Takip Et

SİGORTALI SAYILMAYANLAR

Değerli okurlarım, Bilindiği üzere Ülkemizde kendi nam ve hesabına çalışanlar 4/B li ,Bir başkasının nam ve hesabına çalışanlar 4/A lı ve Devletin nam ve hesabına çalışanlar 4/C li olarak anılmakta ve sigortalı sayılmaktadırlar.

Buradan hareketle Çalışma hayatında fiili olarak çalışıp ancak kanun ile yapılan düzenleme ile kimler sigortalı sayılır ve sayılmaz konusunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

KAYYUM OLARAK ATANANLAR

Kayyumlar işveren adına ve hesabına işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimseler olduğundan ve bu göreve mahkeme yoluyla atandıkları için kayyumla işveren arasında hizmet akdi ilişkisi oluşmadığından kayyum olarak görevlendirildikleri yerlerden dolayı 4/a kapsamında sigortalı sayılmamaktadırlar.

5510 sayılı kanunun 4. maddesinde sigortalı sayılanlara, 5. maddesinde kısmen sigortalı sayılanlara yer verilmiş ve 6. maddesinde ise kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında sigortalı sayılmayanlar sıralanmıştır. Söz konusu maddede belirtilenlerin bir kesimi, hizmet sözleşmesi ile çalışmalarına karşın, yaptıkları işin türü, şahsına bağlı kimi özellikler gibi nedenlerle kapsam dışı bırakılmışlardır. Başka bir bölümü ise zaten 4. maddede sayılan nitelikte bir çalışma ya da faaliyete dayanarak çalışmayanlardır. Yasaya göre sigortalı sayılmanın kesin ve tamamen önlenmesi durumu, yalnızca 5510 sayılı yasanın 6. maddesinde anılan bu kimseler bakımından söz konusudur. 6. maddede gösterilen kişilerin sayımı, sınırlı (tahdidi) niteliktedir. Dolayısıyla, sayılanların dışındaki kişilerin sigortalı sayılmayan olarak nitelendirilmesi mümkün değildir

GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLENLER

Gençlik ve spor faaliyetlerinde görevlendirilenler asli görevlerinin dışında günde en fazla 2 haftada ise 8 saat görevlendirilmekte olup yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler bu çalışmalarından dolayı sigortalı sayılmamaktadır.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE ÇALIŞANLAR

Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar ülkemizde sigortalı sayılmamaktadır.

ÜRETİM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER

Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların müsaadesiyle kurulan meslek veya sanat okullarında tatbiki mahiyette yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılmayacaklardır. Yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılmamaktadır.

İŞE ALIŞTIRILMAKTA OLAN VEYA REHABİLİTE EDİLEN, HASTA VEYA MALULLER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda sağlık müesseselerinde işe alıştırılmakta olan hasta veya malûller sigortalı sayılmamıştır. Uygulamada bu tür çalışma şekli daha ziyade rehabilitasyon merkezlerinde görülmektedir. Rehabilitasyon doğuştan veya sonradan kaza veya hastalık sonucu beden ve ruh kusuru olanların tedavi edilerek veya eğitilerek sosyal ve ekonomik hayata uygun bir du¬ruma sokulması, yeni bir işe alıştırılması demektir.

Rehabilitasyon merkezlerinde veya benzeri kuruluşlarda, hastalık veya kaza geçirenlere işe alıştırılmaları maksadıyla, üretimle ilgili çalışmalar yaptırılması ve buna karşılık kendilerine ücret ödenmesi söz konusu olmakla beraber, bu durumda hizmet akdi mevcut olmadığından, rehabilite edilenlerin sigortalı sayılmaları mümkün değildir.

Bu kişilerin öncelikle genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılır. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ise tescili yapılmaz. Ancak değilse bu kişilere genel sağlık sigortası yapılır.

İyilikle ve Sosyal Güvenlikle kalınız. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.