Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
fuattutuncuoglu@gmail.com

9 ASGARİ ÜCRET TUTARINDA KIDEM TAZMİNATI ALIRSINIZ

31 Mayıs 2018, Perşembe

     

Soru: Fuat Bey,9 yıldır Aydın Toptan Gıda’da bir bir gıda firmasında akşam 20:00 sabah 08:00 saatleri arasında çalışıyorum. Emeklilik sürem doldu ve emekli oldum. Bu iş yerinden ne kadar tazminat hak kazanmış oluyorum? Maaşım asgari ücret üzerinden gözüküyor.

 

Cevap: Her çalışma yılı için son alınan ücretin brüt tutarı kadar kıdem tazminatı ödenir. 9 yıl asgari ücretle çalıştığınıza göre, 9 asgari ücret tutarında yani 18.265,50 TL. (2.029,5 X 9 ) kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 

Soru: "Emeklilik için aranan 5600 prim günümü tamamladım. Yaşımı tamamlamama 4 sene kadar bir süre kaldı. İş yerinden istifa edip ayrılsam kıdem tazminatı alma hakkım var mı?"

 

Cevap : Çalışma mevzuatımıza göre kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçiye yüklediği borçlardan birisi olan "işverene sadakatinin karşılığı" olarak ödenmesi gereken bir ücret benzeri tutardır. 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatına ilişkin 14'üncü maddesi dışındaki tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmış, kıdem tazminatının düzenlendiği 14'üncü madde yürürlükte bırakılmıştır. Bu nedenle 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesinde belirtilen şartları sağlayan işçilere, işverenleri tarafından kıdem tazminatı ödenmesi yasal zorunluluktur.

Kıdem tazminatı, işçinin işine son verilmesi ya da işçinin bazı hallerde işten ayrılması durumunda yani iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, en az bir yıllık kıdemi olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenir. İşçilerin işten ayrılmaları durumunda hangi hallerde kıdem tazminatı alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Buna göre;

-İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, (işçinin çalışmak istemesine rağmen kusuru yokken işten çıkarılması hali)

-İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, (işçinin haklı gerekçelerle iş yerinden ayrılması hali-işverenin işçiye küfretmesi gibi)

-Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi yani işçinin askere gitmesi durumunda,

-İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,

-Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,

-İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması halinde,

-Emekli olmak için yasanın öngördüğü yaş dışında kalan diğer şartları veya yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak (yaşı bekleyenler) kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçilere kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

İşçinin işten çıkarılması, emekli olması, askere gitmesi, kadın işçinin evlenmesi hallerinde kıdem tazminatı ödenmesi aşamasında genellikle ihtilaf yaşanmıyor. Ancak işçinin işten ayrılması yani istifa etmesi halinde ihtilaf yaşanıyor. Özellikle 3600 gün primi olan her işçinin kıdem tazminatı alabileceğine ilişkin hatalı bir kanaat yaygınlaşmış.

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması ve kıdem tazminatı alabilmesi 1475 sayılı Yasa tarafından emekli olmak için yaş dışında kalan şartların sağlanmasına endekslenmiş. Emekli olmak için yaş dışında kalan şartların sağlanması ise işçinin ilk defa sigortalı olduğu tarihe göre değişiyor. Bu değişiklik nedeniyle istifa eden işçilerden hangilerinin kıdem tazminatı alabileceği konusunda karmaşa yaşanıyor.

İlk defa sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olan veya bu tarihten sonra sigortalı olmakla birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce askerlik yapmış ve askerlik borçlanması sonucu sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 tarihi öncesine gelmiş olanlar 3600 gün prim şartlarını sağlamışlarsa kıdem tazminatı alma hakkını kazanıyor.

