Mehmet Ali ACAR

Musul Probleminin Düşündürdükleri ve Çözüm Yolları

25 Ekim 2016, Salı

     

Sevgili okurlarım, iki aydan beri dünyanın gündeminde bir numaralı problem Musul. Bütün batının ve Amerika’nın gündeminde en önemli siyasi olay Musul’un DAEŞ’ten kurtarılması gibi gösterilmesine rağmen bu Musul olayının Ortadoğu’yu daha nasıl karmaşık hale getireceğinin projeleri havada dolaşmaktadır. Hatta o kadar ki Amerika’daki başkanlık seçimi dahi Musul olayının yanında önemsiz bir vaka haline geldi. Buradan şunu anlayabiliriz ki emperyalist Batı ve Amerika’nın tek düşüncesinin Musul olayı ile ilgili İslam ülkelerini terörün merkezi olduğunu dünya kamuoyuna göstermek ve bunun sonucunda İslam eşittir terörizm olgusunu hakim kılmaktır. İkincisi de Musul ile birlikte Ortadoğu petrollerinde Batı’nın hakimiyetini pekiştirmektir. Bütün bunlar olurken İslam ülkeleri ne yapmaktadır. Türkiye’nin haricindeki İslam ülkeleri, senaryosu batıda yazılan oyunu seyretmekten başka bir şey yapamamaktadır. Türkiye’nin cumhurbaşkanı her gün toplantılar yaparak bu oyunu bozmak için çırpınmaktadır. İslam ülkeleri ise bu vahim durum karşısında ilgisiz, alakasız ve ruhsuz bir şekilde tam bir çaresizlik içerisinde dramatik tiyatroyu seyretmektedir. Üstelik yüksek bir bedel ödeyerek.

Halbuki Musul’da çok ciddi bir vahim durum söz konusudur. Musul’u kurtaracağız diye yola çıkıldı. Batılılar ve Amerika yanmakta olan bir arabanın üzerine benzin dökmektedirler. Musul şehri sünni bir şehir ve nüfusu iki milyon civarında, Bağdat hükümeti ise Şii mezhep taassubunun hakim olduğu bir iktidar. Amerika, İngiltere ve benzeri batı ülkelerinin başkanlığında burada bir mezhep savaşı çıkarsa Ortadoğu bir kan gölü haline gelir. Bu ülkelerin içinde İngiltere diye bir ülke var. Yüz elli yıldan beri Ortadoğu’da en büyük oyun kurucusu ve bu bölgenin bu hale gelmesinin tarih önünde en büyük suçlusudur. Bana göre bu İngiltere’nin yüzyıldan beri idarecilerini(özellikle 1917 1930 yılları arasındaki) savaş suçlusu olarak mahkemede yargılanması gerekmektedir. Bunu tarihçi bilim adamları ile görüştüğünüz zaman anlayabilirsiniz.

Bütün bunların başlangıcı 1922 yılında tarihten silinmesi ve hilafetin kaldırılması ile başlamıştır. 1910’lu yıllardan itibaren bu İngilizler sayesinde Ortadoğu’daki ülkeler küçük küçük devletlere bölüştürülmüştür. Yani Bay İngiltere tarafından kabileler kabile devletine dönüştürülmüştür. Çünkü büyük bütün küçük parçalara ayrıldığı zaman onlar yok etmek çok daha kolay bir hadisedir.

