Mehmet Ali ACAR

İslamı dosdoğru anlayan bir tarikat şeyhi: Ahmet Ziyaheddün Gümüşhanevi Hazretleri (1813-1893)

16 Mayıs 2019, Perşembe

     

Sevgili Aydın Denge Gazetesi okurları, Ramazan ayına mahsus ikinci yazımı yine enteresan bir konu ve enteresan bir isimle ilgili yazmak istedim.

Başlıktan anlayacağınız üzere bir ilim sahibi bir tarikat liderinden bahsedeceğim bugün.

Tarikat olayları bizim tarihimizden başlarsak, gerek Selçuklu gerekse Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimizde en çok bahse konu olmuş mevzulardır. Hele ki Cumhuriyet döneminde belki 600 yıllık Osmanlı tarihinden fazla konuşulmuş bir sorundur kanımca.

Her şeyden önce bir dini kökenli tarikat, dinsel dayanağı olmayan bir kurumdur. İslam inancında Allah kullarına dini dayanak olarak sadece Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) göstermiştir. Peygamberden sonra gelen dayanaklar dini değildir. Onlar sosyal kurumlardır. Yani sivil toplum kuruluşlarıdır. Öncelikle işin hukuki kısmının izah ve tespiti bana göre en önemli kısmını oluşturur. Hazreti Peygamberden sonra günümüze kadar yeryüzünde milyonlara varan tarikat, cemaat ve benzeri sosyal kurumlar olmuştur. Bunlara dine dayalı bir rütbe veremezsiniz. Kim verirse o yanlış yolda yürüyor demektir. Buna da islamda ruhbanlık denir. İslam dininin en büyük özelliği, dini inanışta ruhban sınıfının din devletini reddetmesidir. Şimdi buradan ilerleyelim. Peki bu tarikatlar nedir? Bu soruya verilecek cevap şu olmalıdır; bu tarikatlar bir sosyal grup olup, sivil toplum kuruluşlarıdır. Ama öyle sivil toplum kuruluşlarıdır ki sağlam temeller üzerine kurulursa bu tarikatlar, dünyanın en büyük sosyal ve siyasal gücü elinde tutan kuruluşlarıdır. Yani bünyesinde atom bombası gibi güçlü silahları bulundurabilme ihtimali olan kuruluşlardır.

Peki o zaman bu tarikatlar bu kadar güçlü ve dinamik bir sivil toplum kuruluşu haline nasıl gelebilir? İşte ben böyle bir durumda size tarihimizden bir tarikat şeyhinden bahis açacağım.

Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri 80 sene hayat yaşamış, Gümüşhane’de doğmuş, 1893’te İstanbul’da vefat etmiş. 80 sene boyunca neler yapmış, ne gibi tesirleri yeryüzüne saçılmış bunları göreceğiz yazımda. Okuduğunuz zaman tarikat silahı ehil ve iyi niyetli insanlara geçtiği zaman ne büyük İslami hizmetler yapıyor şaşırıp kalacaksınız.

Yani İslam din ve düşüncesi tarikat varlığına karşı olan bir din değildir. Çünkü hayırlı işlere yüce Rabbimiz cevaz verir ve destekler. Ama bütün mesele şudur; tarikat ve tarikat şeyhi nasıl olacak? Kritik konu işte budur. Bu noktada verimli bir keyfiyet olursa yeryüzünde İslam en kısa yoldan topluma hakim olur. Ve insanlar bu eğitim sayesinde cehennem yerine cennete ulaşırlar.

Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri 1813’de Gümüşhane’de dünyaya gelir, 5 yaşında kuranı ezberler. 8 yaşına geldiğinde Kasaid-i Delail-i Hayrat ve Hizib-i Azam adlı eserleri ezberleyip icazet alıyor. 10 yaşında Gümüşhane’den Trabzon’a ailesiyle birlikte göç ediyor. 18 yaşında ticari alışveriş için amcası ile İstanbul’a geliyor, aldıkları malları gemiye yükledikten sonra cebinde Trabzon’da iken para kasası imal edip satarak kazandığı 5-10 kuruş parasını da amcasına veriyor. Ve amcasına şunu söylüyor; “Amca babama git selam söyle. Ben İslam ilimleri tahsil edeceğim, ticaret ile uğraşmayacağım ve bu paraları babama götür ver” diyor.

