Takip Et

İBRAHİM AYVAZOĞLU

ARPAZ BEYLER KONAĞI

27 Aralık 2021, Pazartesi

     

Bu köşede yazdıklarım genellikle bir konunun birkaç seri olacak şekilde yazılmasını gerektiriyor. Belki alışageldiğimiz bir köşe yazısından farklı oluyor gerek içerik gerekse yazının sayfa çokluğu ile ilgili olarak. Nitekim geçen yazımda Harpasa Antik Kentinden bahsetmiştim. Bu kez de yeri gelmişken o konunun devamı olarak Arpaz Beyler Konağından bahsedecek isek , Arpaz Bey konağı ile ilgili yazılı kaynaklardaki bilgiler ışığında yapının ilk aşamasının Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamı Gedikli Ahmet Paşa’ya dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta geçen II. Beyazıd, babasının sadrazamı olan Gedik Ahmet Paşa’yı öldürmekten duyduğu pişmanlık nedeniyle Büyük Menderes Nehri ile Karacasu’daki Nargedik Köyü’nün arasında kalan araziyi Gedik Ahmet Paşa’nın iki oğluna bıraktığı rivayet edilmektedir. Eldeki mevcut silahlı adamları ile beraber mülkiyeti korumak için güçlendirilmiş olan bu yapı kompleksi büyük bir çiftlik görümündedir. Arpaz Beyler Konağı’nın ikinci mimari evresi ise 1830’lu yıllara aittir. Yapının iki evreli olmasının temel sebebi II. Mahmut Dönemi’nde 1828-1829 yıllarında ortaya çıkan bir iç isyandır. Atçalı Kel Mehmet’in liderliğinde gerçekleşen bu isyanda 1829 yılında konağı kuşattığı ve kuleyi yaktığı anlatılmaktadır. Bu iç isyan nedeniyle güvenliğinden endişe eden Konak Beyi Hacı Hasan Rodos Adası’na kaçmıştır. Bir müddet sonra Osmanlı merkezi yönetiminin buraya ordu göndermesi ile isyan bastırılmıştır. Bölgede asayişin sağlanması üzerine Hacı Hasan Bey tekrar Rodos’dan hareket ederek Beyler Konağı’na geri dönmüştür. Ancak bu iç isyan onu o kadar etkilemiştir ki yanında Rodos inşaat işçilerini getirerek Bey Konağı’nı savunmaya daha elverişli bir duruma getirilmesini sağlamıştır. Tahkimat duvarları ile çevrili olan konağın yapı birimleri doğu, batı ve kuzey olmak üzere üç kotaya dağılmıştır. Konak, payandalı kale ya da buna benzer bir yapının çevresinde kurulmuştur.

Arpaz Kulesi ve Arpaz Beyler Konağı hamam, misafirhane, pamuk deposu, çeşmeleri ve diğer müştemilat yapıları ile bütün bir yapı kompleksidir. Osmanlı’da ayanlık dönemi mimari eserlerinden sayılabilecek Arpaz Kulesi’ne konaktan asma köprü ile doğrudan geçiş bulunması, kulenin geçmişte temel olarak savunma amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Ancak Konağın birimlerinden biri olan kule yapısı sadece savunma amaçlı kullanılmadığı mimari planından anlaşılmaktadır. İçindeki ocak, nişli dolap ve oturma yerleri ile birlikte bir ev görünümündedir. Kule ve içindeki diğer yapı birimleri (hamam, ağır, çeşme, havuz vb.) oldukça görkemli bir şekilde inşa edilen konak tıpkı bir şatoyu anımsatmaktadır. Bu arada yine aynı dönemlere tarihlenebilecek bölgedeki diğer kuleler örneğin Yenipazar ilçesindeki Donduran Kulesi aynı işlev için yapılmış olsa bile aynı özellik ve niteliklerde değildir. Bu yapıya göre ve eklentilerine göre daha sadedir.

1911 yılında bu kez torun Arpazlı Osman Ağa, sel sonucu yıkılan Menderes Köprüsü’nü tamir ettirmediği için bölge halkı tarafından Çakırcalı Mehmet Efe’ye şikayet edilmiştir. Çakırcalı Efe; konağı basıp ateşe vermiş, Osman Ağa’yı kaçırmıştır. Efe, takip sonucu zaptiyeler tarafından Karıncalı Dağı’nda kuşatılıp öldürülmüştür. Beraberinde Osman Ağa’nın da cesedi bulunmuştur. İzmir’in Konakları olarak bilinen türküde geçen: “Bize de derler Çakıcı yar fidan boylu/Yakarız konakları” dizelerinde adı geçen konak da Arpaz Konağıdır.

