Takip Et

Doç. Dr. Emine Çakmak Kılıçarslan

SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA UKRAYNA KRİZİNİ ANLAMAK

11 Mart 2022, Cuma

     

Küreselleşme süreci ve medya sektöründe yaşanan gelişmeler siyasal aktörler için yeni propaganda alanları yaratmıştır. Bu gelişmelerle birlikte propaganda kavramı yerini siyasal iletişim kavramına bırakmıştır. İdeolojileri aktarmanın yeni adı olan siyasal iletişim medya da yaşanan gelişmelerle birlikte siyasal aktörler tarafından oldukça ilgi görmeye başlamıştır.

Bu bağlamda, günümüzün en popüler alanlarından olan siyasal iletişimin popülaritesinin en önemli nedenlerinden birincisi sosyal medya ile kitlelere ya da hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. İkincisi ise sosyal medya kullanarak siyasal aktörler kitlelere çok büyük paralar harcamadan en ucuz şekilde ulaşmaktadır. Siyasal aktörler için sosyal medya mecraları siyasal iletişim, propaganda ve siyasal reklam yapmanın en kullanışlı yolu olmuştur. İnternet ve sosyal medya da yaşanan gelişmeler siyasal aktörlerin bu gücünü daha da artırmıştır. Bu nedenle, siyasal aktörler, iktidar olmak ya da iktidarlarını güçlendirmek için sosyal medya mecralarında da yerlerini almaya başlamışlardır.

Bilindiği gibi siyasal iletişim kavramından önce propaganda kavramı kullanılmaktaydı. Propaganda oldukça negatif ve olumsuzluk içerdiği için yerini siyasal iletişim kavramına bırakmıştır. İdeolojileri aktarmanın yeni adı olan siyasal iletişim medya da yaşanan gelişmelerle birlikte siyasal aktörler tarafından oldukça ilgi görmeye başlamıştır. Bu nedenle günümüzde oldukça ilgi çekici olan siyasal iletişim alanı medya sektöründe yaşanan gelişmeler sonucunda oldukça popüler alanlar arasına girmiştir. Özellikle sosyal medyanın insan hayatına girmesi ile birlikte bu halkça tutulma daha çok artmıştır. Sosyal medya siyasal aktörler için vazgeçilmez bir mecra olarak önemi hala çok korumakta.

Sosyal medya, siyasal iletişim ve ideoloji ilişkisi medyanın gündem yaratma çabaları ve haberin oluşumunda kullandığı dil, vurgu, içerik ve kavramlar ile doğrudan bağlantılıdır. Günümüzde internet ve sosyal medya haberciliği geleneksel habercilik yöntemlerinin önüne geçmiş durumdadır. Siyasal aktörlerin iştahını kabartan bu alan kitlelerin manipülasyonu açısından oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin Soros tarafından desteklenen Bahar Devrimleri, Turuncu Devrimler, Ukrayna krizi ile farklı bir seyir işlemeye başlamıştır. Ukrayna’da savaş başlamadan önce sosyal medya, internet haberciliği yazılı ya da görsel medya mecraları halkı yanlış bilgilendirme konusunda yarışa girmişlerdir. Savaş başladıktan sonra ise önüne gelen herkesin bu konuda yorum yapması günümüzde gazetecilik anlayışının oldukça kirlendiğinin göstergesidir.