Amcasından ayrılıyor sonra ve cebinde bir kuruş yok, İstanbul’da tanıdık bir insan yok. Bu durumda Rabbine tam bir teslimiyet ve tevekkül duygusu içinde Beyazıt Medresesi’nin yolunu tutuyor. Bu mübarek adam 13 yıl boyunca dini ve fenni ilimler tahsil ediyor. 1844 yılında icazetini alarak Beyazıt Medresesi’nde öğretmenliğe başlıyor. İslam ilimlerinde yükselirken öğrenciler yetiştirir, halkı aydınlatan vaazlar verir, 1864 yılında Nakşibendi Halid-i Bağdadi’nin İstanbul’a gönderilen halifesi Ahmed Bin Süleyman’a bağlanır.

Cağaloğlu’ndaki vilayetin karşısında Fatma Sultan Camisi’ni tekke olarak kullanır. Bu caminin bitişiğine 16 odalı bir ev ile bir de tekke yaptırıp vakfeder. Orası zamanla Gümüşhanevi Dergahı olarak da şöhret bulmuştur. Şimdi burada bir yorum yapayım ; bu vilayetin karşısına bu dergahın açılması çok dikkat çekicidir. Devleti yönetenlerle haşır neşir olarak onlara İslamın feyizini açıklamak gibi bir ideolojik düşünce yatar. Aynı hareketleri Mehmet Zahit Kotku Hz., Fatih İskender Paşa’da İTÜ’lü üniversite öğrencilerini toplaması arasında büyük bir benzerlik vardır. Bu dergah zaman zaman Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2.Abdülhamit bu sohbetlere katılmışlardır.

Bu tarikat şeyhinin en büyük farklılığı da hizmet dönemlerinde şu olmuştur; o dönemler Galata bankerlerinin faizli banka kurdukları bir dönemdi. Onlara alternatif olarak, müntesiplerinin ellerinde bulunan menkul kıymetleri bir araya getirerek bir yardım ve borç sandığı kurmuştur. Daha sonra bu sandık ile bir matbaa satın alarak kitaplarını o matbaada basmak suretiyle ilim yolunda ilerleyenlere ücretsiz hediye etmiştir. Bir tarikat şeyhi 1965’li yıllarda bunları gerçekleştiriyor. Ne kadar akıllı ve şuurlu bir Müslüman alim olduğunu siz tespit edin. Bu zeki buluş o günün şartlarında korkunç boyutta siyasi bir zeka ve adımdır. Aynı zamanda bu sandık marifetiyle İstanbul, Bayburt, Rize ve Of ‘ta 18 bin ciltlik 4 tane kütüphane kurmuştur.

Şu mübarek sözler de Gümüşhanevi hazretlerine aittir; “Amelleriniz tahsiliniz ve ahlakınızla alim olup,

insanlara seviyelerine göre hitap ediniz. Alimlerin zalim ve inatçı olanlarından olmayınız. Daima müzakere içinde hak ve hakikatı açıklamak için ilminizi ve araştırmalarınızı arttırınız.

Dünyaca ünlü tarikat kurucusunun şu sözlerine bakınız; “Kimsenin sakalına, bıyığına, tarikatına ve sigarasına karışmayınız” İşte Allah’ın islamını orijinal Kuran’dan öğrenirse bu tarikat kurucusu böyle verimli olur. Çünkü bu 4 husus kişinin özelindendir ve kimse bu 4 özel konuyla ilgili kişinin hayatına müdahale edemez.

Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri 116 halifesine icazet vererek Anadolu’nun çeşitli yerlerine; Kazan’a, Kamor Odaları’na; Mısırdan Medineye, Çin’de Afrika’ya kadar geniş bir saha içerisinde ismini, ilmini, tarikatını, tasavvufi düşüncelerini, halifeleri o coğrafyalarda yaymışlardır.

