Takip Et

SON DAKİKA

ADİ TASFİYEDE EK SIRA CETVELİ İLANI


     


  ADİ  TASFİYEDE  EK  SIRA CETVELİ İLANI 
VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI 

MÜFLİS               : (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE İNTER-TURKUAZ SEYAHAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VERGİ NO           :8710037750  - KUŞADASI TİCARET SİCİL NO    : 3129
İFLAS KARARI VEREN MAHKEME : Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/159 esas
İFLAS TARİHİ   : 20.10.2023
 
Müflis hakkındaki masaya yazdırılan alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup; İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar ek sıra cetveli incelemeye hazırdır.
 İkinci alacaklılar Toplantının Gündemi; 
Nisabın sağlanması,
Faaliyet raporunun okunması ve ibrası ile iflas idaresinin görevine devamı
Masa malvarlığının satış şeklinin belirlenmesi, müflisin taşınır ve taşınmaz mallarının satış şeklinin belirlenmesi ve iflas idaresine yetki verilmesine,
Alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan yasanın 235 maddesine göre Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açtıkları kayıt kabul davasında toplantıya kabul kararı getirmeleri,
Müflisin 3.ncü şahıslardaki hak ve alacakları için icra takibi başlatılması ve masrafının masa mevcudundan karşılanması, açılmış veya açılacak olan davaların takibi, bu davalarda istinaf ve temyiz incelemeleri için iflas idaresine yetki verilmesi 
Lüzum halinde başkaca gerekli hususların değerlendirilmesine,
 
Alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, yasanın 235. maddesine göre alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını (15) gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki Ticaret Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürerek toplantıya katılma kararı getirmeleri gerektiği, yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikâyet yoluyla İcra Hukuk Mahkemesinde ileri sürülebileceği, Gereken kanuni işlemin ifası için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 29/03/2024 günü saat 14.30’da Kuşadası İflas Müdürlüğü Satış Bürosunda hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İİK'nun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur.
 TASFİYE HALİNDE İNTER TURKUAZ SEYAHAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İFLAS MASASINI TEMSİLEN İFLAS İDARESİNDEN
İİK 206, 207, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237 MADDELERİ
GEREĞİNCE DÜZENLENEN SIRA CETVELİ
İZMİR  İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ  DOSYA NO: 2023/1  İFLAS
ALACAKLI TALEP EDİLEN ALACAK KABUL EDİLEN ALACAK RED EDİLEN ALACAK SIRA KARAR
1 QNBFİNANSBANK-Av. Murat KARABULUT 24.027.744,00 TL 24.027.744,00 TL - 4 Kredi Sözleşmesi
2 KOPUZ GIDA TİCARET AŞ- Av. Ziya Fırat KAPLAN 291.935,96 TL 276.107,15 TL 15.828,81 TL 4 Tahsil harçları yönünden red- İcra takipleri
3 YAPI KREDİ BANKASI-Av. Ömer Reşad KAYRAN 3.678.033,08 TL 3.548.133,25 TL 129.899,83 TL 4 Tahsil harçları yönünden red- İcra takipleri
4 SGK- Av. Sema YURTTUTAN SİVRİ 4.282.956,19 TL 4.282.956,19 TL - 3 Kamu Alacağı
5 BUGA OTİS ASANSÖR AŞ-Av. Funda GÖCEN GÖKÇEN 161.764,35TL 161.764,35 TL - 4 İcra takipleri
6 KUŞADASI VERGİ DAİRESİ 881.032,53 TL 881.032,53 TL - 3 Kamu Alacağı
7 EGE CANET PAZ SAN LTD ŞTİ-Av. Zafer KİLİS 597.400,27 TL 597.400,27 TL - 4 İcra Takipleri
             

İş bu sıra cetveli İİK.'nın 206 ve 207 maddeleri gereğince düzenlenmiş olup (7) alacaklı tarafından toplam 33.920.866,38-TL alacak kayıt talep olunmuş, ‭‭33.775.137,74 -TL. Kabulüne 145.728,64 TL'nin reddine karar verilmiştir. İİK'nın 232,234 ve 235 maddeleri gereğince ilan olunur. İNTER-TURKUAZ SEYAHAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İFLAS İDARE ÜYELERİ
Av. Yasemin DEMİR- SMMM Cemile GÜLEÇ - Av. Aytaç AYAN

#ilangovtr                                                                   Basın No: ILN01989846