Takip Et

Dr. İsmet BESEN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Adet düzensizliği (2)

28 Kasım 2016, Pazartesi

     

Menstrüel (Adet düzensizliği) nedenleri

Adet düzensizliği nedenleri genellikle endokrinolojik,sistemik ve jinekolojik olmak üzere üçe ayrılır.

Endokrin Sorunlar

Anovülasyon düzensiz kanamaların ilk sıradaki nedenidir.Postovulatuar dönemde progesteron eksikliği overlerden östradrol üretiminin ve endometriyum poliferasyonunun sürmesine neden olur.Vaskülarite artışıyla beraber stromal desteğin azalması kanama ile sonuçlanır.Bu kanama disfonksiyonel kanama olarak adlandırılır.Ovülasyon varlığında görülen disfonksiyonel uterin kanamalarda ise nedeninin korpus luteum fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülmektedir.Ovulatuar disfonksiyonel kanamalarda olguların %90 ını oluşturmaktadır ve 30 lu yaşlarda görülmektedir.Seyrek saptanan onavulatuar kanamalar ise menarş ve menapoz civarında ve polikistik over sendromu olan kadınlarda daha sık görülür.Hipotiroidi,diyabet,sürrenal ve hipofiz hastalıkları anovülasyona ve kanama düzensizliğine neden olur.Örneğin hipotiroidisi olan hastaların %23 ünde ve hipotiroidi hastalarının %21 inde adet düzensizliği saptanmıştır.

Sistemik hastalıklar

Normal adet kanaması için koagülasyon ve fibrinoliz mekanizmaları dengeli olmalıdır.Koagülasyon bozuklukları idiyopatik trombositopenik purpura gibi primer veya otozomal dominant geçiş gösteren von Willeband hastalığı gibi kalıtsal olabilir.Menorajisi olan kadınlarda %20sinden sorumludur.Kemoterapiye ve hemotolojik maniglitelere bağlı trombopeni de anormal kanamaya neden olabilir.Karaciğer ve böbrek hastalıkları da düzensiz kanamaya yol açabilir.Obezitede periferik östrojen sentezi artışı anovülasyonla kanama düzensizliğine yol açabilir.

Jinekolojik sorunlar

Gebelik komplikasyonları doğurgan yaştaki kadınlarda ilk elenmesi gereken kanama düzensizliği nedenidir.Anamnex ve muayenede travma ve rahim içi araç olasılıkları da öncelikle elenebilir.

Servisit ve endometrit gibi enfeksiyonlar da anormal kanamaya yol açabilir.Tani için jinekolojik muayene ile birlikte vajinal akıntı mikroskobik incelemesi,endoservikal kanal kültürü ve endometriyal örnekleme yapılabilir.Myomlar kanama artışına neden olduğu gibi uterus boyut ve konturunun değişmesine yol açabilir.Endometriyal polipler ve ve endometriyum hiperplazisi perimenopozal dönemde daha sık görülmekte ve kanama artışına neden olmaktadır.

Endometriyozis doğurgan çağdaki kadınlarda %0.1-%10 arasında sıklıkta görüldüğü bildirilen ve aşırı kanamaya yol açan bir durumdur.jinekolojik maligniteler ve premalign lezyonlar kanama düzensizliğine neden olan sorunlardır.Özellikle 35 yaşından büyük anormal kanamalı hastalarda mutlaka araştırılmalıdır.

Adet düzensizliklerinin yaşa göre değerlendirilmesi

35 yaş üzerinde malignite riski giderek artar.Adet öncesindeki anormal kanama nedenleri vulvovajinit, final malignite,travma,cinsel taciz ve saldırıyı içermektedir.Bu hastaların %54 ünde fokal lezyonlar saptandığı ve bunların %21 i malign olabileceği için peştik inceleme yapılması şarttır.

Aşırı adet kanaması olan hastaların %10,7sinden pıhtılaşma bozuklukları sorumlu tutulmuştur.

Haftaya Adet kanamasında nasıl teşhis konulurYazarın Tüm Yazıları

Gestasyonel diyabet (Gebelik şekeri)

15 Şubat 2017, Çarşamba

Gebelik hiper tansiyonu

4 Şubat 2017, Cumartesi

Gebelikte kusma ve bulantı

27 Ocak 2017, Cuma

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yolları

20 Ocak 2017, Cuma

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

13 Ocak 2017, Cuma

Birinci sezaryenden sonra normal doğum

30 Aralık 2016, Cuma

Sezaryenin komplikasyonları

22 Aralık 2016, Perşembe

Sezaryen

12 Aralık 2016, Pazartesi

Menstrüel (Adet) düzenlisizlikte tanı yaklaşımı

8 Aralık 2016, Perşembe

Adet düzensizliği (2)

28 Kasım 2016, Pazartesi

Adet düzensizliği

21 Kasım 2016, Pazartesi