Takip Et

İBRAHİM AYVAZOĞLU

ETİK…TOPRAK ETİĞİ VE DOĞANIN DÖNÜŞÜMÜ

17 Ocak 2022, Pazartesi

     

Büyük Menderes platformunun 24.Çevrimiçi konuğu ADÜ Felsefe Bölümü Öğretim üyesi Doç.Dr.Berfin KART idi. Konu başlığı ‘’Doğanın Dönüşümü ve İnsanın Etik Sorumluluğu ‘’ olan bilgi dolu, duygu dolu sunumunu ilgiyle dinledik. Her toplantımızda olduğu gibi bu toplantının sonunda yapılan katkılar ve soru cevap bölümü ise ayrıca değerli idi. Yapmış olduğumuz toplantılarımızın ağırlıklı konuları ekonomik kalkınma modelleri, Kültürel Varlıklarımız, Tarihi değerlerimiz ,tarihi kişiliklerimiz, doğam iklim değişiklikleri, olumsuz değişimler, olası tehlikeler, kıtlık, kuraklık ,su(suz)luk sorunu, taşkınlar ,sulak alanlar, vb konular ve bu konular ekseninde oluyor. Bu kez ETİK kavramı ile birlikte bu topraklarımızın -elbette sadece yurt toprakları ile sınırlı değil- doğamızın çevremizin durumunu, toprağa, doğaya karşı sorumluluklarımızı, hatta yaptığımız sorumsuzlukları tartışmaya açtık. Aslında literatüre girişi çok yeni olmamakla birlikte bizim literatürümüze ya da gündemimize çok eski sayılmayacak bir dönemde, yaklaşık 30 yıl kadar önce girmeye başladı ETİK kavramı. Hatta şimdi bile Etik dediğimizde genellikle Pratik Etik, Uygulamalı Etik, Mesleki Etik ya da Kamu Etiği gibi sınırlı alanlarda kullanıldığını söylersek hata yapmamış oluruz. Ancak etiğin yalnızca pratik alana ilişkin olmadığını ve bu kullanımlardan ayırabildiğini gösterebilmek, teorik bir alan olarak da ele alındığını vurgulayabilmek için felsefenin en eski ve en temel bugün “felsefi etik” olarak da anıldığını görmekteyiz. Felsefenin temel disiplinlerinden biri olan etiği Öyle ki Etik kavramı ile Ahlak kavramı hep karıştırılır oldu, oluyor. Hatta zaman zaman etik ve hukuk da birbirine karıştırılıyor. Sözümün hemen burasında ifade etmek isterim ki herhangi bir olay hukuka uygun olabilir ama Etik olmayabilir. Peki nedir Etik?

‘’Etik farklı disiplinlerdeki pek çok konuyu ve tartışmayı kapsamaktadır. Antropoloji, ekonomi, politika (siyaset), sosyoloji, hukuk, kriminoloji, psikoloji, biyoloji, ekoloji gibi daha pek çok alanda devam eden etik tartışmalar bu alanlara temel teşkil etmektedir. Etik evrensel değerleri konu edindiği için insanın bütün pratiklerini içerebilen yargılar ve doğrularla ilgilenir. İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, suç, değer, erdem, vicdan, gibi kavramları temel alan etik farklı alt dallara ayrılmaktadır.’’

ETİK: Etik terimi kökeni Yunanca "kişilik, karakter, düşünme tarzı" anlamlarına gelen "ethos" sözcüğünden türemiştir. Latince mos sözcüğü de ethos sözcüğü gibi, isteme ve bununla bağlantılı olarak alışkanlık, yasa, buyruk gibi anlamlarda da kullanılmaktadır. Etik doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak, ve değerler hakkında düşünme pratiğidir. Etik bilginin, etiğin sağladığı bilginin pratik yaşamın sorunlarını çözmede ne kadar işe yaradığı hep tartışma konusu olmuştur. Etik, bir bilme etkinliği, theoria etkinliğidir, olan bitenin felsefeyle seyredilmesidir. Etik, yaşamda kişilere eylemleri için, pratik alan için bilgi sunan bir etkinliktir. Etik, pratik alanda olan biteni seyreden, praksisi nesne edinen ve bu olan bitene dair bilgi ortaya koyan teorik bir etkinliktir. Pratikte olduğu gibi teorik alanda da “etik” kavramı, sıkça “ahlak” kavramı yerine kullanılmakta ve bu iki kavram arasındaki kesişme ve farklılıkların görülememesinden kaynaklanan kimi sorunlar yaşanmaktadır.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi ‘’her ne kadar birbirlerinin yerine kullanılsalar da ahlak ve etik farklı kavramlar olarak değerlendirilebilir. Etik daha çok felsefenin bir alanı olarak doğru bir biçimde yaşamaya dair yapılan tartışmaları ve bu alanda geliştirilmiş iddiaları kapsarken, ahlak toplumsal kabuller, gelenekler, varsayımlar, kurallar ve yasalar üzerine kuruludur’’