Gümüşhanevi’nin büyük değer verdiği halifelerden Muhammet Eşref Efendi, Pekin’e göndermiştir. Pekinli Müslümanlar 2. Abdülhamit adına bir üniversite yaptırmaya başlamışlardır. İşte bu Abdülhamit Han’ın tahttan indirilmesinde devrede olan uluslararası derin devlet ve güçleri şimdi daha iyi anlıyoruz ki ; o gün orada bir İslam üniversitesi kurulsaydı 50 yıl boyunca milyarlarca Çinli, devşirilmiş din inancından sıyrılıp Allah’ın dinine bağlı bir Müslüman olabilirlerdi.

Bu mübarek İslam ehli hayatı boyunca fıkıh, hadis, ahlak ve tasavvuf alanında 17 kitap yazmıştır. Ayrıca bu kitaplar Arapçadır.

Ömrünü İslama hizmetle geçiren bu mücahit 13 Mayıs 1983 ‘de sabah saat 10’da ansızın gözünü bir noktaya çeviriyor, yatağından kalkıyor ve ellerini uzatıyor. Ve ağzından şu mübarek sözler çıkıyor; “Hepsini isterim Ya Kibriya” diyerek Dar-ı Beka’ya geçiyor. Kabri Süleymaniye Camisi’ndedir. 8 yaşında İstanbul’da bir tek tanıdığı olmayan bu genç 80 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuştuğu zaman 1 milyon mürit sahibi oluyor. Bu rekor dünyada hiçbir tarikat liderine nasip olmuyor. Bu muhterem Müslümana yazımı okuyanlardan bir Fatiha’yı esirgememelerini talep ediyorum. Allah’tan dileğim de şudur; Ya Rabbi 2020 li yıllarda bu topraklarda bizlere çağdaş Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri nasip eyle.Yazarın Tüm Yazıları
Polise kurşun sıkan kalleşler üzerine...
Bir filozofun akademik ve siyasi yaşam hatıraları ve düşünceleri
SKANDALLARIN VE FACİALARIN DEVLET ADAMI: EKREM İMAMOĞLU
KORONALI RAMAZAN AYI GÜNLERİ
KORONAVİRÜS SALGINI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
KABE-İ MUAZZAMA’DA CAHİL VE RUHSUZ BİR BAŞ İMAM!
Ey kendini dünyanın İlah’ı addeden Amerika ve Başkan Trump bil ki kainatın sahibi ve kudret sahibi Allah (C.C.)’dır.
Ortadoğu’da iki ahlaksız devlet
Doğum gününde Deniz Gezmiş üzerine
GELECEK PARTİSİ KURUCU GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU’NA DAİR
AYDIN'DAN BEDBAHT BİR SİYASETÇİ GELDİ GEÇTİ (KORAY AYDIN)
Barış Pınarı Harekâtı üzerine düşüncelerim
17 EYLÜL 1961 DEMOKRAT ADNAN MENDERES VE ANTİ DEMOKRAT İSMET İNÖNÜ
Fidel Castro Sosyalizmin Sembol İsmi
Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan = Bu dörtlü politik şahsiyetlerin siyasal yaşamları - 2
Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ali Babacan = Bu dörtlü politik şahsiyetlerin siyasal yaşamları - 1
Çağdaş Firavun Sisi ve Çağdaş Hz Musa Mursi
27 MAYIS 1960: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN ACIKLI VE EN DRAMATİK GÜNÜ
İslamı dosdoğru anlayan bir tarikat şeyhi: Ahmet Ziyaheddün Gümüşhanevi Hazretleri (1813-1893)
YAKLAŞAN RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE ALLAH KELAMI KURANI ANLAMAK (2)
YAKLAŞAN RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE ALLAH KELAMI KURANI ANLAMAK
Notre Dame Katedrali yanıyor, Fransız halkının ruhu ise cayır cayır yanıyor
