Takip Et

STAJ YAPAN BÜTÜN ÇALIŞANLAR ARTIK ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK Mİ ?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 5 Aralık 2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin 5. maddesi ile 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan eski yönetmeliğin 11. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5 Aralık 2017 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan bu yönetmelik ile ilgili yazıyı hazırladığım 02/Nisan/2018 tarihi itibariyle SGK ca halen uygulama genelgesi yayımlanmamış fakat buna karşın 9 Ocak 2018 tarihinde bir basın bülteni yayımlanmıştır bu basın bültenini aynen sizinle paylaşıyorum.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN BÜLTENİ - 09.01.2018

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası kapsamına alınmasını,

b) 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını, içermekte olup, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.

Bu çerçevede, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı hususu Kamuoyuna duyurulur.

İMZA

Şimdi bende size Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğini , düşünce ve tavsiyelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.”

b) İkinci fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında öğretime başladıkları tarihten, kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına okumaya başlayanların, bu Kurumlar adına okumaya başladıkları tarihten itibaren on beş gün içinde,”

c) Üçüncü fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucularının bildirimi valiliklerce çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,”

ç) Altıncı fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine tabi olanların bildirimleri Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerce yapılır.”

Yukarıdaki yönetmelik hükümleri doğrultusunda meslek lisesi mezunu yada iki yıllık SHMYO mezunu hemşire, radyoloji, att, teknisyen, tekniker vb tüm meslek lisesi veya meslek yüksek okulları mezunları okula başladıkları yılı bir dilekçe vererek sigorta başlangıcı olarak düzeltme hakkına sahip oluyorlar.

ÖRNEĞİN 2 yıllık Radyoloji bölümüne giriş yılı 1992 olsun. Sigorta başlangıcı ise 1997 olsun. Bu KHK ile 1997 olan sigorta başlangıcı 1992 ye çekiliyor. Böylelikle yaştan daha az etkilenerek 2-3 yıl daha erken olmak mümkün. Emeklilik yaşı aşağı çekilmiş olacaktır.

Şu an emekliliği hak edenler için de bir avantaj sağlıyor. ÖRNEK meslekte 30 yılını dolduran bir mesletaşımız meslek lisesi giriş tarihini sigorta başlangıç tarihine dilekçe ile çektiğinde okuduğu 4 yıl için 30+4= 34 sene üzerinden emekli olabilecek. Sonuç olarak onlar için erken emeklilik seçeneği olmasa bile alacakları ikramiye hizmet yılı arttığı için aynı oranda artacak.

Buna göre;

1) Bu düzenleme meslek lisesi veya meslek yüksekokulunda staj yaptığı tarihler değil okula kayıt yaptığı tarih sigorta başlangıcı olarak alınmaktadır. Böylelikle okulda öğrenci olarak geçirilen süre emeklilikten düşürülecektir.

2) Dilekçe bireysel olarak SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MUDURLÜĞÜ'ne PTT veya APS ile - (ADRES: Ziyabey Caddesi, No:6 Balgat, Çankaya,Ankara) gönderilecektir.

3) Sadece liseyi SML veya teknik ve mesleki bir lisede okuyanlar ile önlisans eğitimleri meslek yüksekokulunda okuyanlar başvurabilir.

4) Bu düzenlemenin çalıştığınız hastane ile bir ilgili yoktur. Yaş ve emeklilik işlemleri SGK tarafından yapıldığı için aşağıdaki dilekçe SGK'ya gönderilecektir.

5) Dilekçede ilgili boşlukları doğru bir şekilde doldurmayı UNUTMAYINIZ.

6) Bu düzenlemeden kamu-özel ayrımı yapılmaksızın herkes faydalanmaktadır. Ayrıca okuduğunuz okulun özel veya devlet okulu / üniversitesi olması da farketmemektedir.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Sigortalılık başlama tarihinin tespiti ve düzeltme talebi hk.

… / … /…… tarihinden itibaren ……… sigorta no’lu olarak görev yapmaktayım. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde (R.G.; 12.05.2010/27579 sayılı ) 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile değişikliğe gidilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 5 Aralık 2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin 5. maddesi ile 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan eski yönetmeliğin 11. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya kursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.”

b) İkinci fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında öğretime başladıkları tarihten, kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına okumaya başlayanların, bu Kurumlar adına okumaya başladıkları tarihten itibaren on beş gün içinde,”

Yapılan bu değişikliğin “…meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya kursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.” şeklindeki bölümü göz önüne alındığında okul ve stajda geçen sürelerin hizmetten sayılacağı net olarak anlaşılmaktadır.

Nitekim çevremdeki birçok arkadaşımın sigorta başlangıç tarihleri yukarıdaki yönetmelik yayım tarihinden sonra değişmiş olduğunu ancak benim sigorta başlangıç tarihlerimde bir değişiklik olmadığını öğrenmiş bulunmaktayım.

………. - …….. yılları arasında, ………………………….. Okulunda öğrenimimi tamamlayarak mezun oldum. Bu yönetmelik değişikliğine bağlı olarak; Okul başlangıç tarihim olan …./…./……. tarihinin, sigortalılık başlangıç tarihim olarak düzeltilmesini ve emeklilik yaşımın yeniden hesaplanarak tarafıma yazılı olarak bildirilmesini,

Bu kapsamda değerlendirilmeyecek bir durumum varsa, yasal dayanağı ile birlikte tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ederim

Tarih: ... / …/ 2018

Ad - Soyad – İmza - Adres:

 

Arz etmeye çalıştığım gibi Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile“ Yapılan bu değişikliğin “…meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya kursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.” şeklindeki bölümü göz önüne alındığında okul ve stajda geçen sürelerin hizmetten sayılacağı net olarak anlaşılmaktadır.

Bu dilekçenin gönderilmesi sonucu SGK’ca adınıza gönderilen cevabı benim [email protected] adresime yazabilirsiniz.

 

Haftaya görüşmek üzere , sosyal güvenlikle kalın. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.