Takip Et
  • 17 Ocak 2022, Pazartesi

Okul Öncesi Eğitimde Veli Katılımı Çalışmaları

Okul öncesi eğitim, çocuğun ileriki hayatına etki eden önemli bir süreçtir. Çocukların iletişim becerilerinin gelişiminde en etkili faktör anne babaları yani velileridir. Yapılan bilimsel araştırmalar, nitelikli, sağlıklı ve istendik davranışlara sahip bireyler yetiştirebilmek için eğitimin çok küçük yaşlarda başlatılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Okul öncesi dönemde, anne-babaların çocuklarına karşı tutumları ve çocuklarıyla iletişim biçimleri, çocukların kişilik gelişimini etkilemektedir. Bu dönemde aileler, çocuklarına toplumsal hayata uyum sağlayabilecek beceriler kazandırmalı ve gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek yaşantılar sunmalı ve onların okul öncesi eğitimden yararlanmalarını sağlamalıdırlar.

Okul öncesi eğitimden istenilen kazanımların elde edilebilmesi için okul aile işbirliğinin sağlanması ve ailelerin eğitim sürecinde aktif bir şekilde yer alması gerekmektedir. Çocukların eğitim sürecinde ilk görev ailelerindir, daha sonra görevi okul öncesi eğitimi öğretmeni devralır sonra da bu görev diğer öğretmenlere verilir. Ancak bu görev değişimlerinde aile görevi devretse de çocuklarının eğitimleri konusunda sorumluluklarını sürekli taşırlar. İşte bu sorumluluk ailelerle veli katılımı çalışmalarının planlı bir şekilde sürdürülmesini gerektirir. Okul öncesi eğitim kurumlarınca yapılan konferans, seminer, toplantı, yemek, gezi, piknik, kermes, sergi gibi çeşitli etkinlikler veli katılımı çalışmalarına girer. Ailelerin bu çalışmalara etkin bir şekilde katılmaları, bu çalışmalarda görev almaları öğretmenler, idareciler ve okulun diğer çalışanları ile iletişimlerinin gelişmesini ve güçlenmesini sağlar.

Veli katılımı çalışmaları, ortak hareket ve iletişim içeren sosyal bir süreçtir. Veli katılımının veliler, öğretmenler ve öğrenciler açısından birçok yararı vardır. Veliler çocuklarının öğrenme süreciyle ilgili bilgi edinir ve desteklenir, eğitim ve öğretim rollerini geliştirirler. Çocuklar açısından düşünüldüğünde veli katılımı çalışmalarında çocukların aileleri ile öğretmenleri arasındaki işbirliğini görmeleri okula olan tutumlarını olumlu yönde etkiler. Öğretmenler açısından düşünüldüğünde anne- babalar öğretmenlerin emeklerine ve yeteneklerine daha fazla saygı duyarlar. Bunların yanı sıra kurulan etkili iletişim sayesinde öğretmenler ailelerce daha çok desteklenir. Bu ilişki ve işbirliği sayesinde velilerin okulda bulundukları zamanlarda, öğretmenler, kendilerini daha rahat hissedebilirler. Dolayısıyla aile ve öğretmen arasında kurulan sağlıklı iletişim, işbirliği sayesinde öğretmenlerin mesleki motivasyon ve iş doyumları da artar.

Tabiî ki veli katılımı çalışmalarının katkı sağlayabilmesi için etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, ailelerin yönlendirilmesi gerekir. Veli katılımı çalışmalarında ailelerin de fikirleri dikkate alınmalı ve bu çalışmalar ailelere uygun zamanlarda planlanmalıdır.

Veli katılımı etkinlikleri sadece okulda yapılan etkinlikleri kapsamaz, evde yapılan etkinlikler de veli katılımı çalışmalarının bir parçasıdır. Okul öncesi eğitime önemli katkılar sağlayan veli katılımı çalışmalarının zengin etkinliklerle hem okulda hem de evde devamlılığının sağlanması çok önemlidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.