Takip Et

Gebelik hiper tansiyonu

(gestasyonel hiper tansiyon ve preeklemsi):

Gebeliği komplike eden hipertansif bozuklukların beş tip hastalık vardır.Bunlardan birincisi gebeliğin indüklediği hipertansiyon ikincisi preeklemsi üçüncüsü eklemsi dördüncüsü kronik hipertansiyon beşincisi kronik hipertansiyon üzerine süper empoze preeklemsidir. Hipertansiyon kan basıncının 140/90mm hg veya daha yüksek olduğu durumlardır. Bu eskiden ödem tanısal bi kriter olurken artık terkedilmiştir. Çünkü ayrım edilmeyecek kadar çok gebe kadında ödem görülür.Gebeliği komplike eden hipertansif hastalıklar sıktır.Kanama enfeksiyonla beraber gebelikle ilgili anne ölümlerinin üçüncü sırasında yer alır. Gestasyonel hipertansiyon gebelikte ilk defa 140/90mm civa basıncı veya daha yükseğe ulaşan ama proteinirüsü olmayan kadınlarda konur.eğer kan basıncı Doğumdan 12 hafta sonra normale döner ve preeklemsi oluşmasa bu olay geçici hipertansiyon olarak adlandırılır.Önemli bir nokta gebelik hipertansiyonlu kadınların değerlendirilmesini güçleştirebilecek preeklemsi ile ilişkili diğer semptomları örneğin baş ve mide ağrıları veya kan bozuklukları taşıyabilmektedir. Preeklemsi ise damarlarda vazospazm sekonder kan dağılım bozuklukları ile ilgili gebeliğe özgü bir sendromdur. Proteinürü 24 saatte 300mg fazla olduğu kan basıncının 140/90 üstündeki bir sendrom olarak tanımlanır.Aynı zamanda karaciğer enzimlerinin de bozulduğu kötü seyirli bir sendrom olarak tanımlanır. Şiddetli baş ağrıları görme bozuklukları ve epigastrik ağrılardır. Eklampsi preeklemsili bir kadının sara hastalığı şeklinde görülen nöbetlerle kendini gösteren bir yapıdır.Kronik hipertansiyon ise gebelik öncesi tansiyonun 140/90 üzerinde veya 20. Gebelik haftasından önce tanı almasıdır.Kronik hipertansiyon üzerine süper empoze preeklemsi ise 20. haftadan önce protein virüsü olmayan ama hipertansif kadında Yen'i başlayan 300 mg üstündeki proteinürüsü olan kadında görülen tiptir. Gebelik hipertansiyonunda görülen kardiyovasküler değişiklikler kan volüm değişiklikleri hemotolojik değişiklikler trombositopeni bozuklukları kuagülasyon bozuklukları böbrek bozuklukları ile birlikte proteünürünün görülmesi karaciğer bozuklukları karaciğer enzim yükseklikleri beyin bozukluklarına bağlı olarak eklemiside görülen beyinde ödem hiperemi fokal annemi trombozis ve hemorajidir. Gözde retinalar ayrılmalar genellikle tek taraflı kortikal körlüğe sebep olmaktadır.Korunmada çeşitli stratejiler kullanılmış.Bunlardan diyet ayarlanması düşük doz aspirin antioksidanlar kullanılmasına rağmen pekbaşarılı olunmamıştır. Gestasyonel hipertansiyon preeklemsi ve eklemside temel değerlendirme bir anne ve bebeğe mümkün olan en az travmayla gebeliğin sonlandırılması sonradan normal gelişecek infant elde edilmesi annenin sağlığının tamamen düzelmesine yöneliktir. Preeklemsinin bazı vakalarında özellikle Doğuma yakın kadınlarda eylemin başlanması her üç sonuçtanda eşit oranda bulunur.Bundan dolayı hipertansiyon ile komplike gebe kadının başarılı değerlendirmesi bir obstetrisyenin en önemli bilgisi fetüs yaşının kesin tespitidir. Prenatal yaşam beklentisi prenatal muayenelerin 28. haftaya kadar ayda bir muayene 36. haftaya kadar her 15 günde bir sonraki dönemde ise her hafta muayene edilmelidir. Gestasyonel hipertansiyon önemli bir hastalık olduğu için hastaneye yatırılıp takip edilmesi geren önemli bir durumdur.Çünkü acil Doğum ve sezeryan gerekebilir. Her üç vaka için Doğum gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.