Nilüfer ERTARAKÇI

Çocuk ve Saygı

21 Mart 2022, Pazartesi

     

Saygı, karşımızdakine onu düşündüğümüzü, önemsediğimizi hissettirebilmektir. İnsanların dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun onları ayırmadan farklılıklarını kabul etmektir. Saygı, sadece insanlara değil bütün canlılara gösterilmelidir.

Kültürümüzde büyüklere saygı önemli bir yer tutar. Çocuklarınızın saygılı bireyler olarak yetişmesini arzularken sadece sizin yanınızda değil, her şartta saygın tavırlar sergilemelerini hedeflemelisiniz. Ancak önce özsaygı duygusu olan bir çocuk yetiştirmelisiniz. Kendine güvenen, girişimci, sorumluluk alan, başarılı, çaba sarf eden, yeteneklerini geliştiren bir insan ortaya çıkarmak için özsaygı duygusu olan bir çocuk yetiştirmelisiniz. Anne ve babalar çocuklarının saygılı olmasının yanı sıra, kendi haklarına sahip çıkabilen, sessiz kalmayan, hakkını savunabilen, kendine güvenen çocuklar yetiştirmelidir.

Öz saygı, en genel anlamıyla çocuğun kendisiyle gurur duymasıdır ve bu durum hayattaki mutluluğuyla ve başarısıyla yakından ilgilidir. Çocuk, değerli olduğuna inanmalı, kendiyle ve çevresiyle barışık olmalıdır. Özsaygı, özgüvenden farklı olarak çocuğun kendi zayıf yönlerini de kabullenmesi ve bunlarla barışık olmasıdır. Öz saygısız bir öz güven gelişimi çocuğun hata yaptığında bu hataları kişiliğine mal etmesine neden olacaktır.

Çocuklara saygı eğitimi, hak duygusuyla birlikte verilmelidir. Çocuk hem kendi hakkını talep etme, hak arama becerisini kazanmalı, hem de başkasının hakkına zarar vermeme bilincini benimsemelidir. Saygı kavramı soyut bir kavram olduğu için ve çocuğun zihninde iyi-kötü, doğru-yanlış kavramlarının oluşması için ona kuralların nedenleri, gerekçeleri somut bir şekilde izah edilmelidir. Ayrıca çocuk kurala annesi ve babası, öğretmeni öyle istediği için değil doğru olduğuna inandığı için uymalı, başka insanlara da bu motivasyondan hareketle saygı göstermelidir.

Çocuklarda saygı eğitiminde anne ve babanın tutumları çok önemlidir. Çocuklar davranışının iyi mi kötü mü olduğunu, uzun vadeli sonuçlarını çoğunlukla düşünmez. O nedenle anne ve baba çocuğa doğru rehberlik yapma görevini yerine getirebilmelidir ve iyi birer rol model olmalıdır. Anne ve baba saygısızlık, haksızlık yapan çocuğa mutlaka müdahale etmelidir ancak bunu çocuğa konuyla ilgili farkındalık kazandırıp, yaptığının neden yanlış olduğunu somut bir şekilde anlatarak yapmalıdır.