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar emeklilik için yaş dışında kalan şartları 7000 gün prim ödedikleri veya 7000 gün prim ödememekle birlikte ilk defa sigortalı oldukları tarihin üzerinden en az 25 sene geçmek şartıyla 4500 gün prim ödedikleri tarihte kazanıyorlar. Bu nedenle 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların şu an için istifa edip kıdem tazminatı alma hakları bulunmuyor. 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar 7000 gün prim şartını en erken 2019 yılı ortalarında, 25 yıl sigorta 4500 gün prim şartlarını ise en erken 2014 sonlarında sağlayabilecekler.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve kendi isteği ile işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı hakkında yararlanabilmeleri için bazı prosedürleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu durumda bulunan işçiler öncelikle SGK Müdürlüklerinden;

Emekli olmaya hak kazandıklarına veya 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği 15 yıl sigortalılık süresi ile en az 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin bir yazı almaları, iş sözleşmesini feshettiğine ilişkin dilekçe ekine, SGK Müdürlüğünden alınan bu yazıyı eklemeleri ve fesih gerekçesinin 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesi olduğunu belirtmeleri gerekir.

Haftaya görüşmek üzere , sosyal güvenlikle kalın.Yazarın Tüm Yazıları
1.100 TL oldu
7256 SAYILI YASA VE " İHYA " ( 2 )
7256 SAYILI YASA VE " İHYA " ( 1 )
SİGORTALI SAYILMAYANLAR
SİGORTALI OLMAK YADA OLMAMAK
SGK'YA TOPLU ÖDEME YAPILAMAZ
DUL AYLIĞI VE BAKIM PARASI
BABANIZ İÇİN KOŞA KOŞA SGK'YA GİDİNİZ
SİZ 4/A DAN EMEKLİ OLURSUNUZ
3 YIL 3,5 YIL OLACAK
SİGORTA GİRİŞİ VAR FAKAT GÜN YOKSA ?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA MI ? AMAN DİKKAT
YAŞA , YILA , GÜNE VE SEKTÖRE GÖRE EMEKLİLİK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Mİ DEDİNİZ ?
AZ GÜN İLE EMEKLİLİK
SORULARLA CORONA SONRASI İŞÇİ- İŞVEREN HAKLARI (3)
SORULARLA CORONA SONRASI İŞÇİ- İŞVEREN HAKLARI (2)
SORULARLA CORONA SONRASI İŞÇİ- İŞVEREN HAKLARI (1)
İŞ YAŞAMI VE CORONAVİRÜS
KORONAVİRÜS VE ÇALIŞMA HAYATINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
KADINLARIMIZ
ENGELLİ EMEKLİK Mİ, MALULEN EMEKLİLİK Mİ?
AHHH ... BAĞ-KUR'LU OLMAK VAR YA
HANGİSİ AVANTAJLI? BAĞ-KUR MU, SSK MI?
YURTDIŞINDA ÇALIŞABİLİRSİNİZ,MAAŞINIZ KESİLMEZ
BİRDEN FAZLA DUL / YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR
ASGARİ ÜCRET 2.943,00 TL.OLDU
YENİ YILA SAYILI GÜNLER KALDI
KIDEM TAZMİNATI VE İŞ ARAMA
ÜCRET ALMIYORUZ
ANNENİZ DOĞUM BORÇLANMASI YAPAMAZ
SGK DOĞRU SÖYLEMİŞ
4500 GÜN İLE SGK'DAN EMEKLİLİK
