Aydınlı Tabipler görev dağılımını yaptı

14 Nisan 2022, Perşembe 17:14

     


Aydın Tabip Odası’nın Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı. 2 yıl aradan sonra yeniden Başkan seçilen Doktor Hakan Karagözlü, 2022-2024 Dönemi için projelerini açıkladı.

Aydın Tabip Odası’nın 9-10 Nisan 2022 tarihinde Olağan Genel Kurulu’nda seçimin galibi olan İyi Hekimlik Grubu, Yönetim Kurulu görevine başladı. Dr. Hakan Karagözlü Başkanlığı’ndaki Aydın Tabip Odası Yeni Yönetimi ve görev dağılımı ise şu isimlerden oluştu; Genel Sekreter: Dr. Hasan Metin Öztürk, Muhasip: Dr. Öngün Şahin, Veznedar: Dr. Işık Doğan, Üyeler de Dr. Gürkan Mersin, Dr. Hümeyra Durdu ve Dr. Osman Nuri Aydın.

“BAŞKA ÜLKELERE HEKİM GÖÇÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ”

Görev dağılımı sonrası 2024 yılında yapılacak olan genel kurulu kadar hayata geçirecekleri projeleri değerlendiren Başkan Karagözlü, Aydın Tabip Odası olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, cumhuriyetin temel ilkelerinden ve laiklikten asla taviz vermeyen insan yaşamı ve insan haklarını önceleyen, hukukun üstünlüğüne inanan, Hipokratın izinden ayrılmadan tıbbi etik ve ahlaki değerleri savunan, enerjisinin büyük kısmını hekimlerin özlük hakları ve insanca yaşamı için kullanan bir yönetim anlayışında olacağız. İyi hekimlik değerlerine bağlı kalınacaktır. Aydın İlindeki hekimlerin tümü ile işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve üye sayımızın arttırılmasına. Aydın ilindeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine, temsilciliklerin geliştirilmesi ve desteklenmesine önem verilecektir. Hekimlerin katılımı aktif hale getirilecektir. 2023 Dönemi için hekimlerin emeklilik hakkı ile ilgili sorunlar ele alınacaktır. ‘Hekim ve emeklilik’ teması yıl boyunca bütün yönleri ile işlenecek ve çözümün takipçisi olunacaktır. Mevcut komisyonların daha işlevsel hala getirilmesi ve yeni komisyonların oluşturulması için çaba gösterilecektir. Halkımızın sağlık gündeminin güncel gereksinimlerine hızla cevap verilmesi ve karşılanmasına yönelik süreli komisyonlar amaca yönelik olarak kurulacaktır. Çocuk İstismarı Önleme Eğitimleri Komisyonu buna örnektir. Çok sektörlü ve disiplinli olarak gerçekleştirilecek eğitimler için eğitici ekip tarafından bir eğitim modülü gerçekleştirilecektir. Tıp eğitimi sırasında ve mezuniyet sonrasında başka ülkelere hekim göçünü engellemek için hekimlerin sosyal ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi amacıyla ilgili mercilerin gerekli adımları atmalarını sağlamak için çaba gösterilecektir. Aydın Tabip Odası olarak Üniversitelerde Tıp Eğitiminin niteliksizleşmesinin öğretim üyesi istifalarının önüne geçmek için önerilerde bulunulması hedeflenmektedir” dedi.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALARA YER VERİLECEKTİR”

Aydın Tabip Odası Bilimsel Kurulu’nun geliştirileceğini belirten Karagözlü, “Bu kurul ilimizin halkın sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu başlıkları ile, konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konular önceliklendirilecektir. Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve sosyokültürel çalışmalar ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Hizmetiçi eğitim komisyonlarının ele alınması planlanmaktadır. Kültür Sanat etkinliklerine yer verilecektir. Aydın tabip odası olarak çevre sorunlarının nedenleri ve sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesine, koruyucu önlemlerin geliştirilmesine ve sağlık hakkına erişimin sağlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara yer verilecektir. Söz konusu çalışma sonuçları ivedilikle basınla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verdi. (ORKİDE ÜLKER)  
Son Eklenen Haberler