Bülent ÖZTÜRK
bulent.ozturk@tvden.com.tr

İKİYÜZLÜLÜK...

4 Ağustos 2017, Cuma

     

İKİYÜZLÜLÜK…

 

İkiyüzlülük’le ilgili bir çok tanım var. Ben de bu yazımda (her nedense!) ikiyüzlülüğü anlatmak istedim.

 

Şöyle bir “ikiyüzlülük” tanımıyla ilgili yolculuk yapalım isterseniz:

* Seviyesiz ve olumsuz düşünce sonucu ortaya çıkmış, iğrenç bir çaresizlik hali…

* İnsanoğlunu, insanlıktan uzaklaştıran, en çok görülen, en kötü davranış şekli…

* Ruhun kapanmayan deliği…

* Bozulma ihtimali bile olmayan karaktersizlik hali…

* En adi yatırım...

* Bir nevi korkaklık, bir nevi çaresizlik, bir nevi kötü niyet, bir nevi kendine güvensizlik, bir nevi sevgisizlik, bir nevi kendini yok saymak, bir nevi kaygan zeminlerde durma alışkanlığı, bir nevi sürekli kompleks hali içinde yaşamak…

* Güçsüz, zavallı ve acınacak haldeki insanların en tehlikeli silahı…

* Erdeme, ahlaksızlık tarafından sunulmuş bir tuzak…

* Başarısız olmaya karşı içten gelen nefret halinin, başarılı insanlara karşı iğrenç bir kıskançlık şekline dönüşmesi…

 

Çok ilginç tanımlar değil mi?

Ben bu tanımların içinden en çok “En adi yatırım…” olanını beğendim. Çünkü ikiyüzlülük yapan insanların çoğu, iğrenç ve kişisel hedeflerine ulaşmak için, ikiyüzlülüğü bir yatırım aracı olarak kullanırlar. İkiyüzlülükleri sayesinde karşısındaki insanı aldattıklarını düşünürler. Aldattıkları insanın savunmasız olması nedeniyle de adi yatırımının karşılığını almayı hedefler, çoğu kez de karlı çıkarlar. Ama uzun zamana yaydığımızda asıl kaybedenin, bu ikiyüzlü insanlar ve onlar yüzünden de toplumun olduğunu görürsünüz…

 

Bakın Prof. Dr. İsmet Barutcugil nasıl tanımlıyor bu tip insanları:

“İkiyüzlü insanlar, her şeyden önce açık ve dürüst değillerdir. Başkalarına işlerine geldiği gibi davranırlar. Davranışları ve sözleri tutarlı değildir. Bir insanın yüzüne söyledikleriyle arkasından konuştukları çok farklıdır. Herkesin zekâ engelli ve kendilerinin çok zeki olduğuna inanırlar.

 

Bu insanlar sürekli rol yaparlar ve çıkarları için başkalarını kullanmayı beceri ve başarı olarak görürler. Yapmacık nezaket, sevgi ve sempati gösterileri yaparlar.

 

İkiyüzlü insanlar için başkalarını aşağılamak, suçlamak, eleştirmek, şikayet etmek adeta keyif veren bir oyundur. Bunu da açık bir şekilde değil, kendilerince ustalıkla yaparlar…”

 

İnsanların kişisel olarak, bu tiplerden kendilerini koruması mümkündür. Bunun da en uygun yöntemi, bu tür insanlardan uzak durmaktır. En fazla kaybettiğiniz zamana yanar geçersiniz… Bu tiplere acımaktan öte yapacak bir şeyiniz de yoktur.

Ben de onu yapıyorum…

Her şeye rağmen yapmaya da devam edeceğim…