ÖNEMLİ! Gurbetçi yurttaşlarımıza önemli uyarı
DOĞUM BORÇLANMASI YAPINIZ
BAĞKURLU OLMAYA DEVAM
ÖZÜR VE DÜZELTME
YURTDIŞINDA ÇALIŞABİLİRSİNİZ
BORÇLANMANIN SİZE YARARI YOK
DAVA AÇIN, HAKKINIZI ARAYIN
ÖLÜM ( DUL / YETİM AYLIĞI ) BAĞLANMA ŞARTLARI ( 2 )
ÖLÜM ( DUL / YETİM AYLIĞI ) BAĞLANMA ŞARTLARI (1)
EYVAHHH! EMEKLİ AYLIĞIM ÇOK DÜŞÜK
EMEKLİLİK İÇİN YAŞINIZ 58 OLMALI
PRİMİNİZİ İADE OLARAK ALAMAZSINIZ
STAJ YAPAN KADINLAR ŞANSLIDIR
İHYA "CANLANDIRMA" YAPMAK
SORUNUZDA AY, GÜN, TARİH YAZINIZ
4/b BAĞKUR’DAN MI ? 4/a SSK'DAN MI ? EMEKLİ OLMALI
HEMEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Emekli olan memurlar tekrar çalışabilir ( mi ) ?
DOĞUM BORÇLANMASI ERKEN EMEKLİ EDER
HOŞGELDİN 2019
OKUR VE İZLEYİCİ SORULARINA YANITLARIM
ERKEN EMEKLİLİK Mİ DEDİNİZ?
İHYA (CANLANDIRMA) YAPABİLİRSİNİZ
YEREL GAZETELERİ VE BİK'İ ALKIŞLIYORUM
DAVA AÇIN DİYEMEM
EMEKLİLİK VE STAJ
SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM
TC VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR
ÖZÜRLÜ ÇOCUK ANNELERİ
ÇİFTÇİ YURTTAŞLARIMIZ VE TÜCCARLAR BU YAZIMI DİKKATLE OKUYUNUZ
SOSYAL GÜVENLİKTE HAK SAHİPLİĞİ
EVİMİZDEKİ SANATÇILAR
HACİZ İÇİN İZİN VERMENİZ GEREKİR
YAŞ + BAŞLANGIÇ + EMEKLİLİK (2) ..
YAŞ + BAŞLANGIÇ + EMEKLİLİK (1)
SORULARLA SGK BORÇ YAPILANDIRILMASI (2)
SORULARLA SGK BORÇ YAPILANDIRILMASI (1)
7143 SAYILI YASADAN HEMEN YARARLANINIZ
18 YAŞ ÖNEMLİ
PRİME ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ
GERİYE DÖNÜK BAĞKUR MÜMKÜN DEĞİL
TEKNOLOJİ KULLANIMI VE MÜSTAHSİL MAKBUZU
EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN VE KADINLARIMIZIN SOSYAL GÜVENLİĞİ
9 ASGARİ ÜCRET TUTARINDA KIDEM TAZMİNATI ALIRSINIZ
İŞTE SOSYAL GÜVENLİKTE BEKLENEN AF ( ! )
18 YAŞ ŞARTINA KISA BİR BAKIŞ
YAŞINIZ 58 OLMALI
TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM
STAJ YAPAN BÜTÜN ÇALIŞANLAR ARTIK ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK Mİ ?
BAĞKUR'DA MİLADLAR VARDIR
"Vazgeçtim, SGK primlerimi geri ver" diyebilir miyiz?
EMEKLİ OLUNCA YETİM AYLIĞI ALAMAZSINIZ
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ
SGK'YA TOPLU PARA YATIRMANIN ŞARTLARI VAR
57 YA DA 60 KARAR SİZİN
AGİT
25 YIL EVLİ KALAN EV HANIMI EMEKLİ OLACAK (MI?)
KADIN İÇİN 20, ERKEK İÇİN 25 YIL ŞARTI VAR
SGK YA YATAN PRİMLER
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE GÜN KAZANIRSINIZ
ÖNCE VERGİ İNDİRİMİ ALINIZ
ÖZEL TEŞEKKÜR VE TAŞERON İŞÇİLER İÇİN NURTOPU GİBİ 696 SAYILI KHK’MIZ OLDU
MESLEK HASTALIĞI , İŞ KAZASI ve GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK
SSK mı, SGK mı?
İNŞALLAH BİR GÜN TORBA YASAYA GİRER
9 AY SONRA EMEKLİSİNİZ
YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞAMAZ!