Geriye dönün bir bakın, hilafet İstanbul’a payitahta geçtikten sonrasında Ortadoğu dört yüz yılını en ideal bir şekilde huzurlu geçirmiştir. Sünni ve Şiiler arasında bu boyutlarda olaylar olmamıştır. Osmanlı yıkıldı, hilafet yok edildi, dünya Müslümanları bahtsız kaldı, İngiltere her tarafta nifak tohumları ekti ve Ortadoğu bu hale getirildi. Bu açıdan bakılırsa tarih önünde en büyük suçlu İngiltere’dir. Bizim ülkemizde kendisini aydın zanneden bazı kafalar, hilafet müessesesi kaldırıldığı zaman bunu çok hayırlı bir iş olduğunu ülkemizin bütün okullarında eğitimde okuttular ve beş kuşak hilafet düşmanı olarak yetiştirildik. Halbuki hilafet müessesesi dini bir kurumdur. Dinin manevi otoritesinin insanlar üzerindeki fiziki tezahürüdür. Bundan dolayı dinin manevi otoritesinin geniş halk yığınlarındaki tezahürünün doğal sonucuyla birlikte siyasi gücü de ortaya çıkmıştır. İşte bu doğal siyasi güç 19. ve 20. Asırdaki emperyalist ve sömürgeci batı kapitalizmini ve özellikle İngiltere’yi rahatsız etmiştir(doğal enerji kaynaklarının ortaya çıkması münasebetiyle) İstanbul’dan en uzaktaki bir Müslüman’ın dikkatle izlediği ve takip ettiği ve hayatını ona göre tanzim edebildiği korkunç boyutlarda bir manevi silahtır. Bu korkunç manevi silahın bereketini bedelini o asırda yaşayan Müslümanlar gördüler zaten. Birbirlerinin arasında sevgi çoğaldıkça Dünya ve Müslümanlar barış ile tanıştı. Hiçbir Müslüman’ın burnu dahi kanamadı. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra dünya yirmi beş sene içerisinde iki Dünya Savaşı’nı yaşadı. Yüz milyonlarca Batılı ve doğulu insan bir hiç uğruna(vahşi kapitalist batı emperyalizminin iğrenç hedefleri) toprağın altına gitti. Şimdi ise 3.Dünya Savaşı’nın planları Ortadoğu2da tasarlanmaktadır coğrafya olarak. Batı iki dünya savaşından dersini çok iyi aldığı için. Bu hilafet meselesi çok enteresan bir olaydır. Sosyolojik ve tarihi olgudur. Batı dünyasına bir göz atalım İtalya’nın Roma şehrinin bir mahallesinin adına Vatikan demişler. O mahalleyi bir siyasi ve dini devlet haline dönüştürmüşler ve Hristiyan şeriat devletini o mahallede Vatikan’da kurmuşlar. Fiziki coğrafyası İncirliova ilçemiz kadar olan bu Vatikan ülkesinin siyasi ve manevi coğrafyası ise dört kıta olarak belirlenmiş. O küçük mahalleden verilen bir fetva Arjantin, Meksika ve Brezilya gibi çok uzak ülkelerde bir manevi mir haline dönüşmüş ama bu ülkeler asla gerici yaftasını yememiş ama İslam payitahtındaki İstanbul hilafetten uzaklaşınca ilerici bir şehir ve ülke haline dönüşüvermiş ne hikmetse bizim ülkemiz. Halbuki Vatikan devletine baktığımız zaman bir Hristiyan hilafet merkezi ve ülkesi olduğunu anlamamız gerekir ama bize bunu anlatmayan bir gizli güçler varlığı. Bize bunu göstermediler. Şimdi yine dönelim kendi Musul meselemize. Bu mesel e ile ilgili çok çözüm yolları var ama bir tek önemli meseleden bahsedeceğim ama bunu söylemeden önce Türkiye’nin demokrasi tarihinden iki liderden bahsedeceğim Irak ve Musul ile ilgili olarak. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes(Allah rahmet eylesin.) Demokrat Parti’nin 8. yıl iktidarında(1958) Irak, Pakistan ve Türkiye olarak meşhur Sadabat Paktı’nı kurdular. Irak’ı emperyalist İngiliz ve batının emrinden kurtarmak amacıyla kurulan bu Sadabat Birliği dikkat edin bu üç ülkenin liderlerinin ortadan kaldırılması ile sonuçlandırılmıştır. Şehit Başbakanımız Menderes’in idam edilişinin temellerini bu uluslararası boyutta bulabilirsiniz. Yoksa 27 Mayıs’ta albayların yiyecek olduğu bir nane değildir bu. İkinci liderimiz ise Merhum Turgut Özal olmuştur. 1991 Körfez krizi esnasında(Baba Bush’un zamanında) Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir söz söyledi Merhum Turgut Özal ‘’Musul ve Kerkük’ü Türkiye olarak girsek ve alsak ne olur’’ bu sözü söyleyen Turgut Özal tam iki yıl sonra enteresan bir şekilde hayatını kaybetti. Şimdi ise bu liderlerin üçüncüsü olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın on küsur senedir başına gelenleri ve özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsünü Pensilvanya’daki kıytırık bir hoca efendinin tek başına düzenleyebileceğini savunan bir tek Allah’ın kulu yoktur. Cumhurbaşkanına yapılanları uluslararası güç odaklarının tezgahı olduğunu bilmeyen de yoktur. Bu açıdan üçüncü devlet adamında şeytan ve onun emrindeki insani yaratıklar başarıya ulaşamamıştır.

