Takip Et

KIDEM TAZMİNATI VE İŞ ARAMA

Değerli okurlarım,bugünkü yazımda Kıdem tazminatı,Geriye dönük bağ-kur günlerini borçlanma ve çalışanın iş arama şartlarını ele alacağım.

İş Kanunu’na göre;İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,İşçi tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde,

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak emeklilik yaşını bekleyen işçilerin kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Esasen 1475 Sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı verilmesi gereken durumlar tek tek sayıldığı için bunların dışındaki bir nedenle fesih halinde kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Bu nedenle,

İşçinin istifa etmesi,İşçinin doğum yapması,İşçinin küçük çocuğuna bakmak için ayrılması,İşçinin üniversite sınavını kazanması,Özel sektörde çalışan işçinin KPSS sınavını kazanması sonucunda devlet memuru olması,Erkek işçinin evlenmesi,İşçinin eşinin tayininin bir başka yere çıkması,

İşçinin işveren tarafından tazminatsız çıkartılması (4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenlerle),

İşçinin çalışma hayatına son vermek istemesi,İşçinin kendi işyerini açmak istemesi veya İşçinin daha iyi bir iş bulduğu için ayrılmak istemesi,Bir tam yıldan az çalışan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilmesi gibi durumlarda kıdem tazminatı ödenmez.

Diğer bir deyişle kıdem tazminatından yararlanamayacak şekilde işten ayrılan işçilerin bu çalışmalarıyla ilgili kıdem tazminatı hakları kaybolmaktadır.

GERİYE DÖNÜK BAĞKUR PRİMİ ÖDEMEK

Bilindiği üzere , 01/10/2008 öncesi kişiler vergi mükellefi ve oda kaydı yaptırmasına rağmen maalesef Bağ-Kur kayıt ve tescilinin yapılmadığı görülebilmektedir.

01.10.2008’den önce Bağ-Kur sigortalısı olmamış kişiler bu dönemlere ilişkin Bağ-Kur primi ödeyememektedir.

01.10.2008’den öncesi döneme ilişkin Bağ-Kur sigortalılığını gerektiren vergi, oda ve sicil kayıtları olsa bile, bu kayıtlara göre SGK tarafından geriye dönük Bağ-Kur hizmeti verilmemektedir.

Bu durumda olan mükelleflere 22/04/1982 , 22/03/1985,04/10/2000 ve en son 01/10/2008 tarihinde Bağ-Kur’lu olma hakları verilmiştir.Bu tarihlerde kayıt ve tescil yaptırmayanlar dava yolunu seçmişler kimi davalar kazanılmış ve kimi davalar kaybedilmiş ve en sonunda Yargıtay hukuk genel kurulu mükellef aleyhine karar vermiştir.

Geçmiş yıllarda kayıt ve tescili yapılmayan dönemlere ilişkin Bağ-Kur sigortalılığının 01.10.2008’den öncesi döneme ait kısmının da ödenebilmesi için, yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ancak halihazırda bu yönde bir düzenleme hazırlığı olmadığı gibi, bir çalışmanın da yapılmadığını biliyorum. Ama biliyorsunuz burası Türkiye bir bakarsınız Torba yasa ile bu hak verilebilir.

İŞ ARAMA İZNİ

İş verenlerin ve Güç verenlerin iş yasasında karşılıklı sorumluluklarının olduğu bir gerçektir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim üzerine aşağıdaki sürelerin geçmesi üzerine iş sözleşmesi feshedilmiş olur;

- İşi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta, - 6 ay-1,5 yıl arası olan işçi için 4 hafta,

- 1,5-3 yıl arası olan işçi için 6 hafta, - 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta,

İş sözleşmesi bu sürelerin sonunda sona erer. Bu sürelerin uyulması gerekmektedir.Aksi taktirde maddi yaptırımlar ile karşı karşıya gelebileceğinizi bilmenizi isterim.

Haftaya görüşmek üzere sosyal güvenlikle kalınız. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.