Ahilik ve Ahievran yarışmaları başruvusu başladı

25 Mart 2022, Cuma 13:54

     


Ahilik, sadece bir esnaf teşkilâtlanması değil, Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik- yiğitlik, teşkilâtçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm/ fütüvvet ahlâkını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır. Aynı zamanda bir medeniyet hareketidir.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

Kurmuş olduğu eğitim sistemi ve yetiştirmiş olduğu insan tipi ile, tesis ettiği idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askerî ve ticari sistemde ahlâkı kurumsallaştırarak insanlığa kapitalist ve sosyalist anlayışların ötesinde yeni bir yol-sistem sunmuştur. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'dir. Merkezi Kırşehir'dir. Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet-liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır. Bu esaslar aynı zamanda Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel mesajlardır. Ahilik, Türk- İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık idealidir. Biz Ahiliği, imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın Cihan Devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistem olarak tanımlıyoruz. Haz ve hız çağında kara ve kızıl emperyalizmin kıskacındaki insanlık için de bir ümit olacağına gönülden inanıyoruz.

Bu perspektiften hareketle her yaş grubundan insanların Ahiliği yakından tanımaları ve öğrenmeleri için açtığımız Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmalarımız için son başvuru tarihimiz 15 Nisan 2022 yaklaşıyor. Lütfen çocuk, genç ve yetişkin her yaş grubundan yakın çevrenizi haberdar ediniz. Detaylı tüm bilgi www.ahievran.org internet sitemizde yer almaktadır. (HABER MERKEZİ)  
Son Eklenen Haberler