31 MART MAHALLİ SEÇİMLERİNE TÜRKİYE GENEL SONUÇLARI VE ULUSLARARASI PENCEREDEN BAKIŞ
31 MART SEÇİM SONUÇLARINA MAHALLİ AÇIDAN BAKIŞ
AYDIN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA CEVAPLARIM
Büyükşehir'den açıklama
31 MART SEÇİMLERİNE ULUSLARARASI PENCEREDEN BAKIŞ
31 MART SEÇİMLERİNE MAHALLİ (YEREL) AÇIDAN BAKIŞ
MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AYDIN'DAYDI
Neşe Menderes: "31 Mart'ta zafer, Cumhur İttifakı'nın ve Aydın şehrinin olacaktır."
Hüseyin Aksu: Aydın şehri belediyecilikte 10 yılını boşuna geçirdi
70 yıllık demokrasi tarihimizde Aydın'dan çıkan ilk bayan bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan ODTÜ'lü olunca durum farklı oluyormuş
Harika Bir Proje Tanıtım Programı Oldu
HALUK ALICIK: "CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TA AYDIN VE NAZİLLİ’DE DESTAN YAZACAK"
45 YIL ARADAN SONRA BU ŞEHİRDEN BİR DIŞİŞLERİ BAKANI GELDİ VE GEÇTİ
BELEDİYECİLİKDE TIRNAKLARINI KAZIYARAK GELMİŞ BİR İSİM: ÜMMET AKIN
Büyükşehirde yükselen değer: Mustafa Savaş
BİNALİ YILDIRIM’IN KARİZMASI ORTAYA ÇIKTI
MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR
Prof. Dr. Cavit Bircan’a Teşekkürname
Cumhur İttifakı Aydın’da sahaya inerken
MİLLET İTTİFAKININ ACI DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’DE BAŞKAN ERDOĞAN’A ÖLÜM ŞEKLİ BİÇEN AKPINAR ÜZERİNE
BEŞİKTAŞ’TA PROBLEM HALİNE GELEN İSİM: ŞENOL GÜNEŞ
İTTİFAK ÇALIŞMALARI SONLANDI VE SONUÇLARI
AYDIN LİSANI İLE SAYIN ABDULLAH GÜL YETTİ GARİ…
Yusuf İslam üzerine..
Fatih Erbakan parti kuruyormuş
Cemal Kaşıkçı’yı katleden egemen güç aynı zamanda yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanları ve 2 milyar Müslümanları katletmiştir
2019 MAHALLİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE
MENDERES AKDAĞ (ÇİLE VE IZRAPLARIN ADAMI)
Siyonistler rahat ve mutlu uyuyamaz
Çağdaş Firavun Trump üzerine
CHP'de hazin manzaralar
CHP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ı üzerine
24 Haziran Seçim Sonuçları (Millet İttifakı açısından)
24 Haziran SEÇİM Sonuçları (Millet İTTİFAKI AÇISINDAN)
24 Haziran seçim sonuçları (Cumhur İttifakı açısından)
24 Haziran’daki seçimlerde reyimi AKP’ye vereceğim...
2 MİLYAR MÜSLÜMAN’A YAZIKLAR OLSUN (TÜRKİYE MÜSLÜMANLARI HARİÇ) VE ONLARIN DEVLET BAŞKANLARINA DA (RECEP TAYYİP ERDOĞAN HARİÇ)
AK PARTİLİLERE
Hey on beşli on beşli, Tokat yolları taşlı
AZİZ YILDIRIM YÜZÜNDEN BAŞIMA GELENLER
AK PARTİ AYDIN İL BAŞKANI TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIRKEN DÜŞÜNCELERİM
2018 YILINDA YÜKSELEN DEVLET = TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DÜNYA İNSANLIĞININ ABD’YE İNSANLIK VE MEDENİYET DERSİ VERDİĞİ MEKAN: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Kudüs ve içimizdeki hainler
Rıza Sarraf-Amerika–Kılıçdaroğlu ve Kudüs
HAYIRLI VE BEREKETLİ ÇALIŞMALAR VE SONUÇLAR DİLEĞİYLE
