Sabri SAĞLAM
Nazilli İlçe Vaizi

ALLAH VAR GAM YOK

21 Mayıs 2021, Cuma

     

Kıymetli Kardeşlerim Cumamız Mübarek Olsun!

İnsan zayıf bir varlıktır. Her ne kadar kendisini güçlü ve kudretli görse de birine yakınlaşma ihtiyacı hisseder. Dağ gibi dalgaların içinde sinek gibi savrulan gemideki yolculardan kim varsa kendilerinden daha üstün olan birine sığınırlar. Düşmek üzere olan bir uçakta bulunan kimseler aynı şekilde hareket ederler. Şu ayetlerde bu durum çok güzel ifade ediliyor: “O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgârla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını (batıp boğulacaklarını) anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca, bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey İnsanlar! Sizin taşkınlığınız, sırf kendi aleyhinizedir. (Bununla) sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. (Biz de) bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz.” (Yunus Suresi 22-23)

İnsanoğlu zayıf olduğunu ister kabul etsin ister etmesin sonuç aynıdır: insan zayıf bir varlıktır. Tarihin her döneminde insanoğlu inancı ne olursa olsun zor zamanlarında üstün bir güce sığınmştır. Buna dayanarak da dinsiz bir toplum yaşamamıştır denir.

İnsan Allah’a iman etmemiş olsa da birine sığınma ihtiyacı hisseder. Sığınacağı ister ateş ister rüzgar ister inek olsun fark etmez. Mümin ise tabiki de Allah’a sığınacak. Madem insan zayıf bir varlık o zaman güveneceği ve sğınacağı yegane varlık Rabbidir. Rabbine sığınan kişi asla moralsiz olmaz. Düşse de kaldıranın olacağını bilir ve asla ümitsizlik içine düşenlerden olmaz.

Hz. Nuh (a.s.) bilmediği şeyi istemekten Allah’a sığınmıştı. Hz. Yusuf (a.s.) kendisini kötülüğe çağıran kadından Allah’a sığınmıştı. Diğer peygamberler de başlarına gelen birçok olayda bir ve tek olan Rablerine sığınmışlardı. Bu peygamlerin sığındıkları bazı dualar Kur’an-ı Kerim’de zikredilirken bazısı da hadis-i şeriflerde zikredilmektedir. Sığınmak kelimesi Arapça’da “istiâze” olarak isimlendirilir. İstiâzenin manası ise “her türlü kötülükten korunabilmek için sözle Allah’ın yardım ve himayesini istemeyi ifade eder” ve bunun için “eûzü, maazallah” (Allah’a sığınırım), “neûzübillâh” (Allah’a sığınırız) ibareleri kullanılır.

Nuh (a.s.)’ın sığınma duasını okuyalım; “Nûh, "Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum" dedi.” (Hud Suresi 47)

Efendimiz (s.a.s.)’e Rabbimiz şöyle emretmiştir: “Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Araf Suresi 200) Bu emir bizim için de geçerlidir. Kur’an okumaya başlarken bile Rabbimize sığınmamız emredilmiştir: “Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.” (Nahl Suresi 98)

Her zaman şeytanlardan Rabbimize sığınmalıyız. “De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." (Muminun Suresi 97-98)

Felak ve Nas Sureleri için Muavvizeteyn denir. Bu iki sûre ile Rabbimize sığınırız. Rasülüllah (s.as.) bu iki sureyi yatmadan önce okur ve avuç içlerine üfleyerek bütün bedenini mesh ederdi. Ashabına da böyle yapmalarını öğütlerdi. Kişi eğer öfkelenirse şu sözü söylerse efendimiz (s.a.s.)’in ifadesiyle öfkesi gider. “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.” (Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.)

İnancı zedeleyip ahiret saadetini engelleycek durumlardan ve olumsuz davranışlardan da Nebi (s.a.s.) gibi Rabbimiz Teala ve Tekadddes Hazretleri’ne sığınalım: “Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32) Rasülüllah (s.a.s.) secdede şöyle dua ederdi: Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.” (Müslim, Salât, 222)

Yine şu dular da Rasülüllah (s.a.s)’in sığındığı şeyleri konu almaktıdır: “Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32) “Allah’ım! Nimetlerinin yok olmasından, sağlığımın bozulmasından, ansızın gelecek cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.” (Müslim, Rikâk, 96)

