Doğum gününde ‘Siyasal Yaşamında Erdal İnönü’ kitabı yayınladı

5 Haziran 2022, Pazar 15:12

     


Tarihçi Şavgu Aydın, yeni çıkan “Türk Siyasal Yaşamında Erdal İnönü” kitabını 6 Haziran 1926’da doğan Erdal İnönü’nün doğum günü olmasının yanı sıra siyasette Genel Başkan olduğu döneme de tekabül etmesi sebebiyle 6 Haziran’da yayınladı.

1980 darbesi ile 2000’li yılların başına kadar olan dönemin panoramasını işleyen eser, Erdal İnönü’nün siyasetçi kimliği üzerine yapılmış ilk çalışma olma özelliği ile de dikkat çekiyor.

Kitabın ana konularını oluşturan İnönü- Ecevit, İnönü-Baykal mücadeleleri, SHP – HEP ayrışması ve Kürt siyasal hareketinin merkez partilerden kopuş süreci, DYP-SHP Koalisyon hükümetinin perde arkası ve icraatları, CHP’nin yeniden açılış öyküsü, SHP’nin siyasal tarihimizdeki yeri, Demirel’in Çankaya’ya çıkışı ve yine 6 Haziran 1993’te Erdal İnönü’nün siyasal tarihimizde tek örnek olmaya devam eden hükümet ortağı iken Genel Başkanlık’tan ayrılış kararı, Sivas Katliamı ve İSKİ Skandalı gibi konulara İnönü’nün bakışı, 2000’li yıllara doğru yeniden siyasete girme çabalarının başarısız oluşu; röportajlardan ve geniş bir basın taramasından yararlanılarak hazırlanmış.

Kitap hazırlanırken röportaj yapılan isimler arasında CHP eski Genel Başkanları’ndan Hikmet Çetin ve Altan Öymen, İnönü’nden sonra SHP Genel Başkanlığı’nı üstlenen Murat Karayalçın, İnönü ile birlikte SHP’de siyaset yapan eski Bakanlardan Fikri Sağlar, Seyfi Oktay, Mustafa Kul, CHP’nin 1992’de yeniden açılış sürecini yürüten Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda yine eski Bakanlarımızdan Erol Tuncer, Erdal İnönü’nün Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapmış, aile dostu Uğur Büke yer almakta.

Kitabı ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarihçi Şavgu Aydın, “12 Eylül darbecilerinin 1983 seçimlerine girmesini veto ettiği ilk lider olan Erdal İnönü, Türkiye’nin darbe düzeninden sıyrılması ve yeniden demokrasinin işlerlik kazanması için girdiği siyasette; darbecilerin veto ettiği ilk genel başkan olmasına rağmen geri adım atmamış, SODEP ve HP’nin birleşmesine öncülük ederek SHP Genel Başkanı olarak mücadelesini sürdürmüştür. Darbe ile kapatılan partilerden biri olan CHP geleneğinin devamı olan SHP’de, yalnızca baba mirası gördüğü çok partili sistemi yani demokrasiyi değil, aynı zamanda İsmet İnönü’nün ‘Ortanın Solu’ söylemiyle başlattığı CHP’nin merkez solda bir parti olma yönündeki ideolojik gelişimini ‘Batılı anlamda Sosyal Demokrat bir parti’ yaratma çabasıyla yeni bir boyuta taşımış, farklı bir siyasal parti deneyimine alan kazandırmıştır” dedi.

Aydın, “1989 Yerel Seçimlerinde Türkiye genelinde birinci parti olan Erdal İnönü liderliğindeki SHP, 1991 seçimleri sonrasında DYP ile koalisyon kurarak, siyasal tarihimizin en uzun ve birçok noktada başarılı koalisyon hükümeti örneğini vermiştir. Her şeyden önce DP, AP geleneğinin büyük partisi olan DYP ve Süleyman Demirel ismiyle, CHP geleneğinin büyük partisi SHP ve İnönü soyadı, bu koalisyonda bir araya gelerek, büyük bir uzlaşıyı, örnek bir birlikteliği yaşama geçirmiştir. Günümüz Türkiye’sini anlamak için önemli ipuçları içeren bu kitap, 1980’li ve 1990’lı yılların Erdal İnönü merkezli bir özeti olarak da okunabilir” ifadelerini kullandı. (HAZEL BAYIK) 
Son Eklenen Haberler