Murat MENZİLCİ

Yeni Öğretmen Stratejisi ve Çözüm Önerileri

1 Ekim 2014, Çarşamba

     

Eğitimde kendini kanıtlayan gelişmiş dünya ülkelerine baktığımızda, uzun yıllar üzerinde düşünülmüş, önceden planlanmış ve belli bir yol haritasına göre düzenlenmiş eğitim sistemlerine sahip olduklarını görürüz. Birçok konuda olduğu gibi eğitim politikaları konusunda da uzun vadeli programlar denenmiş ve programın çıktıları da yine uzun vadede değerlendirilmiştir.

Ülkemizde olduğu gibi neredeyse her yıl bir yönetmelik değişikliği ile programın dinamikleriyle oynama söz konusu olmazken, ilk planda sonuçtan çok süreç değerlendirmesine öncelik verilmiştir. Süreç içerisinde yapılan hatalar, değerlendirme aşamasında bir sonraki programa yol gösterici olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Avcı, yeni oluşan hükümet programında da yer alan Öğretmen Stratejisi’nin 2015 yılbaşında açıklanacağını belirtti. Henüz bu stratejinin içeriği ile ilgili ayrıntılı bir bilgi vermezken, konu hakkında tüm paydaşlarla fikir alışverişi yapıldığını açıkladı. Yeni stratejiyi merakla beklerken aşağıda maddeler halinde acilen uygulanması gereken çözüm önerilerimi sunuyorum.

•Milli Eğitim politikaları ile ilgili alınacak kararlar uzun vadeli planlanmalı ve aynı zamanda üniversitelerden alınacak fikirler doğrultusunda şekillenmeli.

•Ülkedeki öğretmen açığı bir an önce kapatılmalı.

•Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli.

•Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeli.

•Öğretmenlere 3 yıl sabit görev yeri uygulamasına geçilmeden önce bununla ilgili konaklama ve ulaşım gibi sorunlar çözüme kavuşturmalı.

•Özür grubu atamalarında yapıcı değişikliklere gidilerek mağduriyetler giderilmeli.

•Öğretmenlerin yüksek lisans yapmaları özendirilmesi gerekirken, öğrenim özrü uygulamasının kaldırılması yanlışından bir an önce vazgeçilmeli.

•Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme politikaları gözden geçirilmeli ve çağın gereksinimlerine uygun köklü değişikliklere gidilmeli.

•Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim ve seminerlerin içerikleri zenginleştirilmeli.