Hz. Âişe, Peygamber Efendimizin en çok günaha girmekten ve borçtan Allah’a sığındığını nakletmektedir. Müminlerin annesi, “Ey Allah’ın Resûlü! Borçtan ne kadar da çok Allah’a sığınıyorsunuz?” diye şaşkınlığını dile getirince, Peygamberimiz, “Borçlanan kimse konuşur ama yalan söyler; söz verir ama sözünü yerine getirmez.” (Nesâî, İstiâze, 9) karşılığını vererek, bir taraftan da borç altında kalanların sergileyebileceği olumsuz davranışlara dikkat çekmiştir. Enes b. Mâlik de Resûlullah’a hizmet ederken onun sık sık şöyle dediğini bildirmektedir: “Allah’ım, sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Rasülüllah (s.a.s.) kederden ve borçtan kurtulmak için şu duayı öğretmiştir: “Allah’ım! Gam ve kederden sana sığınırım, çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım, korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım, ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım. ” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Kimseye muhtaç olmadan sağlıklı bir şekilde yaşama arzusunu dualarına yansıtan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), hayatının acı bir felâketle son bulmasından da Allah’a sığınır ve şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. ” (Nesâî, İstiâze, 61)

Madem Efendimiz (s.a.s.) bu kadar çok Allah’a sığınıyordu biz de aynı yolu izleyelim. Her ne olursa olsun bizi asla bırakmayan Rabbimize sığınalım. Ve Rasülüllah (s.a.s.)’in bize öğrettiği dua ile yazımızı bitirelim: “Allah’ım! Peygamberin Muhammed’in senden istediği hayırlı şeyleri biz de istiyoruz. Peygamberin Muhammed’in sana sığındığı kötü şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım sendendir ve varış sanadır. Güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır.” (Tirmizî, Deavât, 88.)

AMİN! Yazarın Tüm Yazıları
BEKLENENSİN RAMAZAN!
BESMELE HER HAYIRLI İŞİN BAŞIDIR
CENNETTEN BİR PARÇADIR AİLE
İMAN ATMEYENİN AMELİ BOŞTUR
ALLAH VAR GAM YOK
EN GÜZEL SÖZ KİMİN SÖZÜDÜR?
RAMAZAN VE ORUÇLA İLGİLİ DİĞER KONULAR
FITIR SADAKASI VE FİDYE
ORUCUN KAZASI VE KEFFÂRETİ
ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER II
ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER
ORUÇLA İLGİLİ MESELELER
EŞSİZ AY RAMAZAN
GÜZEL AHLAK OLMADAN OLMAZ
GENÇLİĞİMİZ VE BİZ
ÇANAKKALE
MANEVİ MERDİVEN NAMAZ
MİRAÇ KANDİLİ
DOST, KARA GÜNDE BELLİ OLUR
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ
ALLAH İÇİN SADAKA VERMEK
CİNAYET HARAMDIR
MÜMİN ORTA YOLU TUTAR
DİNİN ZORUNLULUKLARI VE MÜLKİYET HAKKI
MÜMİNİN CVSİ -II
MÜMİNİN CVSİ -I
ÇOCUKLARIMIZA KARŞI DİKKAT EDECEKLERİMİZ
DİZİ VE FİMLERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE
YILBAŞI BİLETİ, ŞANS OYUNLARI VE İDDİALAR KUMARDIR
HER İNSAN DEĞERLİDİR
ALACALI, KEL VE KÖR
İSLAM’IN İLME VERDİĞİ DEĞER
İslam'da boşanma
ÇOCUKLARIMIZIN DİN EĞİTİMİ
MUSİBETTE MANEVİ DAYANAK
ÇOCUKLARIN PEYGAMBERİ (S.A.S.)
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.) VE ÇOCUKLAR
KADINLAR SAYGINDIR
ALIŞVERİŞ ÖLÇÜSÜ
CAMİ VE İLİM
ALLAH’A BORÇ VERİR MİSİN?
HER ZAMAN SABIR GEREKLİ
AHİRETTE DEVAM EDEN DOSTLUK
ALLAH (c.c.)’IN YARATTIĞI EN GÜZEL CANLI: İNSAN
KALBİM TEMİZ
ZENGİNLİĞE SABRETMEK, FAKİRLİKTEN DAHA ZOR
İMANSIZ AMEL BOŞTUR
İHLASLIYA ŞEYTAN İLİŞEMEZ
BAYRAM O BAYRAM OLA
KURBAN REHBERİ
HER İŞİN DOĞRUSU
ZAMANI GELMEDİ Mİ?
LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ
Ben Demeyrum, Çitap deyi Çitap!
VİRÜS VE SİVRİSİNEK
Kur’ân’ın Kalbinden
Annesini Merdivenlerden İten Kız