Takip Et

SGK PRİM BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Değerli okurlarım , 6736 sayılı yasa sonrası sürpriz bir şekilde 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı son yapılandırma kanunu ile geçmişe dönük prim borçlarınızı ödeyebilme şansı getirildi. Fakat ne yazık ki 6736 sayılı Kanundan yararlananlar bu yasadan yararlanamayacak.

Çalışanlar ve çalıştıranlar için hangi borçları yapılandırabileceğinizi kısaca özetlemek gerekirse; çalıştıranlar ; 5510 Sayılı Kanunun SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) Sigortalılıklarından kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakları,30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, Sosyal Güvenlik Destek Primi alacaklarını yapılandırabilecekler.

Çalışanlar ;01.05.2015 tarihi itibariyle 12 aydan az zorunlu Bağ-Kur prim borçları ile 01.05.2015 – 30.06.2016 tarihleri arasındaki zorunlu Bağ-Kur prim borçları, 01.10.2008 öncesi en fazla 1-2 ay üst üste ödenmemiş olan isteğe bağlı SSK sigortası primleri, en fazla son 12 aylık isteğe bağlı Bağ-Kur prim borçları, Ek-5 (Tarım) ve Ek-6 (Şoför ve sanatçı) sigortalılığı prim borçları, yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 Sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında, sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken, 2016 Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, asgari ücretin üçte birinden fazla aylık geliri olanlar için gelir testine bağlı doğan genel sağlık sigortası primi alacakları, 01.10.2008’den öncesinde geçerli olan topluluk sigortası primi borçlarını yapılandırabilecekler.

Ayrıca; Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, 2017 Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bur torba yasada beklenen; emeklilik yaşı gelmesine karşın yeterli günü olmayanlara eksik süre borçlanma hakkı, yaptığı doğumları sigortalılık başlangıcı öncesi gerçekleşmiş olan kadın sigortalılara doğum borçlanması hakkı, Bağ-Kur prim borcu silinmiş olanlara bu borçlarını ihtiyaçları kadar kısmi ödeme hakkı, Bağ-Kur prim borcu silinmiş olanların bu borçlarını güncel rakamdan değil de ana borca enflasyon farkı ile ödeme hakkı ve geçmişte vergi mükellefi olduğu halde bağ-kur’a kayıt olmayanların bu günlerini borçlanabilme hakkı bu torba yasada gündeme alınmamıştır.

Bu kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceğinizi önemle hatırlatmak isterim.

Haftaya görüşmek üzere , sosyal güvenlikle kalın. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.