILINDA YÜKSELEN DEVLET = TÜRKİYE CUMHURİYETİ

29 Ocak 2018, Pazartesi

DÜNYA İNSANLIĞININ ABD’YE İNSANLIK VE MEDENİYET DERSİ VERDİĞİ MEKAN: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

26 Aralık 2017, Salı

Kudüs ve içimizdeki hainler

12 Aralık 2017, Salı

Rıza Sarraf-Amerika–Kılıçdaroğlu ve Kudüs

5 Aralık 2017, Salı

HAYIRLI VE BEREKETLİ ÇALIŞMALAR VE SONUÇLAR DİLEĞİYLE

22 Kasım 2017, Çarşamba

AK PARTİ AYDIN İL BAŞKANI NEDEN TESPİT EDİLEMİYOR?

7 Kasım 2017, Salı

Elveda okurlar

27 Temmuz 2017, Perşembe

Bir İngiliz Vakfı’nın ortaya çıkardığı muazzam gerçek

13 Temmuz 2017, Perşembe

CHP’nin Adalet Yürüyüşü zahiren öyle ama batınen öyle mi?

6 Temmuz 2017, Perşembe

Duanın gerçek anlamı üzerine

13 Haziran 2017, Salı

Sayın Duran Teke, lütfen bir daha bana yazı yazdırtma

7 Haziran 2017, Çarşamba

Beşiktaş yine şampiyon oldu

3 Haziran 2017, Cumartesi

Dünkü yazımla ilgili zorunlu bir açıklama

2 Haziran 2017, Cuma

AK Parti’ye ve İslamcılara haksız yere iftira atan Sayın Duran Teke, bu yazımı dikkatlice oku...

1 Haziran 2017, Perşembe

Bu seneki mübarek Ramazan ayına girerken...

31 Mayıs 2017, Çarşamba

Yüksek bir mersiye (!) sonucunda dramatik bir hazin...

24 Mayıs 2017, Çarşamba

Siyasetin milli problemi: Kemal Kılıçdaroğlu (2)

12 Nisan 2017, Çarşamba

Siyasetin milli problemi: Kemal Kılıçdaroğlu

11 Nisan 2017, Salı

Referandumun Anatomisi Değil, Siyasi Partilerin ve İllegal Örgütlerin Anatomisi

4 Nisan 2017, Salı

Tatlım Tatlım filmi üzerine

23 Mart 2017, Perşembe

Türkiye'deki referandum oylamasının tam ortasında yer alan Avrupa ülkeleri

14 Mart 2017, Salı

Bugün 28 Şubat 2017 Neşe Doluyor İnsan

28 Şubat 2017, Salı

ÇEŞME’DE DRAMATİK İNTİHARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ…..

17 Şubat 2017, Cuma

AKP yerelden referandum seçim stratejisini çok iyi tespit etmelidir

7 Şubat 2017, Salı

14 yıl sonra Körfez yollarında

30 Ocak 2017, Pazartesi

Ey CHP demokrasiyi ruhuna ve bedenine ne zaman sindireceksin?

25 Ocak 2017, Çarşamba

Adnan Menderes’in son iki yılı ile(1959-1960) AK Parti’nin son iki yılı ile karşılaştırılması (2015-2016)

7 Ocak 2017, Cumartesi

Çırağan Sarayı’ndaki bir düğün ve düşündürdükleri

29 Aralık 2016, Perşembe

TBMM’ye düşen tarihi görev

27 Aralık 2016, Salı

Adnan Menderes Üniversitesi üzerine oynanan oyunlar

14 Aralık 2016, Çarşamba

Bir bürokrat atamasında dikkat edilmesi gereken hususlar

9 Aralık 2016, Cuma

Vahşi kapitalizmden faşist diktatörlüğe (Batista) ve oradan da komünist diktatörlükte geçen 60 yıllık Fidel Castro dönemi

1 Aralık 2016, Perşembe

FETÖ ile mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığına düşen vazifeler

23 Kasım 2016, Çarşamba

Amerika seçimleri üzerine düşüncelerim

16 Kasım 2016, Çarşamba

Ey CHP, sen ne zaman milli bir ana muhalefet partisi olacaksın

10 Kasım 2016, Perşembe

ADÜ’de seviyeli bir tarih panel

29 Ekim 2016, Cumartesi

Musul Probleminin Düşündürdükleri ve Çözüm Yolları

25 Ekim 2016, Salı

⁠⁠⁠Kur’an’a göre şeytanın özellikleri ve günümüze yansıyan belirtileri

13 Ekim 2016, Perşembe

Darbe çığırtkanlarına karşı cevabımdır

4 Ekim 2016, Salı

FETÖ ile ilgili mazimden anılar

19 Eylül 2016, Pazartesi

FETÖ Terör Örgütü'nün kökünü kazımak lazım ama nasıl…

5 Eylül 2016, Pazartesi

(Eyy FETÖ denen din taciri yobaz, bu memlekete ne güzel iyilikler yaptın!)

18 Ağustos 2016, Perşembe

Başkomutan ancak böyle olunur

20 Temmuz 2016, Çarşamba

Portekiz milli takımının düşündürdükleri ve Ronaldo

9 Temmuz 2016, Cumartesi

Sayın Ertuğrul Özkök, sana bu cevabımdır

8 Haziran 2016, Çarşamba

Amerika’dan inancı kuvvetli, fiziği kuvvetli bir Müslüman geçti

7 Haziran 2016, Salı

Dokunulmazlık anayasa değişikliği ile ilgili CHP’nin Aydın milletvekillerine sesleniyorum

19 Mayıs 2016, Perşembe

Urla’da enginar üzerine

12 Mayıs 2016, Perşembe

Cumhurbaşkanına yazdığım rapor

11 Mayıs 2016, Çarşamba

Esas Noktasından

5 Mayıs 2016, Perşembe

Gündemi değiştiremeyen ama ortalığı karıştıran sözler

30 Nisan 2016, Cumartesi

Artık dokunuluyor

21 Nisan 2016, Perşembe

Mithatpaşa’dan Vodafone Arena’ya

7 Nisan 2016, Perşembe

Paralel yapı 3

26 Mart 2016, Cumartesi

Paralel yapı 2

25 Mart 2016, Cuma

Paralel yapı 1

24 Mart 2016, Perşembe

İftarlık gazoz filmi üzerine bir deneme

17 Mart 2016, Perşembe

Dokunulsun mu dokunulmasın mı?

9 Mart 2016, Çarşamba

Ülkemizde yayılmakta olan terör olaylarının düşündürdükleri

24 Şubat 2016, Çarşamba

Başkanlık sistemine doğru ilerlerken ana muhalefet partisi konumu, durumu ve sorunu

10 Şubat 2016, Çarşamba

Sayın Selahattin Demirtaş bir siyasi parti kurmanın ne demek olduğunu biliyor mu veya öğrenmek ister mi?

3 Şubat 2016, Çarşamba