ERKEN EMEKLİLİK
DAHA YÜKSEK MAAŞ ALABİLİRSİNİZ
AYDA 1000 TÜRK LİRASI
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ÖDEMEK MACERA MI
KRAVATLI CÜMLE
İŞSİZLİK MAAŞI
BENİM YAŞIM ( x ) EMEKLİ OLABİLİRMİYİM ?
Sessizlik Genel Kaidemizdir
DOĞUM YAPAMAYAN KADINLARIMIZIN SOSYAL GÜVENLİĞİ?
Bakanımız sayın Jülide Sarıeroğlu’nun bilgilerine
KUMBARAYA , NE ATARSANIZ O ÇIKAR
ANNEM EMEKLİ OLUR MU ?
MUTLU EMEKLİLİĞİN YOLU
KISMİ EMEKLİ AYLIĞI NEDİR ?
ÖLÜM HAK, MİRAS HELAL
TAYİN OLABİLMEK
15 YIL 3600 GÜN
NE ZAMAN EMEKLİ OLUNUR
ALMANYA PRİMLERİNİ GERİ ALMAK
KIDEM TAZMİNATI CAİZ MİDİR? BİR BAKALIM
Sosyal güvenlik nedir, ne zaman düşünülür ?
ASKERLİK BORÇLANMASI BEDELİ GERİ ALINABİLİR Mİ ?
SGK PRİM BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLİRSİNİZ
EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
SGK PRİMLERİMİ GERİ VER!
tvDEN ''Çay, Kahve Bahane''
ANNELER GÜNÜ'NDE, ANNELERİMİZİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI
PART-TİME ÇALIŞMA
SORU SORMA
MESLEK HASTALIĞI
GEÇ KALMIŞSINIZ , SGK'YA KOŞUN
İŞSİZLİK ( PARASI )
4/A'LI ( SSK) İKEN ASKERLİĞİNİZİ BORÇLANIN
AHİ
MALULEN EMEKLİLİK Mİ ? ÖZÜRLÜ EMEKLİLİK Mİ ?
YURT DIŞI BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK AYRINTILARI
Emekliliğin olmazsa olmazları (Yıl + Yaş + Gün)
VEKİLE 11 , MEMURA 2 , İŞÇİYE – ESNAFA 0,5 , TARIM İŞÇİSİNE ?
FORM DOLDURMAK
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
VERGİ İNDİRİMİ
ERKEN EMEKLİLİK
SİGORTA ÖNCESİ VE SONRASI MALULİYET
2926 SAYILI YASA / TARIM BAĞ-KUR HİZMET TESPİTİ
HEM ESNAF HEM DE TARIM İŞÇİSİ OLAMAZSINIZ
Yurtdışında borçlu vefat eden gurbetçilerimizin hakları
Hak sahipliği farklı, mirasçılık farklı
Erken emeklilik yasa çalışması yok
YIL + YAŞ + GÜN İLE EMEKLİLİK
AYLARCA ÖNCESİNDEN YAZMIŞ VE UYARMIŞTIM
Çalışanlar açısından OHAL (3)
Çalışanlar açısından OHAL (2)
ÇALIŞANLAR AÇISINDAN “ OHAL “
DUYDUK , DUYMADIK DEMEYİN
Dul - Yetim aylığınız kesilebilir mi?
"Kafam bozuldu, işi bırakıyorum" diyemezsiniz
Ladesss!..
Kabahati hep SGK'da aramayalım
27 GÜN KALA ..
Bağ-Kur'lu olabilmek
Boşanacağım
Mevsimlik işçiye tazminat ödenir mi?
YAPILANDIR , ÖDE , EMEKLİ OL
DUL / YETİM AYLIĞI
EMEKLİLİKTE ASKERLİK BORÇLANMASI ÖNEMLİDİR
ARTIK TC KİMLİK NUMARASI VAR
ACİLEN TERÖR TAZMİNATI VERİLMELİ
ÇALGICILAR , SANATÇILAR , ÇÖPÇÜLER
SORUNUZA GÜLDÜM
BAĞ-KUR’lu SSK’lı çalışabilir mi?
Emekli olmak istemiyorum
Anneniz doğum borçlanması yapamaz !
Stajda emekliliğe esas prim yatırılmaz
SGK’ya koşun !..
Dul / yetim aylığı alabilmek
Güvenlik sosyal, adil ve insani olmalı
Esnaf odaları ve geriye dönük Bağ-Kur tescili
Bilgi paylaşıldıkça çoğalan bir hazinedir