Bizim konu başlığına dönersek eğer yani Toprak Etiği ve Doğanın dönüşümü konusuna; Toprak Etiği kavramı İlk defa Aldo Leopold tarafından kullanılan bir kavramdır. Aldo Leopold, çevre etiği ve doğal yaşamı koruma alanlarında 20. yüzyılın en etkili bilim insanlarındandır. Leopold, toprak etiği kavramıyla, ‘’günümüze kadar gelişen tüm etik sistemlerin sadece insan merkezli olduğunu vurgulayarak toprağı da içine alacak yeni bir etik önerir. Toprak etiğini, topluluğun sınırlarını yalnız insan değil, karaları ve suları, bitki ve hayvanları, yani tüm toprağı kucaklayacak şekilde genişletmek’’ olarak tanımlar. Leopold, her şeyden önce, toprağa salt ekonomik değer verilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini savunur. Bu aralar maalesef topraklarımıza sadece ekonomik değer olarak baktığımız gibi. Oysa Leopold ‘’bütünüyle ekonomik nedenlere dayalı doğa koruma sistemlerinde temel bir eksiklik vardır: toprak topluluğunun üyelerinin büyük bir çoğunluğunun ekonomik değeri yoktur! Doğa korumayı ekonomik sebeplere dayandırmak ancak ekonomik açıdan faydalı türleri ve toprakları korumaya yarar. Oysa toprağın sağlıklı işleyişi için, insana faydası olsun ya da olmasın (ticari değeri olsun ya da olmasın) ekosistemin tüm unsurlarına ihtiyaç vardır. Sadece ekonomik çıkar güden bir doğa koruma sistemi, toprak topluluğu içindeki ticari değeri olmayan, ama aslında o topluluğun sağlıklı işleyebilmesi için gerekli olan unsurları göz ardı etmeye ve devre dışı bırakmaya eğilim gösterir. Bunu engellemenin tek yolu, tüm ekosistemi koruyacak daha bütüncül bir etik sisteminin ortaya çıkmasıdır demektedir.

Elbette bir köşe yazısının sayfalarına sığacak kadar az, basit ve kolay bir konu değildir bu konu. Konuya giriş niteliğinde olacak olan bu yazımı bir seri olacak şekilde yazmaya ve Elbette Berfin Kart hocamızın bizlere anlattıklarını da paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada yazı konumuzla ilgili olarak ‘’Dünyanın neresinden olursanız olun topraklarınızı koruyun, onarın, iyileştirin diye seslenen Aldo LEOPLD’un yazdığı Ufuk ÖZDAĞ’ın çevirisi olan ’Bir kum Yöresi Almanağı’’ isimli değerli kitabı okumanızı öneririm. Yazarın Tüm Yazıları

AYDIN TURİZMİ VE SORULAR

27 Haziran 2022, Pazartesi

LATMOS

10 Mayıs 2022, Salı

SU AKAR AKAR DURUR MU?

25 Nisan 2022, Pazartesi

SU VE YAŞAM FELSEFESİ (SU KADAR ÖMRÜNÜZ OLSUN – 2)

18 Nisan 2022, Pazartesi

SU KADAR ÖMRÜNÜZ OLSUN…

11 Nisan 2022, Pazartesi

BÖYLE DEVE GÜREŞİ OLMAZ, DEVE GÜREŞİ BÖYLE OLMAZ

14 Mart 2022, Pazartesi

ASIRLIK MİRAS: DEVECİLİK VE DEVE GÜREŞLERİ (2)

6 Mart 2022, Pazar

ASIRLARIN MİRASI: DEVECİLİK VE GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ (1)

28 Şubat 2022, Pazartesi

ULUSLARARASI PERSPEKTİFTE ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIMLAR

21 Şubat 2022, Pazartesi

DEVE GÜREŞLERİ, YÖRÜK KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜREL MİRAS

14 Şubat 2022, Pazartesi

DEVE DAMI…

7 Şubat 2022, Pazartesi

YEREL YÖNETİMLER VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ (İbrahim Ayvazoğlu)

31 Ocak 2022, Pazartesi

TORONTO’DAN MEKTUP VAR… TOPRAK ETİĞİ NE DEĞİLDİR?

24 Ocak 2022, Pazartesi

ETİK…TOPRAK ETİĞİ VE DOĞANIN DÖNÜŞÜMÜ

17 Ocak 2022, Pazartesi

ATATÜRK’ÜN MİRASI NAZİLLİ SÜMERBANK BASMA FABRİKASI

10 Ocak 2022, Pazartesi

‘’NAZİLLİ BASMA FABRİKASI MÜZE OLMALIDIR’’

3 Ocak 2022, Pazartesi

ARPAZ BEYLER KONAĞI

27 Aralık 2021, Pazartesi

ARPAZ… HARPASA ANTİK KENTİ

20 Aralık 2021, Pazartesi

NAZİLLİ COLLEZYUMU (AMFİTİYATROSU)… MASTAURA ANTİK KENTİ

13 Aralık 2021, Pazartesi

MASTAURA…MASTAVRA…

6 Aralık 2021, Pazartesi

NE(LER) YAPABİLİRİZ Kİ…

28 Kasım 2021, Pazar

HAZİNE DAİRESİ : LATMOS

22 Kasım 2021, Pazartesi

BU TOPRAKLARA BORCUMUZ VAR BİZİM

15 Kasım 2021, Pazartesi

Beşparmak, Madran Dağları, Jeopark

11 Kasım 2021, Perşembe

MENDERES MAGNESİA’SI

4 Kasım 2021, Perşembe

LATMOSA RAHMET…

25 Ekim 2021, Pazartesi

DONDURAN KULESİ YENİLEMESİ (RESTORASYONU)

4 Temmuz 2020, Cumartesi

Marka Şehir mi dediniz? Sadece Sayın Fatih Atay'ın işi mi?

18 Eylül 2019, Çarşamba

KENT, KENTLİ OLMAK, YEREL YÖNETİMLER (2)

27 Mart 2019, Çarşamba

KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ VE YEREL YÖNETİMLER (1)

20 Mart 2019, Çarşamba

İZMİR'DEN ACI HABER GELDİ

13 Mart 2019, Çarşamba

TALAN…DİRECİK TÜMÜLÜSÜ..

5 Mart 2019, Salı

DEĞERLERİMİZİN FARKINDA MIYIZ?

27 Şubat 2019, Çarşamba