AK PARTİ AYDIN İL BAŞKANI NEDEN TESPİT EDİLEMİYOR?
Elveda okurlar
Bir İngiliz Vakfı’nın ortaya çıkardığı muazzam gerçek
CHP’nin Adalet Yürüyüşü zahiren öyle ama batınen öyle mi?
Duanın gerçek anlamı üzerine
Sayın Duran Teke, lütfen bir daha bana yazı yazdırtma
Beşiktaş yine şampiyon oldu
Dünkü yazımla ilgili zorunlu bir açıklama
AK Parti’ye ve İslamcılara haksız yere iftira atan Sayın Duran Teke, bu yazımı dikkatlice oku...
Bu seneki mübarek Ramazan ayına girerken...
Yüksek bir mersiye (!) sonucunda dramatik bir hazin...
Siyasetin milli problemi: Kemal Kılıçdaroğlu (2)
Siyasetin milli problemi: Kemal Kılıçdaroğlu
Referandumun Anatomisi Değil, Siyasi Partilerin ve İllegal Örgütlerin Anatomisi
Tatlım Tatlım filmi üzerine
Türkiye'deki referandum oylamasının tam ortasında yer alan Avrupa ülkeleri
Bugün 28 Şubat 2017 Neşe Doluyor İnsan
ÇEŞME’DE DRAMATİK İNTİHARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ…..
AKP yerelden referandum seçim stratejisini çok iyi tespit etmelidir
14 yıl sonra Körfez yollarında
Ey CHP demokrasiyi ruhuna ve bedenine ne zaman sindireceksin?
Adnan Menderes’in son iki yılı ile(1959-1960) AK Parti’nin son iki yılı ile karşılaştırılması (2015-2016)
Çırağan Sarayı’ndaki bir düğün ve düşündürdükleri
TBMM’ye düşen tarihi görev
Adnan Menderes Üniversitesi üzerine oynanan oyunlar
Bir bürokrat atamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
Vahşi kapitalizmden faşist diktatörlüğe (Batista) ve oradan da komünist diktatörlükte geçen 60 yıllık Fidel Castro dönemi
FETÖ ile mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığına düşen vazifeler
Amerika seçimleri üzerine düşüncelerim
Ey CHP, sen ne zaman milli bir ana muhalefet partisi olacaksın
ADÜ’de seviyeli bir tarih panel
Musul Probleminin Düşündürdükleri ve Çözüm Yolları
⁠⁠⁠Kur’an’a göre şeytanın özellikleri ve günümüze yansıyan belirtileri
Darbe çığırtkanlarına karşı cevabımdır
FETÖ ile ilgili mazimden anılar
FETÖ Terör Örgütü'nün kökünü kazımak lazım ama nasıl…
(Eyy FETÖ denen din taciri yobaz, bu memlekete ne güzel iyilikler yaptın!)
Başkomutan ancak böyle olunur
Portekiz milli takımının düşündürdükleri ve Ronaldo
Sayın Ertuğrul Özkök, sana bu cevabımdır
Amerika’dan inancı kuvvetli, fiziği kuvvetli bir Müslüman geçti
Dokunulmazlık anayasa değişikliği ile ilgili CHP’nin Aydın milletvekillerine sesleniyorum
Urla’da enginar üzerine
Cumhurbaşkanına yazdığım rapor
Esas Noktasından
Gündemi değiştiremeyen ama ortalığı karıştıran sözler
Artık dokunuluyor
Mithatpaşa’dan Vodafone Arena’ya
Paralel yapı 3
Paralel yapı 2
Paralel yapı 1
İftarlık gazoz filmi üzerine bir deneme
Dokunulsun mu dokunulmasın mı?
Ülkemizde yayılmakta olan terör olaylarının düşündürdükleri
Başkanlık sistemine doğru ilerlerken ana muhalefet partisi konumu, durumu ve sorunu
Sayın Selahattin Demirtaş bir siyasi parti kurmanın ne demek olduğunu biliyor mu veya öğrenmek ister mi?