Sabri SAĞLAM
Bozdoğan İlçe Vaizi

ALLAH’A BORÇ VERİR MİSİN?

25 Eylül 2020, Cuma

     

Kıymetli kardeşlerim cumamız mübarek olsun!

Bu hayatta Rabbimiz ’in dışındaki herkes birbiriyle iç içe yaşamak zorundadır. Bizi, bir arada tutan önemli değerlerimiz vardır. Maddi yönden birbirimizle yardımlaştığımız gibi manevi olarak da birbirimizle yardımlaşırız. Düğünlere katılmamız, hastayı ziyaret etmemiz, bir işe girene hayır duada bulunmamız, ahirete göçenlerin ardından yaptıklarımız ve daha birçok davranış, manevi yardımlaşma örneklerindendir. Manevi yardım kısmı en kolay olanıdır. Bir de maddi yardım vardır ki bu da çeşitli şekillerde kendini gösterir. Yetim ve yoksullara yardım etmek, verdiğimiz zekât ve fitrelerimiz, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmamız, okuyan öğrencilere burs vermek gibi davranışları maddi yardım kapsamında sayabiliriz. Bir de borçlu olana yardım etmek dediğimiz bir yardımlaşma çeşidi vardır.

Rabbimiz, borçluya yardım etmek hususunda şöyle emretmektedir; “Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Sûresi 280) Eğer alacaklı durumunda isek, borçluya ödeyemediği zaman süre tanımamız, Rabbimiz ’in bizlere emridir. Eğer çok zor durumdaysa ve ödemeye de gücü yetmiyorsa, sadaka olarak bağışlamamız da çok yerinde bir davranış olur. Borçlu kimse de kendisine tanınan bu süreyi suiistimal etmemelidir. İmkânı elverdiğince ödemeye çalışmalıdır. Zira Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır; “Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür.(Buhari, İstikraz 12;Müslim, Müsâkât 33) Efendimiz (s.a.s.)’den bir müjde ile devam edelim; “Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti." (Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsâkât 19) Rasûlüllâh (s.a.s.), “Kim darda kalmış (borçlu) bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir.” (Müslim, Zühd, 74) buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik etmiştir.

Borçlulara yardım edenlere Rabbimiz bakın nasıl müjde veriyor; Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat da vardır.” (Hadîd Sûresi 18) ayetin ilk kısmında sadaka verenler iki cinse göre sayılıyor. Sadakadan dilenciye verilen üç beş kuruşu anlamayalım. İşe yarar şekilde yardımdan bahsediliyor. Tanıdığımız çevrede yardım edersek, kimse de bizi kandırıp paramızı almış olmaz. Rabbimiz Teâla, mümin kardeşine borç verme işlemini sanki kendisine borç verilmiş sayıyor. Kim Allah’a borç vermek istemez ki? Şöyle bir örnek verelim, ülkemizin en zenginlerinden birisi bizden biraz borç istese, hemen verilir. Çünkü o kimse hele de cömertse fazla fazla geri öder. Belki de borç verme sayesinde gözüne girilmiş olur. Bir de bu borcun Allah Teâlâ’ya verildiğini düşünelim. Biz kardeşimize borç vereceğiz, bu da Allah’a borç vermek gibi sevap olacak.

Eğer kişinin borçlanması sonucu elinde bulunan mal veya paralar borcunu ödemeye yetmiyorsa o kimse iflas etmiş sayılır. Böyle iflas eden bir hakkında Rasûlüllâh Efendimiz (s.a.s.)’in şu uygulamasına zamanımızda ne kadar da muhtacız; Ebû Saîd el-Hudrî anlatıyor: “Rasûlüllâh (sav) zamanında bir adam, dalındayken satın aldığı meyveler afete uğrayınca zarar etti ve borcu çoğaldı. Rasûlüllah’ın (sav), "Ona bağışta bulunun." demesi üzerine insanlar ona sadakalarını verdiler. Fakat bu yardımlar borcunu ödemeye yeterli gelmedi ve bunun üzerine Rasûlüllah’ın (sav) adamın alacaklılarına şöyle dedi: "Bulduğunuzu alın! Bundan başka yapabileceğiniz bir şey de yoktur!" (Müslim, Müsâkât, 18)