Çözüm yolunu Türkiye’den başka hiçbir İslam ülkesi ve başkanı yapamaz. Bunu ancak ülkemizin Cumhurbaşkanı yapabilir. Şunu teklif ediyorum önümüzdeki günlerde en kısa zamanda yeryüzünde yaşayan bütün İslam ülkelerinin devlet, hükümet ve dini başkanlarının İstanbul’da toplanması ve acilen Musul meselesi üzerinde hızlı kararlar alarak dünya kamuoyuna bildirmesinde büyük faydalar görüyorum. Tek amacımız Müslüman kanı akmasın, Müslümanlar birbirine düşman olmasın. Bunun sonucunda da tekrar yeryüzünde bir İslam dirilişi ortaya çıksın. Çünkü Allah’ın İslam’ında Müslümanlık yani İslamiyet Şia ve Sünni diye ikiye ayrılmadığından dolayıdır. Bu açıdan Müslümanlar arasındaki bu nifakı başlatanlar, devam ettirenler hiç şüphesiz ki Allah’ın lanetlemiş olduğu insanlar veya devletlerdir. Yüzyıldan beri Şia ve Sünni ayrımını körükleyen İngiltere ve Amerika bu anlamda Allah’ın lanetlemiş olduğu ülkelerdir. Zira biz Türkler İngiltere ve Amerika gibi mazide güçlü olduğumuz zamanlarda hiçbir zaman Katolik ve Protestan ayrımına nifakçılık yapmadık, körüklemedik. Tarih buna şahittir.

