Takip Et
  • 4 Haziran 2022, Cumartesi

SİYASETÇİNİN DİLİ..

Siyasetin bugün kimi nereden alıp, kimi nereye götürdüğünü anlayabilmenin mümkün olmadığını görmek-teyiz.

Siyasete dair söylenmiş bir sözün hangi anlama geldiğini, anlamanın da mümkün olmadığı günler içinde olduğumuzu söylemek yalan olmaz.

Herhangi bir siyasetçi bir söz söylediğinde, farklı açılardan bakarak değerlendirmek gerekmekte... Yani siyasetçi doğrudan ifade kullanmaktan genelde kaçınır.

Peki, siyasetçi bir söz söylediğinde, duyan kulaklar söylenen sözü nasıl değerlendirmeli;

1 - Ortaya konmuş cümlelerin sonuçları kimleri nasıl etkilediği düşünülmeli

2 – Söylenmiş siyasi bir sözün yaratacağı etkinin toplumun hangi kesrine fayda sağlandığına bakılmalı

3 – Söylenen siyasi sözcükler neticesinde kimlerin nasıl reaksiyon gösterdiğine bakılmalı,

4 – Söylenen siyasi sözcüklerle bir kesim hedef alarak zayıflatıp zayıflatmadığına bakılmalı,

5 – Söylenen siyasi sözcüklerin söylenme tarzından daha çok doğruluğuna bakılmalı,

6 – Bu günün şartlarını değerlendirerek, siyasetçilerin tamamının geçmişteki hatalardan ders alıp, almadı-ğına bakılmalı,

7 – Söylenen sözcüklerin anayasal değerlerle örtüşüp örtüşmediğine bakılmalı,

8 – Söylenen sözcükler ile çıkar gruplarının desteklenip, desteklenmediğine bakıldığı gibi aynı zamanda vatandaşın lehine olup-olmadığına bakılmalı,

9 – Anlatılmak istenen düşüncenin içinde matematiksel açıdan ayaklarını yere basıp basmadığına bakılmalı,

10 – Ortaya sunulan cümlelerin siyasetçiye sipariş verilip - verilmediğine bakılmalı,

11 – Siyasetçinin söylediği sözcükler içinde sadece günü kurtarmak mı, yoksa geleceğe yönelik mi olduğuna bakılmalı,

12 – Söylenmiş sözcüklerin mevcut gerçek gündemle doğru orantılı olup olmadığına bakılmalı,

Evet, ne yazık ki biz siyasetçi vatandaşa yönelik ifadelerde bulunuyor ise değerlendirmek kesinlikle ge-rekmektedir. Çünkü söylenen sözcükler gerçek anlamlarıyla söylenmediği gibi gerçek manada toplumsal faydaya dönüşmeyecek birçok sözcüğün kolaylıkla sarf edildiğini duyduğumuz günleri yaşamaktayız.

Geçmişte siyasetin diline ilişkin birçok yazıda özellikle altını çizdiğim konu siyasetçi konuşuyorsa toplumun bütünleştirmesi gerektiğine ilişkindir. Ancak görülüyor ki bugün siyaset toplumu bütünleştirmekten daha çok ayrıştırmakta.

Türkiye Cumhuriyeti her zaman güçlü ve her zaman kuruluş felsefesi doğrultusunda attığı adımları bilen siyasi kültüre sahip yaşayan bir devlettir.

Siyasi kültürün var olması aynı zamanda siyasi kültürün daha fazla iyileşmesine olanak sağlayacağını bilmek gerekir.

Bugünün siyasetçilerinin unutmaması gereken temel olgu ise Türk vatandaşının DNA’sında Türkiye Cum-huriyeti’nin kuruluş felsefesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası politikalar Puma oluşturmak nok-tasında güçlü olduğudur.

Yani Türk vatandaşı geçmişten bugüne yapılmış her olayı doğru bakış çerçevesi ile değerlendirmesi gerek-tiği gibi bugünün siyasetçilerinin ne söylediğine de dikkatlice bakması gerekmekte…

Siyasetçinin ne söylediğinden öte vatandaşın ne anladığı daha önemli olduğu bu günler, eminim ki vatan-daşın lehine olacağı anlamlı günler olacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.