Takip Et
  • 11 Haziran 2023, Pazar

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VELİLERİN ROLÜ

Sosyal bir varlık olan insan, içinde bulunduğu topluma uyum sağlamalıdır. Topluma uyum sağlama süreci iletişimle olur. Bireyler, doğum öncesinden itibaren dış dünya ile sürekli iletişim ve etkileşim halindedirler. İletişim sayesinde hayatı öğrenmekte ve sosyal yaşamın etkin bir parçası olabilmektedirler. Etkili iletişim becerilerine sahip olmayan bireyler toplumsal hayattan kendilerini soyutlamaktadırlar. Çocukların iletişim becerilerinin gelişiminde en etkili faktör anne babaları yani velileridir. Okulöncesi eğitim, çocuğun ilerideki hayatını etkileyecek önemli bir süreçtir. Yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip nesilleri yetiştirmek için eğitimin çok küçük yaşlarda başlanılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Okul öncesi dönemde, anne-babaların çocuklarına karşı tutumları ve çocuklarıyla iletişim kurma biçimleri, çocukların kişilik gelişimini etkilemektedir. Bu dönemde aileler, çocuklarının toplumsal hayata uyum sağlayabilmeleri için ön koşul becerileri kazandırmalı ve kişilik gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek yaşantılar sunmalı ve okul öncesi eğitimden yararlanmalarını sağlamalıdırlar.

Okul öncesi eğitimden istenilen kazanımların elde edilebilmesi için okul aile işbirliğinin sağlanması ve ailelerin eğitim sürecinde aktif bir şekilde yer alması gerekmektedir. Çocukların eğitim sürecinde ailenin rolünü bir bayrak yarışıyla açıklamak istersek; bu yarışta bayrak ilk olarak ailelerin elindedir, daha sonra bayrak okul öncesi eğitimi öğretmeninin eline sonra da diğer öğretmenlere verilir. Ancak bu bayrak değişimlerinde aile bayrağı teslim etse de çocuklarının eğitimleri konusundaki sorumluluklarını sürekli taşırlar ve bu eğitim koşusunda koşmaya devam ederler. İşte bu sorumluluk veli katılımı çalışmalarının programlı şekilde sürdürülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan veli katılımı çalışmaları ailelerin okulda yapılan çalışmalara etkin bir şekilde katılımlarını sağlamakla birlikte öğretmenler, idareciler ve okulun diğer çalışanları ile iletişimlerinin gelişmesini ve okula bağlılığın oluşmasını sağlamaktadır. Veliler, öğrenciler ve okul, eğitim-öğretimin üç temel ayağını meydana getirmektedir. Veliler, eğitim-öğretim sürecinin temel öğelerinden biri olduğu için çocuklarının eğitim ve öğretimlerine katılmaları gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.