Çünkü dünyada İslam hakim olursa barış gelir, halim olmazsa bugünkü gibi Ortadoğu kan gölüne dönüşür. Cumhurbaşkanımızın çırpınışını da bu çerçeve de değerlendirmek gerekir. Yüce Rabbimiz yeryüzünde özellikle Ortadoğu bölgesinde yaşayan bütün Müslümanlara siyasi bilinç, dini şuur ve onun gereği olan aktivite nasip etmesini yürekten diliyor ve Musul’da bir mezhep çatışmasının olmaması için kardeşlerimi duaya davet ediyorum.Yazarın Tüm Yazıları
Polise kurşun sıkan kalleşler üzerine...
Bir filozofun akademik ve siyasi yaşam hatıraları ve düşünceleri
SKANDALLARIN VE FACİALARIN DEVLET ADAMI: EKREM İMAMOĞLU
KORONALI RAMAZAN AYI GÜNLERİ
KORONAVİRÜS SALGINI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
KABE-İ MUAZZAMA’DA CAHİL VE RUHSUZ BİR BAŞ İMAM!
Ey kendini dünyanın İlah’ı addeden Amerika ve Başkan Trump bil ki kainatın sahibi ve kudret sahibi Allah (C.C.)’dır.
Ortadoğu’da iki ahlaksız devlet
Doğum gününde Deniz Gezmiş üzerine
GELECEK PARTİSİ KURUCU GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU’NA DAİR
AYDIN'DAN BEDBAHT BİR SİYASETÇİ GELDİ GEÇTİ (KORAY AYDIN)
Barış Pınarı Harekâtı üzerine düşüncelerim
17 EYLÜL 1961 DEMOKRAT ADNAN MENDERES VE ANTİ DEMOKRAT İSMET İNÖNÜ
Fidel Castro Sosyalizmin Sembol İsmi
Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan = Bu dörtlü politik şahsiyetlerin siyasal yaşamları - 2
Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan = Bu dörtlü politik şahsiyetlerin siyasal yaşamları - 1
Çağdaş Firavun Sisi ve Çağdaş Hz Musa Mursi
27 MAYIS 1960: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN ACIKLI VE EN DRAMATİK GÜNÜ
İslamı dosdoğru anlayan bir tarikat şeyhi: Ahmet Ziyaheddün Gümüşhanevi Hazretleri (1813-1893)
YAKLAŞAN RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE ALLAH KELAMI KURANI ANLAMAK (2)
YAKLAŞAN RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE ALLAH KELAMI KURANI ANLAMAK
Notre Dame Katedrali yanıyor, Fransız halkının ruhu ise cayır cayır yanıyor
31 MART MAHALLİ SEÇİMLERİNE TÜRKİYE GENEL SONUÇLARI VE ULUSLARARASI PENCEREDEN BAKIŞ
31 MART SEÇİM SONUÇLARINA MAHALLİ AÇIDAN BAKIŞ
AYDIN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA CEVAPLARIM
Büyükşehir'den açıklama
31 MART SEÇİMLERİNE ULUSLARARASI PENCEREDEN BAKIŞ
31 MART SEÇİMLERİNE MAHALLİ (YEREL) AÇIDAN BAKIŞ
MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AYDIN'DAYDI
Neşe Menderes: "31 Mart'ta zafer, Cumhur İttifakı'nın ve Aydın şehrinin olacaktır."
Hüseyin Aksu: Aydın şehri belediyecilikte 10 yılını boşuna geçirdi
70 yıllık demokrasi tarihimizde Aydın'dan çıkan ilk bayan bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan ODTÜ'lü olunca durum farklı oluyormuş
Harika Bir Proje Tanıtım Programı Oldu
HALUK ALICIK: "CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TA AYDIN VE NAZİLLİ’DE DESTAN YAZACAK"
45 YIL ARADAN SONRA BU ŞEHİRDEN BİR DIŞİŞLERİ BAKANI GELDİ VE GEÇTİ
BELEDİYECİLİKDE TIRNAKLARINI KAZIYARAK GELMİŞ BİR İSİM: ÜMMET AKIN
Büyükşehirde yükselen değer: Mustafa Savaş
BİNALİ YILDIRIM’IN KARİZMASI ORTAYA ÇIKTI
MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR
Prof. Dr. Cavit Bircan’a Teşekkürname
Cumhur İttifakı Aydın’da sahaya inerken
MİLLET İTTİFAKININ ACI DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’DE BAŞKAN ERDOĞAN’A ÖLÜM ŞEKLİ BİÇEN AKPINAR ÜZERİNE
BEŞİKTAŞ’TA PROBLEM HALİNE GELEN İSİM: ŞENOL GÜNEŞ
İTTİFAK ÇALIŞMALARI SONLANDI VE SONUÇLARI
AYDIN LİSANI İLE SAYIN ABDULLAH GÜL YETTİ GARİ…
Yusuf İslam üzerine..
Fatih Erbakan parti kuruyormuş
Cemal Kaşıkçı’yı katleden egemen güç aynı zamanda yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanları ve 2 milyar Müslümanları katletmiştir
2019 MAHALLİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE
MENDERES AKDAĞ (ÇİLE VE IZRAPLARIN ADAMI)
Siyonistler rahat ve mutlu uyuyamaz
Çağdaş Firavun Trump üzerine
CHP'de hazin manzaralar
