“Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir”

1 Aralık 2020, Salı 13:01

     


Aydın Tabipler Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, “İşin niteliği ve yürütüm şartları yüzünden, Kovid -19 enfeksiyonu meslek hastalığı tanımına girmektedir. Kovid-19 bu nedenlerden dolayı sağlık personelinde meslek hastalığı kabul edilmelidir” dedi.

(FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN)

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adalet Çıbık, tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi Kovid-19 hastalığında da çalışanlar arasında en yüksek enfeksiyon riski olan meslek grubunun sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını ile mücadelede yoğun fiziksel ve mental stres altında uzun çalışma saatleri, beslenme ve uyku kalitesinin olumsuz etkilenmesine ve bu da sağlık çalışanlarında kişisel bağışıklığın baskılanmasına neden olduğunu belirten Dr. Çıbık, “Ayrıca, hastaların her türlü vücut sıvılarıyla temas, yapılan işin doğası gereği fiziksel mesafeye uyulamaması, yeterli ve tam koruma sağlayabilecek donanım ve ekipmanlara her zaman ulaşılamaması göz önüne alındığında artan risk yadsınamaz boyutlara gelmektedir. Meslek hastalıklarında nedensellik bağı, her zaman önemli bir konu olmuştur. ‘Bir iş kolunda, belli bir risk etmenine maruziyet ile bir sağlık sorunu veya hastalığın görülme sıklığında, normal topluma göre 2 ila 3 kat artış gözlenmesi’ o durumun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gereğini gözler önüne sermektedir. 10 Ekim 2020 de Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamış olduğu verilere göre Nisan 2020 itibariyle 4,95 kat Ekim 2020 de ise bu artış 8,56 kat olarak hesaplanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı, Uluslararası Ticaret Birlikleri Konfederasyonu ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, Kovid -19 hastalığının bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gereğini önermiştir.” açıklamasında bulundu.

‘HASTALIĞIN EN UZUN KULUÇKA SÜRESİ, YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ OLARAK ALINIR’

“Belçika, İtalya, Almanya, Güney Afrika, Kanada, Malezya başta olmak üzere birçok ülkede, çeşitli seviyelerde ‘meslek hastalığı’ olarak kabul edilmiştir” diyen Çıbık, “6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda meslek hastalığının tanımı; Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık. 5510 sayılı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda; Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hali. Şeklinde tanımlanmıştır. Yine Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit işlemleri Yönetmeliğinde, ‘Hastalığın en uzun kuluçka süresi, yükümlülük süresi olarak alınır’ denmektedir. Her iki tanım da değerlendirilecek olursa, işin niteliği ve yürütüm şartları yüzünden, Kovid -19 enfeksiyonu meslek hastalığı tanımına girmektedir. Kovid -19 bu nedenlerden dolayı sağlık personelinde meslek hastalığı kabul edilmelidir” ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ) 
Son Eklenen Haberler