İflas eden kişi kimdir? Aklımıza gelen ilk soru malını mülkünü kaybeden kişidir diye gelir. Bu soruyu Rasûlüllâh Efendimiz de sordu sahabeye. Sahabe ile arasındaki konuşma şöyle cereyan etmiştir; “Bir gün Rasûlüllâh (sav), “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Ashâbı, “Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir.” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekâtla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir hâlde gelir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.” buyurdu.(Müslim, Birr, 59)

Rabbim, bizleri hem bu dünyada hem de ahirette iflas edenlerden eylemesin! Bu dünyayı rızasına uygun yaşayan kullardan olmak duasıyla… Âmin! Yazarın Tüm Yazıları
BESMELE HER HAYIRLI İŞİN BAŞIDIR
CENNETTEN BİR PARÇADIR AİLE
İMAN ATMEYENİN AMELİ BOŞTUR
ALLAH VAR GAM YOK
EN GÜZEL SÖZ KİMİN SÖZÜDÜR?
RAMAZAN VE ORUÇLA İLGİLİ DİĞER KONULAR
FITIR SADAKASI VE FİDYE
ORUCUN KAZASI VE KEFFÂRETİ
ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER II
ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER
ORUÇLA İLGİLİ MESELELER
EŞSİZ AY RAMAZAN
GÜZEL AHLAK OLMADAN OLMAZ
GENÇLİĞİMİZ VE BİZ
ÇANAKKALE
MANEVİ MERDİVEN NAMAZ
MİRAÇ KANDİLİ
DOST, KARA GÜNDE BELLİ OLUR
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ
ALLAH İÇİN SADAKA VERMEK
CİNAYET HARAMDIR
MÜMİN ORTA YOLU TUTAR
DİNİN ZORUNLULUKLARI VE MÜLKİYET HAKKI
MÜMİNİN CVSİ -II
MÜMİNİN CVSİ -I
ÇOCUKLARIMIZA KARŞI DİKKAT EDECEKLERİMİZ
DİZİ VE FİMLERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE
YILBAŞI BİLETİ, ŞANS OYUNLARI VE İDDİALAR KUMARDIR
HER İNSAN DEĞERLİDİR
ALACALI, KEL VE KÖR
İSLAM’IN İLME VERDİĞİ DEĞER
İslam'da boşanma
ÇOCUKLARIMIZIN DİN EĞİTİMİ
MUSİBETTE MANEVİ DAYANAK
ÇOCUKLARIN PEYGAMBERİ (S.A.S.)
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.) VE ÇOCUKLAR
KADINLAR SAYGINDIR
ALIŞVERİŞ ÖLÇÜSÜ
CAMİ VE İLİM
ALLAH’A BORÇ VERİR MİSİN?
HER ZAMAN SABIR GEREKLİ
AHİRETTE DEVAM EDEN DOSTLUK
ALLAH (c.c.)’IN YARATTIĞI EN GÜZEL CANLI: İNSAN
KALBİM TEMİZ
ZENGİNLİĞE SABRETMEK, FAKİRLİKTEN DAHA ZOR
İMANSIZ AMEL BOŞTUR
İHLASLIYA ŞEYTAN İLİŞEMEZ
BAYRAM O BAYRAM OLA
KURBAN REHBERİ
HER İŞİN DOĞRUSU
ZAMANI GELMEDİ Mİ?
LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ
Ben Demeyrum, Çitap deyi Çitap!
VİRÜS VE SİVRİSİNEK
Kur’ân’ın Kalbinden
Annesini Merdivenlerden İten Kız