CHP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ı üzerine
24 Haziran Seçim Sonuçları (Millet İttifakı açısından)
24 Haziran SEÇİM Sonuçları (Millet İTTİFAKI AÇISINDAN)
24 Haziran seçim sonuçları (Cumhur İttifakı açısından)
24 Haziran’daki seçimlerde reyimi AKP’ye vereceğim...
2 MİLYAR MÜSLÜMAN’A YAZIKLAR OLSUN (TÜRKİYE MÜSLÜMANLARI HARİÇ) VE ONLARIN DEVLET BAŞKANLARINA DA (RECEP TAYYİP ERDOĞAN HARİÇ)
AK PARTİLİLERE
Hey on beşli on beşli, Tokat yolları taşlı
AZİZ YILDIRIM YÜZÜNDEN BAŞIMA GELENLER
AK PARTİ AYDIN İL BAŞKANI TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIRKEN DÜŞÜNCELERİM
2018 YILINDA YÜKSELEN DEVLET = TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DÜNYA İNSANLIĞININ ABD’YE İNSANLIK VE MEDENİYET DERSİ VERDİĞİ MEKAN: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Kudüs ve içimizdeki hainler
Rıza Sarraf-Amerika–Kılıçdaroğlu ve Kudüs
HAYIRLI VE BEREKETLİ ÇALIŞMALAR VE SONUÇLAR DİLEĞİYLE
AK PARTİ AYDIN İL BAŞKANI NEDEN TESPİT EDİLEMİYOR?
Elveda okurlar
Bir İngiliz Vakfı’nın ortaya çıkardığı muazzam gerçek
CHP’nin Adalet Yürüyüşü zahiren öyle ama batınen öyle mi?
Duanın gerçek anlamı üzerine
Sayın Duran Teke, lütfen bir daha bana yazı yazdırtma
Beşiktaş yine şampiyon oldu
Dünkü yazımla ilgili zorunlu bir açıklama
AK Parti’ye ve İslamcılara haksız yere iftira atan Sayın Duran Teke, bu yazımı dikkatlice oku...
Bu seneki mübarek Ramazan ayına girerken...
Yüksek bir mersiye (!) sonucunda dramatik bir hazin...
Siyasetin milli problemi: Kemal Kılıçdaroğlu (2)
Siyasetin milli problemi: Kemal Kılıçdaroğlu
Referandumun Anatomisi Değil, Siyasi Partilerin ve İllegal Örgütlerin Anatomisi
Tatlım Tatlım filmi üzerine
Türkiye'deki referandum oylamasının tam ortasında yer alan Avrupa ülkeleri
Bugün 28 Şubat 2017 Neşe Doluyor İnsan
ÇEŞME’DE DRAMATİK İNTİHARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ…..
AKP yerelden referandum seçim stratejisini çok iyi tespit etmelidir
14 yıl sonra Körfez yollarında
Ey CHP demokrasiyi ruhuna ve bedenine ne zaman sindireceksin?
Adnan Menderes’in son iki yılı ile(1959-1960) AK Parti’nin son iki yılı ile karşılaştırılması (2015-2016)
Çırağan Sarayı’ndaki bir düğün ve düşündürdükleri
TBMM’ye düşen tarihi görev
Adnan Menderes Üniversitesi üzerine oynanan oyunlar
Bir bürokrat atamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
Vahşi kapitalizmden faşist diktatörlüğe (Batista) ve oradan da komünist diktatörlükte geçen 60 yıllık Fidel Castro dönemi
FETÖ ile mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığına düşen vazifeler
Amerika seçimleri üzerine düşüncelerim
Ey CHP, sen ne zaman milli bir ana muhalefet partisi olacaksın
ADÜ’de seviyeli bir tarih panel
Musul Probleminin Düşündürdükleri ve Çözüm Yolları
⁠⁠⁠Kur’an’a göre şeytanın özellikleri ve günümüze yansıyan belirtileri
Darbe çığırtkanlarına karşı cevabımdır
FETÖ ile ilgili mazimden anılar
FETÖ Terör Örgütü'nün kökünü kazımak lazım ama nasıl…
(Eyy FETÖ denen din taciri yobaz, bu memlekete ne güzel iyilikler yaptın!)
Başkomutan ancak böyle olunur
Portekiz milli takımının düşündürdükleri ve Ronaldo
Sayın Ertuğrul Özkök, sana bu cevabımdır
Amerika’dan inancı kuvvetli, fiziği kuvvetli bir Müslüman geçti
Dokunulmazlık anayasa değişikliği ile ilgili CHP’nin Aydın milletvekillerine sesleniyorum
Urla’da enginar üzerine
Cumhurbaşkanına yazdığım rapor
Esas Noktasından
Gündemi değiştiremeyen ama ortalığı karıştıran sözler
Artık dokunuluyor
Mithatpaşa’dan Vodafone Arena’ya
Paralel yapı 3
Paralel yapı 2
Paralel yapı 1
İftarlık gazoz filmi üzerine bir deneme
Dokunulsun mu dokunulmasın mı?
Ülkemizde yayılmakta olan terör olaylarının düşündürdükleri
Başkanlık sistemine doğru ilerlerken ana muhalefet partisi konumu, durumu ve sorunu
Sayın Selahattin Demirtaş bir siyasi parti kurmanın ne demek olduğunu biliyor mu veya öğrenmek ister mi?