Takip Et

SON DAKİKA

TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI İLANI


     


DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

  1. İHALENİN KONUSU: Aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki/tasarrufu altındaki taşınmazlar 3 yıl süreliğine kiraya verilecektir.

 

Sıra No

İl/İlçe

Mahalle

 

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Fili Durumu/Adresi

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici teminat bedeli (TL)

Şartname Bedeli(TL)

İhale tarihi

İhale saati

1

Aydın/Didim

Yeni Mah.

1781

10

17,80

3 Nolu dükkan (Manav )

74.950,00

6.745,50

2.500,00

07.03.2024

14:30

2

Aydın/Didim

Yeni Mah.

1781

10

16:30

8 Nolu dükkan (balık satış)

81.050,00

7.294,50

2.500,00

07.03.2024

15:35

3

Aydın/Didim

Akbük

4019

2

40 m²

İşyeri/5890 Cd No:30/A

38.000,00

3.420,00

1.000,00

07.03.2024

14:40

4

Aydın/Didim

Akbük

4019

2

40 m²

İşyeri/5890 Cd No:30/A

23.000,00

2.070,00

1.000,00

07.03.2024

14:45

5

Aydın/Didim

Mavişehir

Mavişehir Pazar yeri

249 nolu WC

135.000,00

12.150,00

2.500,00

07.03.2024

14:50

6

Aydın/Didim

Mavişehir

Park

Büfe

85,17

     Kamacı Cd. No:4

135.000,00

12.150,00

2.500,00

07.03.2024

15:00

                           
  1. İhaleler yukarda belirtilen tarih ve saatlerde Didim Belediyesinin Ana Hizmet Binasının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı No:269 Didim-Aydın adresinde Encümen Toplantısının yapılacağı salonda Encümen huzurunda yapılacaktır. 
  2. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
  3. İhaleye iştirak edecek isteklilerin Geçici Teminat Bedelini belediyemiz veznesine yada Vakıfbank Didim şubesindeki TR35 0001 5001 5800 7309 5976 60 İBAN numaralı hesabına nakden yatırmaları yada Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları vermeleri gerekmektedir.
  4. İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Didim Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yukarıda belirlenen bedel karşılığında alınabilir. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
  5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri kapalı zarf içerisinde İhale günü Saat 13:30’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bir dilekçeyle birlikte Alındı Belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir.

                İstenilen Bilgi ve Belgeler;

  1. Tebligat için adres beyanı ile ihaleye iştirak etmek için verilmiş dilekçe; b) Nüfus Kayıt Örneği, (E-Devlet’ten alınabilir) c) Yerleşim yeri belgesi (E-Devlet’ten alınabilir).d) Belediyemize  borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı, e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz f) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz; g) İhaleye iştirak eden istekli taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname h) Geçici teminat karşılığında Teminat Mektubu verilecekse süresiz Teminat Mektubu; i) Vekaleten giriliyorsa vekaletname ve imza sirkisü j) Tüzel Kişilik ise yukarıda iste nilen belgelere ilaveten; kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından son altı ay içerisinde alınmış Ticaret Sicil Belgesi ile Tüzel Kişiliğin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili ve yetkili kılındığına dair noterden onaylı yetki belgesi ve vekile ait imza beyannamesini;
  1. DİĞER HUSUSLAR:

İsteklilerin kapalı zarf içerisinde belediyemize vermiş oldukları ihale dosyasındaki eksikliklerden dolayı Belediyemiz veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

  1. Tel : 0 256 811 26 60 /2243   Belge geçer : 0 256 811 21 11

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                         Basın No: ILN01990932