Murat MENZİLCİ

Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımı

26 Ağustos 2014, Salı

     

Bireylerin internet ortamı üzerinde gerçek yaşamlarındaki toplumsal iletişim metotlarıyla kendilerini tanımladıkları ve yine günlük hayattaki jest ve mimikleri çeşitli görsel ögelerle simgeledikleri, diğer insanlarla iletişim kurup sosyalleştikleri ortama sosyal ağlar diyoruz. Yani bir başka deyişle sanal âlem üzerinde tüm dünya insanlarıyla iletişime olanak veren araçların genel ismine sosyal ağlar demekteyiz. Bilindiği gibi Facebook sitesinin kurulmasını takiben yaklaşık 10 yılda sosyal ağların kullanımında büyük bir artış yaşandı. Yapılan araştırmalara göre sosyal ağ kullanım yaşı 10'a kadar düştü. Geçtiğimiz yıl sadece Facebook sitesi aktif kullanıcı sayısını 1 milyarın üzerine çıkardı. Bu inanılmaz rakamlara baktığımız zaman yeni bir dünya düzeninin internet ortamında kurulduğunu söylemek yanlış olmasa gerek.

Günlük hayatta sosyal ağ kullanımını gözlemlemek hiç de zor değil. Özellikle mobil araçların son yıllardaki gelişimiyle birlikte sosyal ağ kullanımında gözle görülür bir artış yaşandı. Etrafınıza bir göz gezdirdiğinizde 7’den 70'e herkesin mobil cihaz kullandığına şahit olabilirsiniz. Tabi ki sosyal ağların ve mobil cihazların toplumda yarattığı sosyolojik etkiler ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Bu araçların faydalı veya zararlı olması konusunda en önemli ölçütün “kullanım amacı” olduğunu kabul etmek gerekir. Eğitim alanında bilinçli sosyal medya kullanımının öğrencilere faydalı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu aşamada görev eğitimcilere düşmektedir. Artık bilişim çağında öğrencilerimizin bilinçli sosyal ağ kullanımını öğrenmesi gerekmektedir. Bu konuda eğitimcilerin öğrencilere yol gösterici olması ve doğru kullanımı özendirici uygulamalarda bulunması gerekir.

Eğitimde sosyal ağ kullanımı öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir, sosyal bağlarını genişletir ve onlara araştırma ruhu katar. Aynı zamanda akran desteğini güçlendirerek işbirliğine dayalı öğrenmeye olanak sağlar. Bu aşamada eğitimciler sosyal ağlar üzerinden tartışma toplulukları ve her türlü metinsel ve görsel ders malzemesinin paylaşıldığı gruplar oluşturmalı, öğrencileri bu ortamlara çekecek uygulamalarda bulunmalıdır. Öğrencilere sosyal ağların fayda ve zararları hakkında bilinçlendirici eğitimler vererek, teknoloji okuryazarı bireyler yetişmesi yolunda adımlar atmalıdır.