Takip Et

İBRAHİM AYVAZOĞLU

KENT, KENTLİ OLMAK, YEREL YÖNETİMLER (2)

27 Mart 2019, Çarşamba

     

Kent, kentlilik bilinci, kent kültürü gibi kavramlar son yıllarda yerel yönetimlerle birlikte anılır oldu.

Bu saydığımız kavramları kısaca tanımlamak gerekirse kent; tarihin çeşitli dönemlerine ait, fiziksel, kültürel ve sosyal tabakaların üst üste kurulması sonucu oluşan sosyal, fiziksel ve mekânsal ortamdır.

Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere kentler sadece caddelerden, sokaklardan, evlerden, binalardan vb. gibi yapılardan ibaret fiziksel mekanlar değildir.

Kentlilik bireylerin kentte yaşamanın gerektirdiği koşulları, kuralları, değerleri anlamış; kavramış ve özümlemiş olmalarıdır.

Kentlilik bilinci; o kentte yaşayan bireylerin o kente özgü tavır ve davranış ortaya koymaları, kentli birey olmanın farkında olmaları ve bu kurallara göre davranış geliştirmeleri anlamına gelir. Bunun oluşmasının ön ve en önemli koşulu ise bireylerin kendilerini yaşadıkları kentin bir parçası hissetmelerinden geçer.

Çağdaş yerel yönetim anlayışlarında bireylerin kentlilik bilinci, bireylerin yaşadıkları kente sahip çıkmalarıyla doğrudan orantılı olduğu için büyük önem arz eder.

Şunu belirtmeliyim ki ben kent dediğimizde sayısal, yani nicel verilerle ifade edilen, örneğin 50.000’in üzerinde olan yerleşimler gibi bir ölçütün olmadığını anlıyorum. Tam tersine yaşanılan her yerin, bir mahalle de olsa, bir köy de olsa kent gözüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi kentte yaşayan bireylerin ve o kentin örgütsel yapılarının ortak tutum ve davranış sergilemeleri, o kentin paydaşları oldukları bilinciyle değerlere uygun davranmaları beklenir.

Bu kentlilik bilincinin oluşması için bireyin o kentteki diğer bireylerle, kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmeleri, kendilerini o kentin bir parçası gibi hissetmeleriyle oluşur. Kentlilik bilincinin oluşturulması için kişilerin sosyal ve kültürel anlamda eğitilmelerine gerek olabilir; bu ihtiyaçları da ilgili kurum, kuruluş ve yetkililer tarafından karşılanabilmeli, hatta zorunlu olarak karşılanmalıdır. Kamu spotu gösterimleri buna bir örnek olabilir.

Literatürde kentlilik bilincinin oluşumu için üç temel yaklaşımdan söz edilir:

Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varmak,

Kentin fiziksel, kültürel ve sosyal (sürdürülebilir) dönüşümünü gerçekleştirmek,

Kentte aidiyet duygusunu hissederek, kenti sahiplenip korumak.

Şimdi bu üç yaklaşım üzerinden;

“Biz bu işin neresindeyiz?”,

“Ne yapmalıyız?”

“Yaşadığımız kentle ilgili durumumuz nedir?”

“Hangi dinamikleri devreye sokarak bu bilincin oluşmasına katkı koymalıyız?"

gibi uzayıp giden soruların cevabını araştırmak, bulmak ve bu yönde çalışmalarımızı geliştirmek durumundayız.

Kentlilik bilinci oluşturmanın zaptiye önlemlerle, örnek vermek gerekirse ”Buraya çöp dökmek yasaktır”,”Buraya çöp dökmenin cezası şu kadar liradır.”, “Duvara yazı yazmak yasaktır.”, “Çimlere basmak yasaktır.” vb. gibi ikaz ve tehdit içeren ifadelerle düzelecek ya da davranılacak bir durum olmadığının, aksine bu bilinci eğitimle ve bu yönde göstereceğimiz olumlu örneklerle çözebiliriz.

Haydi, hep birlikte düşünelim… Yazarın Tüm Yazıları

AYDIN TURİZMİ VE SORULAR

27 Haziran 2022, Pazartesi

LATMOS

10 Mayıs 2022, Salı

SU AKAR AKAR DURUR MU?

25 Nisan 2022, Pazartesi

SU VE YAŞAM FELSEFESİ (SU KADAR ÖMRÜNÜZ OLSUN – 2)

18 Nisan 2022, Pazartesi

SU KADAR ÖMRÜNÜZ OLSUN…

11 Nisan 2022, Pazartesi

BÖYLE DEVE GÜREŞİ OLMAZ, DEVE GÜREŞİ BÖYLE OLMAZ

14 Mart 2022, Pazartesi

ASIRLIK MİRAS: DEVECİLİK VE DEVE GÜREŞLERİ (2)

6 Mart 2022, Pazar

ASIRLARIN MİRASI: DEVECİLİK VE GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ (1)

28 Şubat 2022, Pazartesi

ULUSLARARASI PERSPEKTİFTE ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIMLAR

21 Şubat 2022, Pazartesi

DEVE GÜREŞLERİ, YÖRÜK KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜREL MİRAS

14 Şubat 2022, Pazartesi

DEVE DAMI…

7 Şubat 2022, Pazartesi

YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ (İbrahim Ayvazoğlu)

31 Ocak 2022, Pazartesi

TORONTO’DAN MEKTUP VAR… TOPRAK ETİĞİ NE DEĞİLDİR?

24 Ocak 2022, Pazartesi

ETİK…TOPRAK ETİĞİ VE DOĞANIN DÖNÜŞÜMÜ

17 Ocak 2022, Pazartesi

ATATÜRK’ÜN MİRASI NAZİLLİ SÜMERBANK BASMA FABRİKASI

10 Ocak 2022, Pazartesi

‘’NAZİLLİ BASMA FABRİKASI MÜZE OLMALIDIR’’

3 Ocak 2022, Pazartesi

ARPAZ BEYLER KONAĞI

27 Aralık 2021, Pazartesi

ARPAZ… HARPASA ANTİK KENTİ

20 Aralık 2021, Pazartesi

NAZİLLİ COLLEZYUMU (AMFİTİYATROSU)… MASTAURA ANTİK KENTİ

13 Aralık 2021, Pazartesi

MASTAURA…MASTAVRA…

6 Aralık 2021, Pazartesi

NE(LER) YAPABİLİRİZ Kİ…

28 Kasım 2021, Pazar

HAZİNE DAİRESİ : LATMOS

22 Kasım 2021, Pazartesi

BU TOPRAKLARA BORCUMUZ VAR BİZİM

15 Kasım 2021, Pazartesi

Beşparmak, Madran Dağları, Jeopark

11 Kasım 2021, Perşembe

MENDERES MAGNESİA’SI

4 Kasım 2021, Perşembe

LATMOSA RAHMET…

25 Ekim 2021, Pazartesi

DONDURAN KULESİ YENİLEMESİ (RESTORASYONU)

4 Temmuz 2020, Cumartesi

Marka Şehir mi dediniz? Sadece Sayın Fatih Atay'ın işi mi?

18 Eylül 2019, Çarşamba

KENT, KENTLİ OLMAK, YEREL YÖNETİMLER (2)

27 Mart 2019, Çarşamba

KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ VE YEREL YÖNETİMLER (1)

20 Mart 2019, Çarşamba

İZMİR'DEN ACI HABER GELDİ

13 Mart 2019, Çarşamba

TALAN…DİRECİK TÜMÜLÜSÜ..

5 Mart 2019, Salı

DEĞERLERİMİZİN FARKINDA MIYIZ?

27 Şubat 2019, Çarşamba