Takip Et

ÇİFTÇİ YURTTAŞLARIMIZ VE TÜCCARLAR BU YAZIMI DİKKATLE OKUYUNUZ

1 Nisan 1994 tarihi Çiftçilerimiz için MİLAD olan bir tarihtir.1994’lü yıllarda çiftçilere sattıkları ürünlerden %1 Bağ-Kur kesintisi yaptırmaları halinde ileride emekli olabilecekleri söylendiğinde Çiftçilerimize Hayal gibi gelmişti fakat bugün için 1994+15 sene ve 56 yaşını dolduran Kadın ve 58 yaşını dolduran Erkek çiftçilerimiz birer birer Emekli aylıklarını kavuşurken, hiç kesinti yaptırmayanlar kara kara düşünür olmuşlardı.

28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle; “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” şeklinde değiştirilmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarımsal Kesintiyi Kimler Yapar

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler ,Kamu iktisadi teşebbüsleri ,Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),Ticaret şirketleri ,İş ortaklıkları ,Dernekler ,Vakıflar ,Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler ,Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabından tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kesinti Muhatabı Kim?

5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanlardır.

Prim borçları olup olmadığının SGK’ca hazırlanan program aracılığı ile sorgulanmasından sonra prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yapılacaktır.

Kimlerden Kesinti Yapılmaz

Yapılan sorgulama sonucunda, 5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olanlardan,

5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı dışındaki çalışmalarından dolayı sigortalı olanlardan,

5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga kanunlar kapsamında taraflarına emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlardan,

Kuruma başvurarak “Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almış olanlardan,satın alınan ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmayacaktır.

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

1/10/2008 Öncesi Tarımsal Kesintiye Göre Tescil İşlemi:

Buna göre, mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunduğu halde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan ve 1/4/1994 tarihinden itibaren sattıkları tarımsal ürünlerden kesinti yapılan çiftçilerin kesinti yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle kesintiye istinaden sigortalılıklarının başlatılması için Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, bu tutarın Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, kesintinin yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılır.

1/10/2008 Sonrası Tarımsal Kesintiye Göre Tescil İşlemi:

“Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları ziraat odalarınca veya kendilerince bir yıl içinde bildirilmesi halinde odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten başlar ve bu tarih meslek kuruluşuna kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ziraat odalarınca veya ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince Kuruma bildirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, bir yıllık bildirim süresi içinde bildirimleri yapılanların sigortalılıkları odaya kayıt edildikleri tarihten bu süreyi geçirenlerin sigortalılıkları ise bildirimlerinin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlatılmakta olup bir yıldan daha uzun süre için geriye dönük sigortalılık başlatılamamaktadır.

Tevkifat ile ilgili uzun uzun yazmamın nedeni Özellikle çiftçi yurttaşlarımızın ileride mağdur olmamaları içindir.Çiftçi olmamızın başlıca sebeplerimizden birincisi Ziraat Odası kaydımız ve Sattığımız ürünlerden kesilen BAĞ-KUR KESİNTİSİ’dir.

Çiftçi Yurttaşlarımızın özellikle Ziraat Odası kayıt olmalarını ve sattıkları üründen mutlak surette Bağ-Kur kesintisi yaptırmalarını önemle hatırlatırım.

Haftaya Görüşmek üzere , sosyal güvenlikle kalın. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.