Rodoslu inşaat ustalarının ellerinden çıkmış olan Arpaz Beyler Konağı’nı yok olma sürecinden kurtarmak amacıyla Nazilli Belediyesi tarafından daha önceki dönemlerde de şimdiki yönetim zamanında ise projeler yapılmıştır. Ancak ne kadar başarılı olunduğu elbette tartışılabilir. Şimdi bu kapsamda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, öncelikle Nazilli Belediyesi bünyesinde kalacak şekilde Arpaz Beyler Konağını kamulaştırmıştır. Arpaz Bey Konağı’nın restorasyonuna, iyileştirme çalışmalarına ise yakın vadede başlanacaktır. Umudumuz ve beklentimiz bunun bir an önce gerçekleştirilmesidir. Yazarın Tüm Yazıları

AYDIN TURİZMİ VE SORULAR

27 Haziran 2022, Pazartesi

LATMOS

10 Mayıs 2022, Salı

SU AKAR AKAR DURUR MU?

25 Nisan 2022, Pazartesi

SU VE YAŞAM FELSEFESİ (SU KADAR ÖMRÜNÜZ OLSUN – 2)

18 Nisan 2022, Pazartesi

SU KADAR ÖMRÜNÜZ OLSUN…

11 Nisan 2022, Pazartesi

BÖYLE DEVE GÜREŞİ OLMAZ, DEVE GÜREŞİ BÖYLE OLMAZ

14 Mart 2022, Pazartesi

ASIRLIK MİRAS: DEVECİLİK VE DEVE GÜREŞLERİ (2)

6 Mart 2022, Pazar

ASIRLARIN MİRASI: DEVECİLİK VE GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ (1)

28 Şubat 2022, Pazartesi

ULUSLARARASI PERSPEKTİFTE ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIMLAR

21 Şubat 2022, Pazartesi

DEVE GÜREŞLERİ, YÖRÜK KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜREL MİRAS

14 Şubat 2022, Pazartesi

DEVE DAMI…

7 Şubat 2022, Pazartesi

YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ (İbrahim Ayvazoğlu)

31 Ocak 2022, Pazartesi

TORONTO’DAN MEKTUP VAR… TOPRAK ETİĞİ NE DEĞİLDİR?

24 Ocak 2022, Pazartesi

ETİK…TOPRAK ETİĞİ VE DOĞANIN DÖNÜŞÜMÜ

17 Ocak 2022, Pazartesi

ATATÜRK’ÜN MİRASI NAZİLLİ SÜMERBANK BASMA FABRİKASI

10 Ocak 2022, Pazartesi

‘’NAZİLLİ BASMA FABRİKASI MÜZE OLMALIDIR’’

3 Ocak 2022, Pazartesi

ARPAZ BEYLER KONAĞI

27 Aralık 2021, Pazartesi

ARPAZ… HARPASA ANTİK KENTİ

20 Aralık 2021, Pazartesi

NAZİLLİ COLLEZYUMU (AMFİTİYATROSU)… MASTAURA ANTİK KENTİ

13 Aralık 2021, Pazartesi

MASTAURA…MASTAVRA…

6 Aralık 2021, Pazartesi

NE(LER) YAPABİLİRİZ Kİ…

28 Kasım 2021, Pazar

HAZİNE DAİRESİ : LATMOS

22 Kasım 2021, Pazartesi

BU TOPRAKLARA BORCUMUZ VAR BİZİM

15 Kasım 2021, Pazartesi

Beşparmak, Madran Dağları, Jeopark

11 Kasım 2021, Perşembe

MENDERES MAGNESİA’SI

4 Kasım 2021, Perşembe

LATMOSA RAHMET…

25 Ekim 2021, Pazartesi

DONDURAN KULESİ YENİLEMESİ (RESTORASYONU)

4 Temmuz 2020, Cumartesi

Marka Şehir mi dediniz? Sadece Sayın Fatih Atay'ın işi mi?

18 Eylül 2019, Çarşamba

KENT, KENTLİ OLMAK, YEREL YÖNETİMLER (2)

27 Mart 2019, Çarşamba

KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ VE YEREL YÖNETİMLER (1)

20 Mart 2019, Çarşamba

İZMİR'DEN ACI HABER GELDİ

13 Mart 2019, Çarşamba

TALAN…DİRECİK TÜMÜLÜSÜ..

5 Mart 2019, Salı

DEĞERLERİMİZİN FARKINDA MIYIZ?

27 Şubat 2019, Çarşamba